Hei osakuntalaiset!

 

Nyt on tullut aika osakunnan vuoden suurimman kokouksen! Kokoustetaan siis tiistaina 14.11. klo 17 osakunnan neljännen kerroksen Punaisessa Myllyssä. Kaikki virat ovat jaossa, joten jännitystä ei tästä kokouksesta tule puuttumaan! Tule siis itse hakemaan virkaan ja (tai) äänestämään parhaat tyypit virkoihinsa! Hallitus ja päävirkailijat tarjoavat kokoustauolla myös teeiltaruokaa, joten nälkäisenä ei tarvitse tässä kokouksessa olla!

Muistutuksena vielä, mikäli olet kiinnostunut jostakin kolmesta päävirasta  tai huoneistomestarin virasta, tulee sinun toimittaa hakemus osakunnan sihteerille. Hakemukset tulee olla sihteerillä viimeistään ennen kuin inspehtori on nuijunut kokouksen käyntiin. Hakemukset voi toimittaa paperisena tai osoitteeseen .

Viimeisimpien tietojen mukaan toivottaisiin kuitenkin, että ainakin pääviroista lähetettäisiin hakemus jo sunnuntaina 12.11, jotta maanantaina 13.11 voitaisiin järjestää hakeville vaalipaneeli. Tällöin myöskään osakunnan kokous ei veny toivottoman pitkäksi!

Nähdään kokouksessa!

--------

ESITYSLISTA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN MARRASKUUN 2017 VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

Aika: 14.11.2017 klo 17.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 4. krs, Punainen Mylly

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen päätösvaltaisuus
 3. Työjärjestys
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
 5. Ilmoitusasiat
 6. Virkailijarakenteen mahdollinen muutos vuonna 2018
 7. Vuoden 2017 virkojen valinta
 8. Apuisännän valinta vuodelle 2017
 9.  Kahden (2) toimittajan valinta vuodelle 2017
 10. Mainosmestarin valinta vuodelle 2017
 11. Valokuvaajan valinta vuodelle 2017
 12. Toiminnanohjaajan valinta
 13. Sihteerin valinta
 14. Taloudenhoitajan valinta
 15. Huoneistomestarin valinta
 16. Hallituksen seitsemän (7) varsinaisen jäsenen valinta
 17. Emännän valinta
 18. Isännän valinta
 19. Apuemäntien valinta
 20. Apuisäntien valinta
 21. Jäsensihteerin valinta
 22. Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta
 23. Ohjelmasihteerin valinta
 24. Mainosmestarin valinta
 25. Juhlamestarin valinta
 26. Koulutusvaliokunnan puheenjohtajan valinta
 27. Koulutussihteerin valinta
 28. Maakuntavastaavan valinta
 29. Kulttuurivaliokunnan puheenjohtajan valinta
 30. Kulttuurisihteerin valinta
 31. Liikuntavaliokunnan puheenjohtajan valinta
 32. Liikuntasihteerin valinta
 33. Hiihdonjohtajan valinta
 34. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan valinta
 35. Ulkoasiainsihteerin valinta
 36. Tiedottajan valinta
 37. Tiedotussihteerin valinta
 38. Yleisvaliokunnan puheenjohtajan valinta
 39. Yleisvaliokunnan sihteerin valinta
 40. Hälläpyörän päätoimittajan valinta
 41. Toimittajien valinta
 42. Valokuvaajien valinta
 43. Lipunkantajien valinta
 44. Arkistonhoitajan valinta
 45. AV-/ATK-vastaavan valinta
 46. Historioitsijan valinta
 47. Kesäpaikkavastaavan valinta
 48. Laulunjohtajan valinta
 49. Galleristin valinta
 50. Ratamestarin valinta
 51. Saunamajurin valinta
 52. Webmasterin valinta
 53. Muut esille tulevat asiat
 54. Seuraava kokous
 55. Kokouksen päättäminen

 

---------

Mikäli olet kiinnostunut virasta tai luottamustehtävästä ilmoitathan minulle kiinnostuksestasi viimeistään tuntia ennen kokouksen alkamista () tai saavu paikalle esittelemään itsesi. Voit myös pyytää kaveriasi tulemaan kokoukseen ehdottamaan sinua virkaan. Kaikkien virkojen kuvaukset löydät osoitteesta http://www.hamalais-osakunta.fi/tiedotteet/132-virkailijakuvaukset

----------

Varsinaisilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus, ulkojäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli kortistasi puuttuu vuoden 2017–2018 jäsentarra, tule ennen kokousta hakemaan se toimistosta päivystysaikana (www.hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot

 

Sihteeri

Laura Weckström