Hei!

Nettisivuillamme hamalais-osakunta.fi on tällä hetkellä (27.11. klo 12.15) teknisiä ongelmia, joiden vuoksi osa nettisivun klikkauksista vie käyttäjän ns. epäturvallisille nettisivuille. Tunnistathan epäillyttävät sivut (prisma-alekupongit ja muut ei meidän domainin alla olevat ulkoiset linkit) ja käyttäydyt varovasti. 

Pahoittelemme tästä aiheutunutta haittaa, ongelma korjaantuu tänään n. klo 14-15.

-Topias

Hei osakuntalaiset!

 

Nyt on tullut aika osakunnan vuoden suurimman kokouksen! Kokoustetaan siis tiistaina 14.11. klo 17 osakunnan neljännen kerroksen Punaisessa Myllyssä. Kaikki virat ovat jaossa, joten jännitystä ei tästä kokouksesta tule puuttumaan! Tule siis itse hakemaan virkaan ja (tai) äänestämään parhaat tyypit virkoihinsa! Hallitus ja päävirkailijat tarjoavat kokoustauolla myös teeiltaruokaa, joten nälkäisenä ei tarvitse tässä kokouksessa olla!

Muistutuksena vielä, mikäli olet kiinnostunut jostakin kolmesta päävirasta  tai huoneistomestarin virasta, tulee sinun toimittaa hakemus osakunnan sihteerille. Hakemukset tulee olla sihteerillä viimeistään ennen kuin inspehtori on nuijunut kokouksen käyntiin. Hakemukset voi toimittaa paperisena tai osoitteeseen .

Viimeisimpien tietojen mukaan toivottaisiin kuitenkin, että ainakin pääviroista lähetettäisiin hakemus jo sunnuntaina 12.11, jotta maanantaina 13.11 voitaisiin järjestää hakeville vaalipaneeli. Tällöin myöskään osakunnan kokous ei veny toivottoman pitkäksi!

Nähdään kokouksessa!

--------

ESITYSLISTA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN MARRASKUUN 2017 VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

Aika: 14.11.2017 klo 17.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 4. krs, Punainen Mylly

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen päätösvaltaisuus
 3. Työjärjestys
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
 5. Ilmoitusasiat
 6. Virkailijarakenteen mahdollinen muutos vuonna 2018
 7. Vuoden 2017 virkojen valinta
 8. Apuisännän valinta vuodelle 2017
 9.  Kahden (2) toimittajan valinta vuodelle 2017
 10. Mainosmestarin valinta vuodelle 2017
 11. Valokuvaajan valinta vuodelle 2017
 12. Toiminnanohjaajan valinta
 13. Sihteerin valinta
 14. Taloudenhoitajan valinta
 15. Huoneistomestarin valinta
 16. Hallituksen seitsemän (7) varsinaisen jäsenen valinta
 17. Emännän valinta
 18. Isännän valinta
 19. Apuemäntien valinta
 20. Apuisäntien valinta
 21. Jäsensihteerin valinta
 22. Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta
 23. Ohjelmasihteerin valinta
 24. Mainosmestarin valinta
 25. Juhlamestarin valinta
 26. Koulutusvaliokunnan puheenjohtajan valinta
 27. Koulutussihteerin valinta
 28. Maakuntavastaavan valinta
 29. Kulttuurivaliokunnan puheenjohtajan valinta
 30. Kulttuurisihteerin valinta
 31. Liikuntavaliokunnan puheenjohtajan valinta
 32. Liikuntasihteerin valinta
 33. Hiihdonjohtajan valinta
 34. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan valinta
 35. Ulkoasiainsihteerin valinta
 36. Tiedottajan valinta
 37. Tiedotussihteerin valinta
 38. Yleisvaliokunnan puheenjohtajan valinta
 39. Yleisvaliokunnan sihteerin valinta
 40. Hälläpyörän päätoimittajan valinta
 41. Toimittajien valinta
 42. Valokuvaajien valinta
 43. Lipunkantajien valinta
 44. Arkistonhoitajan valinta
 45. AV-/ATK-vastaavan valinta
 46. Historioitsijan valinta
 47. Kesäpaikkavastaavan valinta
 48. Laulunjohtajan valinta
 49. Galleristin valinta
 50. Ratamestarin valinta
 51. Saunamajurin valinta
 52. Webmasterin valinta
 53. Muut esille tulevat asiat
 54. Seuraava kokous
 55. Kokouksen päättäminen

