KUTSU HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HUHTIKUUN 2017 VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

 

Hei osakuntalaiset!

Tervetuloa osakunnan huhtikuun varsinaiseen kokoukseen osakunnan 2. kerroksen osakuntabaarin tiistaina 25.4. klo 18.15. Sillä kokous on tiistaina, ovat kokouseväät taatut teeillan ansiosta! Kokouksessa muun muassa valitaan vielä muutamia uusia virkailijoita,  vahvistetaan osakunnan vuoden 2016 tilinpäätös, sekä valitaan säätiön valtuuskuntaan yksi uusi jäsen ja hänelle varajäsen. Muista siis ottaa mukaasi Hämiksen jäsentarralla varustettu opiskelijakorttisi (tai ulkojäsenkorttisi) ja tule paikalle!

-------

ESITYSLISTA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HUHTIKUUN 2017 VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

 

Aika: 25.04.2017 klo 18.15

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari

 

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen päätösvaltaisuus

 3. Työjärjestys

 4. Kokousvirkailijoiden valinta

 5. Ilmoitusasiat

 6. Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta

 7. Ohjelmasihteerin valinta

 8. Kahden (2) apuemännän valinta

 9. Yhden (1) apuisännän valinta

 10. Säätiön valtuuskunnan yhden (1) varsinaisen jäsenen ja yhden (1) varajäsenen valinta kaudelle 1.4-31.12.2017

 11. Osakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen

 12. Vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden tilivelvollisille

 13. Osakunnan sääntömuutoksen hyväksyminen (toinen käsittely)

 14. Muut esille tulevat asiat

 15. Seuraava kokous

 16. Kokouksen päättäminen------

Tilinpäätöksen materiaalit löytyvät osoitteesta alla ja osakunnan ilmoitustaululta.

Tilinpäätös 2016

------

Säätiön valtuuskunta valvoo Hämäläisten ylioppilassäätiön toimintaa ja muun muassa valitsee säätiön hallituksen jäsenet. Tehtävä jatkuisi vuoden loppuun saakka, sillä se jatkaisi kuraattoriksi siirtyneen Olga Penkkilän kesken jäänyttä kautta.  Valtuuskunta kokoustaa noin kaksi kertaa vuodessa.

---

Mikäli olet kiinnostunut virasta tai luottamustehtävästä ilmoitathan minulle kiinnostuksestasi viimeistään tuntia ennen kokouksen alkamista () tai saavu paikalle esittelemään itsesi. Voit myös pyytää kaveriasi tulemaan kokoukseen ehdottamaan sinua virkaan. Kaikkien virkojen kuvaukset löydät osoitteesta http://www.hamalais-osakunta.fi/tiedotteet/132-virkailijakuvaukset

-------

Varsinaisilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus,

ulkojäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli kortistasi puuttuu

vuoden 2016–2017 jäsentarra, tule ennen kokousta hakemaan se toimistosta

päivystysaikana (www.hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot

 

Laura Weckström

 

Sihteeri

 

 • Kirjaudu virkailija-alueelle