Hei!

Osakunnan loppuviikon päivystykset menevät seuraavasti:

***Toiminnanohjaaja tänään ke 12-17, to 09-12
***Sihteeri tänään ke 14-16
***Taloudenhoitaja tänään ke 14-17 ja perjantaina klo 14-17
***Jäsensihteeri perjantaina 12-14

Päivystävät virkailijat pahoittelevat rikkinäistä kalenteria ja hieman myöhäistä viestintää päivystysaikoijen suhteen. Mukavaa loppuviikkoa!

-Topias, toiminnanohjaaja

Hei osakuntalaiset!

Tervetuloa osakunnan maaliskuun varsinaiseen kokoukseen osakunnan 2.
kerroksen Osakuntabaarin tiistaina 6.2.2017 klo 18.15. Kokouksessa
valitaan osakunnalle uusi kuraattori, sekä palautetaan ensimmäiseen
uuteen käsittelyyn osakunnan sääntöuudistus. Suuria asioita siis
käsillä joten tule paikalle antamaan äänesi! Muista ottaa mukaasi
Hämiksen jäsentarralla varustettu opiskelijakortti (tai
ulkojäsenkortti) ja tule paikalle! Koska kyseessä on tiistai saa
kokouksen yhteydessä tai sen jälkeen myös nauttia maittavista
teeiltaruoista!

-------

ESITYSLISTA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN MAALISKUUN 2017 VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

Aika: 14.3.2017 klo 18.15
Paikka: Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
3. Työjärjestys
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Ilmoitusasiat
6. Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta
7. Ohjelmasihteerin valinta
8. Kahden (2) apuemännän valinta
9. Yhden (1) apuisännän valinta
10. Avainpanttikassan liittäminen osaksi osakunnan kassaa
11. 2930 tvm- ja tyel-velkojen oikaisu
11. Osakunnan sääntömuutoksen hyväksyminen (ensimmäinen käsittely)
12. Kuraattorin valinta
13. Muut esille tulevat asiat
14. Seuraava kokous
15. Kokouksen päättäminen

--------

Yliopiston lakimiehen esittämin ja sääntätoimikunnan muokkaamin
muutoksin hyväksyttävät uudet säännöt löytyvät osoitteesta:
https://docs.google.com/document/d/1BTsdIbvP8sK1TxhIfK_lIZLFDxfqSUUEt_WYjNVujm4
(Punaisella lisäykset, yliviivauksilla poistot ja kommenteissa jo
tammikuussa hyväksytyistä uusista säännöistä eroavat kohdat)

---------
Mikäli olet kiinnostunut virasta tai luottamustehtävästä ilmoitathan
minulle kiinnostuksestasi viimeistään tuntia ennen kokouksen alkamista
() tai saavu paikalle esittelemään
itsesi. Voit myös pyytää kaveriasi tulemaan kokoukseen ehdottamaan
sinua virkaan. Kaikkien virkojen kuvaukset löydät osoitteesta
http://www.hamalais-osakunta.fi/tiedotteet/132-virkailijakuvaukset

Poikkeuksena: Kuraattoriksi hakevat voivat lähettää hakemuksensa
sunnuntaihin 12.3 mennessä!

-------

Varsinaisilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus,
ulkojäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli kortistasi puuttuu
vuoden 2016–2017 jäsentarra, tule ennen kokousta hakemaan se toimistosta
päivystysaikana (www.hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot)


Nähdään kokouksessa!

 

T. Sihteeri Laura 

Tammikuun osakunnan kokouksen tarkastamaton pöytäkirja on nyt luettavissa osakunnan 3. krs:n ilmoitustaululla ja se löytyy sieltä vielä luultavasti viikonlopun ajan. Se on siellä jokaiselle osakuntalaiselle avoin kommentoitavaksi ja luettavaksi.

Terkuin,

Laura, sihteeri

Helmikuun yleiskokouksessa julistettiin Hämäläis-Osakunnan kuraattorin virka avoimeksi. Vapaita kirjallisia hakemuksia otetaan vastaan sunnuntaihin 12.3 asti. 

Kuraattorin toimeen kaivataan osakunnan toimintaan perehtynyttä vähintäänkin lähellä valmistumista olevaa entistä tai nykyistä osakuntalaista. Tuleva kuraattori valitaan kaksivuotiselle kaudelleen maaliskuun yleiskokouksessa tiistaina 14.3 klo 18.15!

Osakunnan kokouksessa 17.1.2017 hyväksyttiin osakunnan sääntöjen muutokset toisessa käsittelyssä yksimielisesti.

Seuraavan linkin takaa voit lukea version, josta näkyy muutokset 7.6.2010 alkaen voimassa olleisiin sääntöihin (lisäykset on kirjoitettu punaisella ja poistot on yliviivattu): http://www.hamalais-osakunta.fi/attachments/article/76/01.%20H%C3%A4m%C3%A4l%C3%A4is-Osakunnan%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20(muutokset%202010%20vs.%202017).pdf

Seuraavasta linkistä voi lukea uudet säännöt puhtaaksi kirjoitettuina: http://www.hamalais-osakunta.fi/attachments/article/76/01.%20H%C3%A4m%C3%A4l%C3%A4is-Osakunnan%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20(v.%202017,%20ei%20viel%C3%A4%20voimassa).pdf

Osakunnan kokous päätti myös pyytää Helsingin yliopiston rehtorilta, että mikäli hän vahvistaa säännöt, hän määräisi samalla, että ne tulevat voimaan uuden lukuvuoden alkaessa eli 1.8.2017.

Uusissa säännöissä määrätään erikseen, että liitteessä 2 luetellaan osakunnan valiokunnat ja kerhot sekä liitteessä 3 osakunnan ohjesäännöt. Kokouksessa hyväksyttiin liitteiden sisältö ja päätettiin, että ne tulevat voimaan samana päivänä kuin osakunnan uudet säännöt. Liite 2 on luettavissa täältä ja liite 3 on luettavissa täältä.