Hämäläisten ylioppilassäätiön kautta haettavat stipendit

Hämäläis-Osakunnan varsinaiset jäsenet voivat hakea opinto-, gradu- ja tutkimusstipendejä.

Hämäläisten ylioppilassäätiö, Sampsa Mantereen rahasto, Oskari ja Siiri Vilamon rahasto sekä Ester ja Knut Polon rahasto jakavat vuosittain opinto-, gradu- ja tutkimusstipendejä. Opintostipendit jaetaan pääsääntöisesti itsenäisyyspäivänä, ja niiden hakuaika sijoittuu syys–lokakuulle. Gradu- ja tutkimusstipendit jaetaan keväällä. Lisätietoa stipendeistä saa Hämäläisten ylioppilassäätiöstä. Stipendien jaossa noudatetaan stipendiohjesääntöä.

HUOM! Säätiön stipendihaussa Hämäläis-Osakunnan jäseneksi katsotaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjautuneet osakunnan toimistossa jäseneksi tarpeeksi moneksi lukukaudeksi. Jos vaatimus on esim. "on ollut jäsen kuusi lukukautta", se tarkoittaa "on kirjautunut osakunnan toimistossa jäseneksi kuudeksi lukukaudeksi".

 

Muut stipendit

Idmanin säätiön opintoapurahat

Idmanin säätiö jakaa opintoapurahoja Tampereella ylioppilastutkinnon suorittaneille korkeakoulussa opintojaan jatkaville opiskelijoille. Lukuvuodeksi kerrallaan myönnettävän apurahan voi sama hakija saada korkeintaan kaksi kertaa ja vain yhtä tutkintoa varten. Lisätietoja apurahoista ja niiden saamisedellytyksistä on Idmanin säätiön sivuilla.

Helsingin yliopiston rahastojen apurahat

Helsingin yliopiston rahastojen apurahoja myönnetään vain Helsingin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille (poikkeuksena Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahasto). Lisätietoa rahastoista ja haettavissa olevista apurahoista on Helsingin yliopiston sivuilla.


Luetteloa stipendeistä voi täydentää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen