Helsingin seudun korkeakouluissa opiskelevat voivat hakea Hämäläis-Osakunnan ulkojäsenyyttä, mikäli heillä on siteitä osakunnan alueeseen (joka tarkoittaa samaa kuin ulkojäsenohjesäännön toiminta-alue). Ulkojäsenillä on kaikki samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä, paitsi että heillä ei ole äänioikeutta muutamissa, osakunnan kokouksissa käsiteltävissä asioissa, he eivät voi hakea Hämäläisten ylioppilassäätiön stipendejä ja heitä ei voida valita korkeimpiin virkoihin (ks. Jäsenedut).

Ulkojäseniä hyväksytään seuraavista korkeakouluista:

  • Aalto-yliopisto
  • Maanpuolustuskorkeakoulu
  • Svenska handelshögskolan
  • Taideyliopisto

Ulkojäseneksi haetaan täyttämällä ulkojäsenhakemus, joita saa toimistosta. Osakunnan hallitus käsittelee hakemukset. Voit tulla kirjautumaan ulkojäseneksi, jos hakemuksesi hyväksytään. Ulkojäsenyyttä ei tarvitse hakea uudestaan seuraavina lukukausina. Katso kirjautumisohjeet sivulta Jäseneksi kirjautuminen.


Ulkojäsenohjesääntö

1 §

Hämäläis-Osakunnan ulkojäseneksi hyväksymisen perusteista määrätään Hämäläis-Osakunnan säännöissä ja tässä ohjesäännössä. Hämäläis-Osakunnan hallitus voi sille osoitetun hakemuksen perusteella hyväksyä hakijan ulkojäseneksi.

2 §

Ulkojäseneksi hyväksyttävän tulee olla hämäläinen ja läsnäoleva opiskelija jossakin pääkaupunkiseudulla toimivassa tiede- tai taideyliopistossa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Hämäläiseksi katsotaan henkilö, joka on tai on ollut kirjoilla tai on käynyt koulua Hämäläis-Osakunnan toiminta-alueella.

Hämäläiseksi voidaan katsoa henkilö,

  1. jonka vanhemmat tai muut läheiset henkilöt ovat kuuluneet tai kuuluvat Hämäläis-Osakuntaan
  2. joka on itse ollut Hämäläis-Osakunnan jäsen
  3. jolla on muita erityisen vahvoja siteitä Hämeeseen tai Hämäläis-Osakuntaan

Erittäin painavista syistä voidaan ulkojäseneksi hyväksyä myös muu hämäläinen opiskelija.

3 §

Henkilö, joka on hyväksytty Hämäläis-Osakunnan ulkojäseneksi, on oikeutettu saamaan osakunnan ulkojäsenkortin maksettuaan ensin ulkojäsenelle määrätyn jäsenmaksun. Ulkojäsenkorttiin liimattu voimassaoleva jäsentarra oikeuttaa ulkojäsenetuihin.

4 §

Tämän ohjesäännön muuttamisesta tai kumoamisesta päättää Hämäläis-Osakunnan kokous sääntöjen määräämässä järjestyksessä.