Näytelmäkerho on Hämäläis-Osakunnan kerho, jonka tarkoitus on olla iloinen ja mukava tapa tutustua näyttelemiseen. Kerholla on tapana pitää improvisaatiotunteja.

Improvisaatio eräs tapa irtaantua omasta arjesta ja avartaa omaa mieltään mukavassa seurassa ja ilon kautta. Improvisaatiossa on kyse tilanteeseen heittäytymisestä ja omien ideoiden esille tuomisen vapaudesta. Yleensä improvisaatio näyttelemisessä jotenkin alustetaan tilanne, mutta sen jälkeen kaikki on näyttelijällä omissa käsissä mihin tarina etenee. Tässä pääsee jopa mielikuvituksen taakse!

Osallistuminen kaikkii Näytelmäkerhon kerhotapahtumiin on ilmaista. Kerho järjestää joskus ekskursioita erilaisiin näyttelemiseen liittyviin tapahtumiin, joihin osallistumista kerho tukee.

Mukaan vain kaikki näyttelemisestä kiinnostuneet!

Lisätietoja saat kerhon puheenjohtajalta.