29.01.2015

Tammikuun yleiskokouksen pöytäkirja on luettavissa osakunnan ilmoitustaulla.

Huomautuksen pöytäkirjaan liittyen on tehtävä sihteerille ennen sen hyväksymistä, 4.2. mennessä.

Tervetuloa osakunnan vuoden ensimmäiseen yleiskokoukseen.
Kokous järjestetään tiistaina 27.1. klo 17 alkaen osakunnan toisen
kerroksen osakuntabaarissa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita.

Mikäli jokin kokouksessa valittavista viroista kiinnostaa, on hyvä
ilmoittaa kiinnostuksesta etukäteen sihteerille.

ESITYSLISTA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN TAMMIKUUN YLEISKOKOUKSEEN 2015
Aika   27.01.2015 klo 17
Paikka        HO / Osakuntabaari


1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Työjärjestys
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Ilmoitusasiat
6. Kirjaston johtokunnan valinta
7. Stipendilautakunnan valinta
8. Yleisvaliokunnan puheenjohtajan valinta
9. Yleisvaliokunnan sihteerin valinta
10. Apuemäntien valinta (2)
11. Toimittajien valinta (1)
12. Historioitsijan valinta
13. Historiatoimikunnan jäsenen valinta
14. Haalaritoimikunnan jäsenen valinta
15. Toiminnantarkastajien yhden varajäsenen valinta
16. Historiakirjahankkeen tilannepäivitys
17. Ilvesviesti
18. Muut asiat
19. Seuraava kokous
20. Kokouksen päättäminen

Marraskuun suuri yleiskokous tulee! Kokous järjestetään Punaisessa Myllyssä eli osakunnan 4. kerroksen tanssisalissa tiistaina 25.11. kello 17 alkaen. FB-event marraskuun yleiskokoukselle.

Kokoukseen voi valmistautua jo maanantaina kello 19.30, kun toiminnanohjaajaksi hakeneet asetetaan pienimuotoiseen paneeliin, jotta osakuntalaisilla on mahdollisuus asettaa kysymyksiä ja vertailla ehdokkaita keskenään. Samalla on mahdollisuus kysellä lisätietoja muista viroista. Iltaan liittyy myös saunomista ja napostelua.

Kokouksessa valitaan kaikki Hämäläis-Osakunnan virkalijat vuodelle 2015 

Mikäli haluat asettua ehdolle johonkin virkaan, tee seuraavat asiat:

1. Kysele virasta ja virkalijuudesta viran vanhalta hoitajalta
2. Ilmoita hakuaikeestasi minulle tai vanhalle viran hoitajalle
... ja tule kokoukseen, jossa voit esitellä itsesi kokousväelle
3. Kerää rohkeutta mahdollista äänestystä varten
4. Jos tulet valituksi, juhli kanssamme!

Kokouksessa tarkastetaan kaikkien osallistujien jäsenyys, joten tuo hämistarralla varustettu opiskelijakorttisi mukaan. Tämän vuoksi on myös hyvä tulla ajoissa paikalle.

Kokouksen aluksi käsitellään toisessa käsittelyssä hallituksen ehdotukset virkalijaohjesäännön ja huoneistomestarin ohjesäännön muutoksista.

Virkalijavalintojen jälkeen perustetaan remonttitoimikunta hoitamaan Osakunnalla tehtävää suurta remonttia kesällä 2015.


Ohjesääntöjen muutosehdotukset löytyvät linkkien takaa:


Ohjesääntöjen nykyisiin versioihin pääsee tutustumaan Hämiksen nettisivuilla:
Säännöt
 
 
Esityslista:
 1. Kokouksen avaus                                                                               
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                               
 3. Työjärjestys
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
 5. Ilmoitusasiat
 6. Virkailijaohjesäännön muutos: toinen käsittely
 7. Huoneistomestarin ohjesäännön muutos: toinen käsittely
 8. Toiminnanohjaajan valinta
 9. Sihteerin valinta
 10. Taloudenhoitajan valinta
 11. Huoneistomestarin valinta
 12. Emännän valinta
 13. Isännän valinta
 14. Hallituksen seitsemän (7) jäsenen valinta
 15. Juhlamestarin valinta
 16. Jäsensihteerin valinta
 17. Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta
 18. Ohjelmasihteerin valinta
 19. Mainosmestarin valinta
 20. Kulttuurivaliokunnan puheenjohtajan valinta
 21. Kulttuurisihteerin valinta 2014
 22. Kulttuurisihteerin valinta 2015
 23. Koulutusvaliokunnan puheenjohtajan valinta
 24. Koulutussihteerin valinta
 25. Maakuntavastaavan valinta
 26. Liikuntavaliokunnan puheenjohtajan valinta
 27. Liikuntasihteerin valinta
 28. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan valinta
 29. Ulkoasiainsihteerin valinta
 30. Yleisvaliokunnan puheenjohtajan valinta
 31. Yleisvaliokunnan sihteerin valinta
 32. Tiedottajan valinta
 33. Tiedotussihteerin valinta
 34. Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskunnan kolmen (3) jäsenen ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
 35. Osakunnan edustajan ja varajäsenen valinta Osakuntien yhteisvaltuuskunnan kokoukseen
 36. Suosituksen antaminen Osakuntalaisen Unionin hallituksen jäsenen valinnasta
 37. Apuemäntien valinta
 38. Apuisäntien valinta
 39. Hälläpyörän päätoimittajan valinta
 40. Toimittajien valinta
 41. Kesäpaikkavastaavan valinta
 42. Arkistonhoitajan valinta
 43. Galleristin valinta
 44. Saunamajurin valinta
 45. Laulunjohtajan valinta
 46. AV- ja ATK-vastaavan valinta
 47. Historioitsijan valinta
 48. Webmasterin valinta
 49. Ympäristövastaavan valinta
 50. Ratamestarin valinta
 51. Valokuvaajien valinta
 52. Lipunkantajien valinta
 53. Remonttitoimikunnan perustaminen
 54. Muut asiat
 55. Seuraava kokous
 56. Kokouksen päättäminen

