Tammikuun osakunnan kokouksen tarkastamaton pöytäkirja on nyt luettavissa osakunnan 3. krs:n ilmoitustaululla ja se löytyy sieltä vielä luultavasti viikonlopun ajan. Se on siellä jokaiselle osakuntalaiselle avoin kommentoitavaksi ja luettavaksi.

Terkuin,

Laura, sihteeri

Osakunnan kokouksessa 17.1.2017 hyväksyttiin osakunnan sääntöjen muutokset toisessa käsittelyssä yksimielisesti.

Seuraavan linkin takaa voit lukea version, josta näkyy muutokset 7.6.2010 alkaen voimassa olleisiin sääntöihin (lisäykset on kirjoitettu punaisella ja poistot on yliviivattu): http://www.hamalais-osakunta.fi/attachments/article/76/01.%20H%C3%A4m%C3%A4l%C3%A4is-Osakunnan%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20(muutokset%202010%20vs.%202017).pdf

Seuraavasta linkistä voi lukea uudet säännöt puhtaaksi kirjoitettuina: http://www.hamalais-osakunta.fi/attachments/article/76/01.%20H%C3%A4m%C3%A4l%C3%A4is-Osakunnan%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20(v.%202017,%20ei%20viel%C3%A4%20voimassa).pdf

Osakunnan kokous päätti myös pyytää Helsingin yliopiston rehtorilta, että mikäli hän vahvistaa säännöt, hän määräisi samalla, että ne tulevat voimaan uuden lukuvuoden alkaessa eli 1.8.2017.

Uusissa säännöissä määrätään erikseen, että liitteessä 2 luetellaan osakunnan valiokunnat ja kerhot sekä liitteessä 3 osakunnan ohjesäännöt. Kokouksessa hyväksyttiin liitteiden sisältö ja päätettiin, että ne tulevat voimaan samana päivänä kuin osakunnan uudet säännöt. Liite 2 on luettavissa täältä ja liite 3 on luettavissa täältä.

Hei kaikki!

Tiedoksi, että päivystykset alkavat ma 9.1. täysimuotoisena jäsensihteerin ja taloudenhoitajan osalta, ja maanantaista 16.1. alkaen päivystykset pyörivät myös muiden päävirkailijoiden (toiminnanohjaajan ja sihteerin) osalta.

Päivystysajat löytyvät tuttuun tapaan osoitteesta hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot. Lisäksi Osakuntabaari aukeaa maanantaina 9.1. Kerhojen ja valiokuntien toiminta lisääntyy kevään alkaessa tapauskohtaisesti, lisätiedot kannattaa varmistaa ko. kerhojen ja valiokuntien puheenjohtajilta osoitteesta hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot/virkailijat. Osakunnan kalenteri palvelee tapahtumanjanoisia osoitteessa hamalais-osakunta.fi/kalenteri. Lisätietoa alkukevään muista tapauksista ja kokouksista seuraa lähipäivinä, stay tuned ja mukavaa keväänalkua!

Terkuin
Topiaa
toiminnanohjaaja 2017

On aika polkaista vuosi käyntiin myös kokousten osalta. Tammikuun varsinainen osakunnan kokous pidetään ensi tiistaina 17.1.2017 klo 18.15 toisen kerroksen Osakuntabaarissa. Vuoden ensimmäinen kokous on pakattu täyteen täyttä asiaa, joten päättäjiä tarvitaan! Kokouksessa luvassa ainakin virkailijavaaleja, osakunnan uusien sääntöjen toinen ja ehkä viimeinen käsittelykerta sekä stipendilautakunnan ja kirjaston johtokunnan jäsenten valinta. Nappaa siis mukaasi jäsentarrallinen opiskelijakorttisi (tai ulkojäsenkorttisi) ja tule vaikuttamaan!

****

ESITYSLISTA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN TAMMIKUUN 2017 VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

 • Aika: 17.1.2017 klo 18.15
 • Paikka: Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari
 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen päätösvaltaisuus
 3. Työjärjestys
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
 5. Ilmoitusasiat
 6. Perintöasian edistäminen
 7. Varatoiminnantarkastajan valinta vuodeksi 2017
 8. Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta
 9. Ohjelmasihteerin valinta
 10. Kolmen (3) apuemännän valinta
 11. Kahden (2) apuisännän valinta
 12. Kahden (2) toimittajan valinta
 13. Stipendilautakunnan jäsenten valinta
 14. Kirjaston johtokunnan jäsenten valinta
 15. Osakunnan kirjanpitotilin 1630 (maksettavat palkat) virheellisten kirjausten korjaus
 16. Osakunnan sääntöjen muuttaminen (toinen käsittely)
 17. Osakunnan sääntöjen liitteiden 2 ja 3 hyväksyminen
 18. Ohjesääntötoimikunnan perustaminen
 19. Osakunnan kokousten koollekutsumiseen käytettävät viralliset ilmoituskanavat
 20. Muut esille tulevat asiat
 21. Seuraava kokous
 22. Kokouksen päättäminen

