Hei osakuntalaiset!

Tervetuloa osakunnan maaliskuun varsinaiseen kokoukseen osakunnan 2.
kerroksen Osakuntabaarin tiistaina 6.2.2017 klo 18.15. Kokouksessa
valitaan osakunnalle uusi kuraattori, sekä palautetaan ensimmäiseen
uuteen käsittelyyn osakunnan sääntöuudistus. Suuria asioita siis
käsillä joten tule paikalle antamaan äänesi! Muista ottaa mukaasi
Hämiksen jäsentarralla varustettu opiskelijakortti (tai
ulkojäsenkortti) ja tule paikalle! Koska kyseessä on tiistai saa
kokouksen yhteydessä tai sen jälkeen myös nauttia maittavista
teeiltaruoista!

-------

ESITYSLISTA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN MAALISKUUN 2017 VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

Aika: 14.3.2017 klo 18.15
Paikka: Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
3. Työjärjestys
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Ilmoitusasiat
6. Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta
7. Ohjelmasihteerin valinta
8. Kahden (2) apuemännän valinta
9. Yhden (1) apuisännän valinta
10. Avainpanttikassan liittäminen osaksi osakunnan kassaa
11. 2930 tvm- ja tyel-velkojen oikaisu
11. Osakunnan sääntömuutoksen hyväksyminen (ensimmäinen käsittely)
12. Kuraattorin valinta
13. Muut esille tulevat asiat
14. Seuraava kokous
15. Kokouksen päättäminen

--------

Yliopiston lakimiehen esittämin ja sääntätoimikunnan muokkaamin
muutoksin hyväksyttävät uudet säännöt löytyvät osoitteesta:
https://docs.google.com/document/d/1BTsdIbvP8sK1TxhIfK_lIZLFDxfqSUUEt_WYjNVujm4
(Punaisella lisäykset, yliviivauksilla poistot ja kommenteissa jo
tammikuussa hyväksytyistä uusista säännöistä eroavat kohdat)

---------
Mikäli olet kiinnostunut virasta tai luottamustehtävästä ilmoitathan
minulle kiinnostuksestasi viimeistään tuntia ennen kokouksen alkamista
() tai saavu paikalle esittelemään
itsesi. Voit myös pyytää kaveriasi tulemaan kokoukseen ehdottamaan
sinua virkaan. Kaikkien virkojen kuvaukset löydät osoitteesta
http://www.hamalais-osakunta.fi/tiedotteet/132-virkailijakuvaukset

Poikkeuksena: Kuraattoriksi hakevat voivat lähettää hakemuksensa
sunnuntaihin 12.3 mennessä!

-------

Varsinaisilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus,
ulkojäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli kortistasi puuttuu
vuoden 2016–2017 jäsentarra, tule ennen kokousta hakemaan se toimistosta
päivystysaikana (www.hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot)


Nähdään kokouksessa!

 

T. Sihteeri Laura 

Helmikuun yleiskokouksessa julistettiin Hämäläis-Osakunnan kuraattorin virka avoimeksi. Vapaita kirjallisia hakemuksia otetaan vastaan sunnuntaihin 12.3 asti. 

Kuraattorin toimeen kaivataan osakunnan toimintaan perehtynyttä vähintäänkin lähellä valmistumista olevaa entistä tai nykyistä osakuntalaista. Tuleva kuraattori valitaan kaksivuotiselle kaudelleen maaliskuun yleiskokouksessa tiistaina 14.3 klo 18.15!

Osakunnan kokouksessa 17.1.2017 hyväksyttiin osakunnan sääntöjen muutokset toisessa käsittelyssä yksimielisesti.

Seuraavan linkin takaa voit lukea version, josta näkyy muutokset 7.6.2010 alkaen voimassa olleisiin sääntöihin (lisäykset on kirjoitettu punaisella ja poistot on yliviivattu): http://www.hamalais-osakunta.fi/attachments/article/76/01.%20H%C3%A4m%C3%A4l%C3%A4is-Osakunnan%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20(muutokset%202010%20vs.%202017).pdf

Seuraavasta linkistä voi lukea uudet säännöt puhtaaksi kirjoitettuina: http://www.hamalais-osakunta.fi/attachments/article/76/01.%20H%C3%A4m%C3%A4l%C3%A4is-Osakunnan%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20(v.%202017,%20ei%20viel%C3%A4%20voimassa).pdf

Osakunnan kokous päätti myös pyytää Helsingin yliopiston rehtorilta, että mikäli hän vahvistaa säännöt, hän määräisi samalla, että ne tulevat voimaan uuden lukuvuoden alkaessa eli 1.8.2017.

Uusissa säännöissä määrätään erikseen, että liitteessä 2 luetellaan osakunnan valiokunnat ja kerhot sekä liitteessä 3 osakunnan ohjesäännöt. Kokouksessa hyväksyttiin liitteiden sisältö ja päätettiin, että ne tulevat voimaan samana päivänä kuin osakunnan uudet säännöt. Liite 2 on luettavissa täältä ja liite 3 on luettavissa täältä.

Tammikuun osakunnan kokouksen tarkastamaton pöytäkirja on nyt luettavissa osakunnan 3. krs:n ilmoitustaululla ja se löytyy sieltä vielä luultavasti viikonlopun ajan. Se on siellä jokaiselle osakuntalaiselle avoin kommentoitavaksi ja luettavaksi.

