Hyvät osakuntalaiset,

 

Lokakuun yleiskokous järjestetään tiistaina 21.10. Osakuntabaarissa tuttuun aikaan klo 17. 

Kokouksessa tullaan esittämään Osakunnan suositus Hämäläisten ylioppilassäätiön hallituksesta, jonka Säätiön valtuuskunta myöhemmin valitsee. Lisäksi käsitellään ensimmäistä kertaa hallituksen ehdotus Ympäristövastaavan viran lakkauttamisesta ja sen myötä tehdään tarpeelliset muutokset virkailijaohjesääntöön. 

Yleiskokous valitsee myös Asuntoloiden johtokunnan vuodelle 2015.

Vapaita virkoja ovat AV- ja ATK- vastaavan virka ja Kulttuurisihteerin virka. Mikäli nämä virat kiinnostavat sinua, ota pikimmiten yhteyttä Osakunnan sihteeriin.

 

Ota opiskelijakorttisi mukaan yleiskokoukseen, jotta voit todistaa olevasi Osakunnan jäsen.

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus                                                                               

 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                               

 3. Työjärjestys

 4. Kokousvirkailijoiden valinta

 5. Ilmoitusasiat

 6. Osakunnan suositus säätiön hallitukseen

 7. Ympäristövastaavan viran lakkauttaminen ja virkailijaohjesäännön muuttaminen (1. käsittely)

 8. Asuntoloiden johtokunnan valinta

 9. Toiminnanohjaajan, taloudenhoitajan, sihteerin ja huoneistomestarin virkojen avoimeksi julistaminen

 10. AV- ja ATK-vastaavan valinta

 11. Kulttuurisihteerin valinta

 12. Muut asiat

 13. Seuraava kokous

 14. Kokouksen päättäminenSydämellisesti tervetuloa kokoukseen!

Terveisin,

Jenni Rönkkö

Sihteeri

 

Syksyn ensimmäinen Osakunnan kokous on käsillä!

Yleiskokous pidetään Osakuntabaarissa tiistaina 16.9. kello 17 alkaen. Kokouksen jälkeen pidetään fuksi-info ja maittava teeilta. 

Kokouksessa hyväksytään taloudenhoitajan laatima välitilinpäätös ja käsitellään hallituksen ehdotus Osakunnan taseen siivoamisesta. Lisäksi kokous käsittelee hallituksen laatiman lisäbudjetin.

Oheisen linkin takaa löytyvät budjettivertailu ja lisäbudjettiesitys.

https://drive.google.com/folderview?id=0BzakvU9v8_vlWkpGSmJTOU90bGc&usp=sharing

Kokouksessa valitaan virkailijat seuraavat virkoihin: 
toinen juhlamestari, uusi apuisäntä, apuemäntä, valokuvaaja, hiihdonjohtaja ja ohjelmasihteeri. 
Mikäli yllämainitut virat kiinnostavat sinua, ole mitä pikimmiten yhteydessä allekirjoittaneeseen. 

Osakunnan kokouksessa saavat läsnäolo- ja puheoikeuden ne osallistujat, jotka todistavat jäsenyytensä Osakuntaan opiskelijakortilla.

Esityslista:
 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Työjärjestys
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
 5. Ilmoitusasiat
 6. Välitilinpäätös 2014
 7. Taseen siistiminen
 8. Lisäbudjettiehdotus
 9. Hälläpyörän toimitusneuvoston lakkauttaminen
 10. Hiihdonjohtajan valinta
 11. Ohjelmasihteerin valinta
 12. Apuisännän valinta
 13. Apuemännän valinta
 14. Juhlamestarin valinta
 15. Valokuvaajan valinta
 16. Muut asiat
 17. Seuraava kokous
 18. Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa kokoukseen!
 
Terveisin,
Jenni Rönkkö, sihteeri

Toukokuun yleiskokous järjestetään tiistaina 20.5.2014 klo 17 Osakuntabaarissa.

Osakuntalaiset!

Toukokuun yleiskokous lähestyy ja pitää sisällään jännittäviä asioita!

Kokouksessa hyväksytään tilinpäätös 2013, valitaan yksi uusi hallituksen jäsen ja perustetaan harrastus- ja kunnia- ja ansiomerkkitoimikunnat. Myös ohjelmasihteerin paikka on edelleen vapaana.

Mikäli yllämainitut virat tai toimikunnat kiinnostavat sinua, ota mitä pikimmiten yhteyttä minuun! Harrastusmerkkitoimikuntaan ja Kunnia- ja ansiomerkkitoimikuntaan valitaan kuusi jäsentä, joilla on jo kyseinen merkki.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus                                                                              
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                              
3. Työjärjestys
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Ilmoitusasiat
6. Tilinpäätös 2013
7. Harrastusmerkkitoimikunnan perustaminen
8. Kunnia- ja ansiomerkkitoimikunnan perustaminen
9. Hallituksen jäsenen valinta
10. Ohjelmasihteerin valinta
11. Muut asiat
12. Seuraava kokous
13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Terveisin
Jenni Rönkkö
Hämäläis-Osakunnan sihteeri

HAETTAVAKSI JULISTETAAN

HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖN

 

OPINTOSTIPENDIT

Stipendejä voivat hakea Hämäläis-Osakunnan varsinaiset jäsenet, jotka ovat

hakiessaan osakunnan jäseninä vähintään kolmatta lukukauttaan.

 

Stipendejä jaetaan enintään 43 kpl ja yhden stipendin suuruus on 950 euroa.

 

Hakuohjeet ja sähköinen hakujärjestelmä löytyvät osoitteesta www.hys.net.

Hakuaika päättyy 17.10.2014 klo 24.00.

Hyvät osakuntalaiset!

Maaliskuun yleiskokous pidetään keskiviikkona 19.3. kello 17 eteenpäin Osakuntabaarissa. Asialistalla ovat muun muassa kunniajäsentoimikunnan perustaminen, hallituksen ehdotus Pop-klubbenin sääntömuutokseksi, Juhlamestarin ja Ohjelmasihteerin virkojen täyttäminen sekä uuden AV- ja ATK-vastaavan valinta.

 
 
Mikäli olet kiinnostunut em. viroista, ole yhteydessä minuun tai tule paikalle kokoukseen ja asetu ehdolle!
 
 
HUOM! Virkailijoita kehotetaan osallistumaan yleiskokoukseen kokemuksen ja osakunta-asiantuntemuksen kasvattamiseksi. Yleiskokouksessa pääsee mm. tapaamaan inspehtori Petri Pellikan ja osallistumaan aitoon Osakunnan päätöksentekoon.
 
Muistathan ottaa opiskelijakorttisi mukaan jäsenyyden todistamiseksi!


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus                                                                               
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                          
3. Työjärjestys
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Ilmoitusasiat
6. Kunniajäsentoimikunnan perustaminen
7. Pop-klubbenin sääntömuutos
8. Juhlamestarin valinta
9. Ohjelmasihteerin valinta
10. AV- ja ATK-vastaavan valinta
11. Muut asiat
12. Seuraava kokous
13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Terveisin,
Jenni Rönkkö
Hämäläis-Osakunnan sihteeri