Rakas osakunta!

 

On tullut aika järjestää vuoden viimeinen yleiskokous. Sitä varten kokoonnumme tuttuun tapaan Osakuntabaarissa ke 17.12. klo 18 alkaen. Kokouksessa valitaan virkailijat virkoihin, joita ei marraskuun yleiskokouksessa vielä täytetty. Joulukuun kokouksen pommi on kuitenkin ensi vuoden budjetti, jonka hallitus ja taloudenhoitaja ovat laatineet. Budjettiehdotus on nähtävillä osakunnan ilmoitustaululla.

Avoimia virkoja ovat seuraavat: Huoneistomestari, maakuntavastaava, ulkoasiainsihteeri, yleisvaliokunnan puheenjohtaja ja sihteeri, 3 apuemäntää, Hälläpyörän päätoimittaja ja historioitsija. 

 

Huom! Huoneistomestarin virkaan hakeminen edellyttää kirjallista hakemusta lähetettynä sihteerille kokoukseen mennessä. 

 

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus

 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3. Työjärjestys

 4. Kokousvirkailijoiden valinta

 5. Ilmoitusasiat

 6. Toiminnantarkastajien valinta

 7. Asuntoloiden johtokunnan jäsenen valinta

 8. Huoneistomestarin valinta

 9. Maakuntavastaavan valinta

 10. Ulkoasiainsihteerin valinta

 11. Yleisvaliokunnan puheenjohtajan valinta

 12. Yleisvaliokunnan sihteerin valinta

 13. Apuemäntien valinta (3)

 14. Hälläpyörän päätoimittajan valinta

 15. Historioitsijan valinta

 16. Remonttitoimikunnan ohjeistuksen tarkentaminen

 17. Budjettiesitys 2015

 18. Muut asiat

 19. Seuraava kokous

 20. Kokouksen päättäminen

 

Tuo opiskelijakorttisi kokoukseen jäsenyyden todistamiseksi.


Tervetuloa kokoukseen!

Hyvät osakuntalaiset,

on päätetty järjestää ylimääräinen marraskuun yleiskokous torstaina 13.11. kello 18 Osakuntabaarissa. Ylimääräinen kokous pidetään, jotta saadaan rauhassa käsitellä hallitusken esittämät muutokset virkalijaohjeäsääntöön ja huoneistomestarin ohjesääntöön ennen suurta marraskuun yleiskokousta. Muutosehdotukset löytyvät linkkien takaa.

Lisäksi yleiskokous tekee päätöksen siitä, valtuutetaanko hallitus sopimaan Lahja Julinin vuoden 2014 alussa Osakunnalle testamenttaaman omaisuuden jaosta. 

Huom! Tämä ei ole se yleiskokous, jossa valitaan ensi vuoden virkailijat.

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Työjärjestys
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Ilmoitusasiat
6. Muutokset virkalijaohjesääntöön (1. käsittely)
- Hälläpyörän toimitusneuvoston lakkauttamisesta seuraavat muutokset Hälläpyörän päätoimittajan osalta
- Ympäristövastaavan viran lakkauttamista koskevat muutokset
9. Muutokset huoneistomestarin ohjesääntöön (1. käsittely)
10. Valtuuksien myöntäminen hallitukselle sopia Lahja Julinin perinnönjaosta muiden perillisten kanssa
11. Kulttuurisihteerin valinta vuodelle 2014
12. Muut asiat
13. Seuraava kokous
14. Kokouksen päättäminen

Virkalijaohjesäännön muutosehdotus:
https://docs.google.com/document/d/1-oOqOoi4nydynZwIHLwti9tS9_CqhKOsin-ypLNL_Kw/edit?usp=sharing

Huoneistomestarin ohjesäännön muutosehdotus:
https://docs.google.com/document/d/1ANihDFDK999LfaYzUjwg81oUPI4l6kG_bqAIYrH2g2E/edit?usp=sharing

Tervetuloa kokoukseen!