 

---------

Mikäli olet kiinnostunut virasta tai luottamustehtävästä ilmoitathan minulle kiinnostuksestasi viimeistään tuntia ennen kokouksen alkamista () tai saavu paikalle esittelemään itsesi. Voit myös pyytää kaveriasi tulemaan kokoukseen ehdottamaan sinua virkaan. Kaikkien virkojen kuvaukset löydät osoitteesta http://www.hamalais-osakunta.fi/tiedotteet/132-virkailijakuvaukset

----------

Varsinaisilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus, ulkojäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli kortistasi puuttuu vuoden 2017–2018 jäsentarra, tule ennen kokousta hakemaan se toimistosta päivystysaikana (www.hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot

 

Sihteeri

Laura Weckström

Hei!

Syyskuun osakunnan kokouksen (26.9) pöytäkirja on nyt luettavissa ja kommentoitavissa osakunnan ilmoitustaululla kolme päivää, eli 30.10 saakka. 

Hei osakuntalaiset!

Tervetuloa osakunnan lokakuun varsinaiseen kokoukseen osakunnan 2. kerroksen osakuntabaarin tiistaina 31.10. klo 18.30 alkaen. Kokouksessa päätetään paljon hyvin tärkeitä asioita, joten paikalle kannattaa ehdottomasti tulla! Muun muassa uudelle kaudelle etsitään Hämäläisten ylioppilassäätiön hallituksen ja valtuuskunnan sekä asuntoloiden johtokunnan jäseniä.

Lisäksi vuodelle 2018 kaivataan vielä kipeästi hiihdonjohtajaa ja maakuntavastaavaa. Ilveshiihto täyttää tulevana vuonna huikeat 60 vuotta, joten hiihto olisi tavallistakin tärkeämpää järjestyä! Lisää tietoa muista avoimista tehtävistä alta esityslistasta.

Muista siis ottaa mukaasi Hämiksen jäsentarralla varustettu opiskelijakorttisi (tai ulkojäsenkorttisi) ja tule paikalle! Nähään siis kokouksessa!

-------

ESITYSLISTA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN LOKAKUUN 2017 VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

Aika: 31.10.2017 klo 18.30

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen päätösvaltaisuus
 3. Työjärjestys
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
 5. Ilmoitusasiat
 6. Historiahankkeen tilannepäivitys
 7. Ohjesääntötoimikunnan kuulumiset
 8. Kahden (2) apuisännän valinta vuodelle 2017
 9. Ulkoasiainvaliokunnan sihteerin valinta vuodelle vuodelle 2017
 10. Kahden (2) toimittajan valinta vuodelle 2017
 11. Mainosmestarin valinta vuodelle 2017
 12. Hiihdonjohtajan valinta vuodelle 2018
 13. Maakuntavastaavan valinta vuodelle 2018
 14. Suosituksen antaminen Hämäläisten ylioppilassäätiön hallituksen kahden (2) jäsenen valinnasta kaudeksi 2018–2019
 15. Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskunnan kahden (2) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäseniensä valinta kaudeksi 2018–2019
 16. Asuntoloiden johtokunnan seitsemän (7) jäsenen valinta vuodeksi 2018
 17. Osakunnan edustajan ja varaedustajan valinta Osakuntien yhteisvaltuuskunnan vuoden 2018 kokouksiin
 18. Suosituksen antaminen Osakuntalaisen Unionin hallituksen jäsenen valinnasta vuodeksi 2018
 19. Toiminnanohjaajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja huoneistomestarin virkojen haettaviksi julistaminen
 20. Taloudenhoitajan ja isännän virkoja vuodeksi 2018 hakevien luottotietojen tarkistaminen
 21. Hämäläis-Osakunnan kirjaston ohjesäännön muuttamisen toinen käsittely
 22. Muut esille tulevat asiat
 23. Seuraava kokous
 24. Kokouksen päättäminen