***

Mikäli olet kiinnostunut virasta tai luottamustehtävästä ilmoitathan sihteerille kiinnostuksestasi viimeistään puoli tuntia ennen kokouksen alkamista (sihteeri(a)hamalais-osakunta.fi) tai saavu paikalle esittelemään itsesi. Voit myös pyytää kaveriasi tulemaan kokoukseen ehdottamaan sinua virkaan. Kaikkien virkojen kuvaukset löydät osoitteesta http://www.hamalais-osakunta.fi/tiedotteet/132-virkailijakuvaukset.

***

Osakunnan sääntömuutosehdotuksen toinen käsittely tapahtuu siis tulevassa kokouksessa. Uudet säännöt hyväksyttyine muutosehdotuksineen löytyvät osoitteesta https://docs.google.com/document/d/1BTsdIbvP8sK1TxhIfK_lIZLFDxfqSUUEt_WYjNVujm4 (poistot on yliviivattu ja lisäykset on kirjoitettu punaisella). Uudet säännöt löytyvät puhtaaksi kirjoitettuna osoitteesta https://docs.google.com/document/d/1mrLyt-u2PI68OqW9M7h2wDNBliFeHskIOj8Ni2UZgx8.

Ehdotuksiin kannattaa tutustua edes pintapuolisesti ennen kokousta, jotta kärryillä pysyminen on helpompaa!

Vertailun vuoksi osakunnan nykyiset säännöt (voimassa 7.6.2010 alkaen) ovat luettavissa täältä: https://docs.google.com/document/d/1E5GqAkCKvMBnDMeG0QVd2v2VqYk6yX6c2GxeWrSN5V4

***

Osakunnan sääntömuutosehdotukseen sisältyy mm. uusi määräys, että sääntöihin kuuluu jatkossa valiokunnat & kerhot luetteleva liite 2. Luonnos siitä on luettavissa osoitteessa https://docs.google.com/document/d/10CuDZxgU7E3NQ6YSanlSV-9Bwtph3VtPSsGsXsSQgCI.

Uusissa säännöissä määrätään myös, että osakunnan ohjesäännöt luetellaan liitteessä 3. Liitteen luonnos on luettavissa osoitteessa https://docs.google.com/document/d/1fcCZAPRNIRqEa3Cc3wEvPjl1B1kH2k4-glv3uZpQ43s.

Mikäli kokous hyväksyy sääntömuutoksen, kannattavaa olisi hyväksyä myös liitteet, jotta säännöt ja liitteet tulisivat rehtorin vahvistamana voimaan samana päivänä.

***

Uudet säännöt velvoittavat kutsumaan osakunnan kokouksen koolle ainoastaan ilmoitustaululla. Uudet säännöt määräävät erikseen, että tammikuun kokouksessa päätetään muut viralliset ilmoituskanavat, joissa kokous kutsutaan koolle. (Päätös on jatkossa voimassa aina seuraavaan tammikuun kokoukseen asti.) Nykysäännöt määräävät, että kokous kutsutaan koolle ilmoitustaulun lisäksi nettisivuilla ja sähköpostilistalla, joka on toistaiseksi ollut toimiva käytäntö; muutosehdotuksia saa kokouksessa esittää.

***

Varsinaisilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus, ulkojäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli kortistasi puuttuu vuoden 2016–2017 jäsentarra, tule kipinkapin hakemaan se toimistosta päivystysaikana (www.hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot).

Osakunnan kokouksessa 14.12.2016 hyväksyttiin osakunnan sääntöjen muutokset ensimmäisessä käsittelyssä.

 • täältä voit lukea nykyiset säännöt (jotka ovat olleet voimassa 7.6.2010 alkaen)
 • täältä voit lukea nykyiset säännöt kokouksen hyväksymin muutoksin (tiedostossa näkyy lisäykset ja poistot)
 • täältä voit lukea kokouksen hyväksymät uudet säännöt (puhtaaksi kirjoitettuina)

Mikäli tammikuun varsinaisen osakunnan kokouksen (17.1.2017) äänestäjistä yli kaksi kolmasosaa hyväksyy sääntömuutokset sellaisenaan, muutokset viedään vielä Helsingin yliopiston rehtorille. Rehtori tehnee muutosten vahvistamista koskevan päätöksen keväällä 2017. Mikäli rehtori vahvistaa muutokset, uudet säännöt tulevat voimaan oletettavasti noin kuukauden päästä vahvistamisesta.