Terkuin,

Laura, sihteeri

On aika polkaista vuosi käyntiin myös kokousten osalta. Tammikuun varsinainen osakunnan kokous pidetään ensi tiistaina 17.1.2017 klo 18.15 toisen kerroksen Osakuntabaarissa. Vuoden ensimmäinen kokous on pakattu täyteen täyttä asiaa, joten päättäjiä tarvitaan! Kokouksessa luvassa ainakin virkailijavaaleja, osakunnan uusien sääntöjen toinen ja ehkä viimeinen käsittelykerta sekä stipendilautakunnan ja kirjaston johtokunnan jäsenten valinta. Nappaa siis mukaasi jäsentarrallinen opiskelijakorttisi (tai ulkojäsenkorttisi) ja tule vaikuttamaan!

****

ESITYSLISTA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN TAMMIKUUN 2017 VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

 • Aika: 17.1.2017 klo 18.15
 • Paikka: Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari
 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen päätösvaltaisuus
 3. Työjärjestys
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
 5. Ilmoitusasiat
 6. Perintöasian edistäminen
 7. Varatoiminnantarkastajan valinta vuodeksi 2017
 8. Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta
 9. Ohjelmasihteerin valinta
 10. Kolmen (3) apuemännän valinta
 11. Kahden (2) apuisännän valinta
 12. Kahden (2) toimittajan valinta
 13. Stipendilautakunnan jäsenten valinta
 14. Kirjaston johtokunnan jäsenten valinta
 15. Osakunnan kirjanpitotilin 1630 (maksettavat palkat) virheellisten kirjausten korjaus
 16. Osakunnan sääntöjen muuttaminen (toinen käsittely)
 17. Osakunnan sääntöjen liitteiden 2 ja 3 hyväksyminen
 18. Ohjesääntötoimikunnan perustaminen
 19. Osakunnan kokousten koollekutsumiseen käytettävät viralliset ilmoituskanavat
 20. Muut esille tulevat asiat
 21. Seuraava kokous
 22. Kokouksen päättäminen

***

Mikäli olet kiinnostunut virasta tai luottamustehtävästä ilmoitathan sihteerille kiinnostuksestasi viimeistään puoli tuntia ennen kokouksen alkamista (sihteeri(a)hamalais-osakunta.fi) tai saavu paikalle esittelemään itsesi. Voit myös pyytää kaveriasi tulemaan kokoukseen ehdottamaan sinua virkaan. Kaikkien virkojen kuvaukset löydät osoitteesta http://www.hamalais-osakunta.fi/tiedotteet/132-virkailijakuvaukset.

***

Osakunnan sääntömuutosehdotuksen toinen käsittely tapahtuu siis tulevassa kokouksessa. Uudet säännöt hyväksyttyine muutosehdotuksineen löytyvät osoitteesta https://docs.google.com/document/d/1BTsdIbvP8sK1TxhIfK_lIZLFDxfqSUUEt_WYjNVujm4 (poistot on yliviivattu ja lisäykset on kirjoitettu punaisella). Uudet säännöt löytyvät puhtaaksi kirjoitettuna osoitteesta https://docs.google.com/document/d/1mrLyt-u2PI68OqW9M7h2wDNBliFeHskIOj8Ni2UZgx8.

Ehdotuksiin kannattaa tutustua edes pintapuolisesti ennen kokousta, jotta kärryillä pysyminen on helpompaa!

Vertailun vuoksi osakunnan nykyiset säännöt (voimassa 7.6.2010 alkaen) ovat luettavissa täältä: https://docs.google.com/document/d/1E5GqAkCKvMBnDMeG0QVd2v2VqYk6yX6c2GxeWrSN5V4

***

Osakunnan sääntömuutosehdotukseen sisältyy mm. uusi määräys, että sääntöihin kuuluu jatkossa valiokunnat & kerhot luetteleva liite 2. Luonnos siitä on luettavissa osoitteessa https://docs.google.com/document/d/10CuDZxgU7E3NQ6YSanlSV-9Bwtph3VtPSsGsXsSQgCI.

Uusissa säännöissä määrätään myös, että osakunnan ohjesäännöt luetellaan liitteessä 3. Liitteen luonnos on luettavissa osoitteessa https://docs.google.com/document/d/1fcCZAPRNIRqEa3Cc3wEvPjl1B1kH2k4-glv3uZpQ43s.

Mikäli kokous hyväksyy sääntömuutoksen, kannattavaa olisi hyväksyä myös liitteet, jotta säännöt ja liitteet tulisivat rehtorin vahvistamana voimaan samana päivänä.

***

Uudet säännöt velvoittavat kutsumaan osakunnan kokouksen koolle ainoastaan ilmoitustaululla. Uudet säännöt määräävät erikseen, että tammikuun kokouksessa päätetään muut viralliset ilmoituskanavat, joissa kokous kutsutaan koolle. (Päätös on jatkossa voimassa aina seuraavaan tammikuun kokoukseen asti.) Nykysäännöt määräävät, että kokous kutsutaan koolle ilmoitustaulun lisäksi nettisivuilla ja sähköpostilistalla, joka on toistaiseksi ollut toimiva käytäntö; muutosehdotuksia saa kokouksessa esittää.

***

Varsinaisilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus, ulkojäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli kortistasi puuttuu vuoden 2016–2017 jäsentarra, tule kipinkapin hakemaan se toimistosta päivystysaikana (www.hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot).

 • Kirjaudu virkailija-alueelle