--------

Mikäli olet kiinnostunut virasta tai luottamustehtävästä ilmoitathan minulle kiinnostuksestasi viimeistään tuntia ennen kokouksen alkamista () tai saavu paikalle esittelemään itsesi. Voit myös pyytää kaveriasi tulemaan kokoukseen ehdottamaan sinua virkaan. Kaikkien virkojen kuvaukset löydät osoitteesta http://www.hamalais-osakunta.fi/tiedotteet/132-virkailijakuvaukset

-------

Varsinaisilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus, ulkojäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli kortistasi puuttuu vuoden 2017–2018 jäsentarra, tule ennen kokousta hakemaan se toimistosta päivystysaikana (www.hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot

Terveisin,

Laura Weckström

sihteeri

 


 

KUTSU  HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN SYYSKUUN 2017  VARSINAISEEN KOKOUKSEEN Hei  osakuntalaiset!

Tervetuloaosakunnan syyskuun varsinaiseenkokoukseen  osakunnan  2.  kerroksen osakuntabaarin  tiistaina  25.9.  klo18. Kokous  on  tiistaina, joten  kokouseväät ovat taatut teeillan  ansiosta!Kokouksessa  muun  muassa  on auki osakunnan huoneistomestarin virka, toivottavasti täydennetään muita täyttämättömiä virkoja, sekä esitellään osakunnan 2017 välitilinpäätös. Muista  siis  ottaa  mukaasiHämiksen  jäsentarralla  varustettu opiskelijakorttisi  (tai  ulkojäsenkorttisi)  jatule  paikalle!

------- 

ESITYSLISTA  HÄMÄLÄIS-OSAKUNNANSYYSKUUN  2017  VARSINAISEENKOKOUKSEEN Aika: 26.9.2017  klo18.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan  2.  krs,Osakuntabaari Esityslista

 

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen päätösvaltaisuus

 3. Työjärjestys

 4. Kokousvirkailijoiden valinta

 5. Ilmoitusasiat

 6. Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta

 7. Ohjelmasihteerin valinta

 8. Kahden (2) apuemännän valinta

 9. Yhden (1) apuisännän valinta

 10. Hiihdonjohtajan valinta

 11. Maakuntavastaavan valinta

 12. Huoneistomestarin valinta

 13. Harrastusmerkkitoimikunnan kahden (2) jäsenen valinta

 14. Vuoden 2017 välitilinpäätöksen esitteleminen

 15. Hämäläis-Osakunnan kirjaston ohjesäännön muuttamisen ensimmäinen käsittely

 16. Muut esille tulevat asiat

 17. Seuraava kokous

 18. Kokouksen päättäminen

--------

Mikäli  olet  kiinnostunut  virasta  tailuottamustehtävästä  ilmoitathan  minullekiinnostuksestasi viimeistään  tuntia  ennenkokouksen  alkamista  ()  tai  saavu paikalleesittelemään  itsesi.  Voit  myös  pyytääkaveriasi  tulemaan  kokoukseenehdottamaan sinua  virkaan.  Kaikkienvirkojen  kuvaukset  löydät  osoitteestahttp://www.hamalais-osakunta.fi/tiedotteet/132-virkailijakuvaukset

-------
Varsinaisilla
  jäsenillä  on  kokouksessaläsnäolo-,  puhe-  ja  äänioikeus,
ulkojäsenillä
  läsnäolo-  ja  puheoikeus.Mikäli  kortistasi  puuttuu
vuoden
  2016–2017  jäsentarra,  tule  ennenkokousta  hakemaan  se  toimistosta päivystysaikana  (www.hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot

Laura  Weckström 

sihteeri

 
 

Sihteeri