Osakunnan kokouksessa perustetaan toimikuntia, jotka keskittyvät tiettyyn projektiin. Toimikunnilla pitää olla aikataulu, ja niiden pitää tiedottaa osakunnan kokousta säännöllisesti projektin etenemisestä. Osaa toimikunnista säännellään ohjesäännöissä ja toimikuntien jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, osa taas toimii vuoden tai pari samalla kokoonpanolla keskittyen yhteen projektiin.

Osakunnan kokouksessa valitaan myös Hämäläis-Osakuntaa edustavat jäsenet erinäisiin lautakuntiin sekä kirjaston johtokuntaan ja Osakuntabaari Oy:n hallitukseen.

Osakunnan kokouksessa myös valitaan Hämäläis-Osakuntaa edustavat Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskunnan jäsenet ja annetaan suositus säätiön hallituksen neljän jäsenen valinnasta.

 

Vuosittain valittavat luottamushenkilöt

 

Kirjaston johtokunta (tammikuussa)

Kirjaston johtokunta päättää osakunnan kirjastoa koskevista asioista. Johtokuntaan kuuluvat kirjaston henkilökunnasta kirjastonhoitaja sekä yksi kirjastoapulainen ja osakunnan kokouksen valitsemat jäsenet, jotka ovat tammikuusta 2018 alkaen:

 • Janne Siipola
 • Jenni Saaristo
 • Joel Nummelin
 • Kanerva Matveinen
 • Laura Weckström
 • Niko Molin
 • Risto Ojakoski

 

Stipendilautakunta (tammikuussa)

Lautakunta päättää Hämäläisten ylioppilassäätiön stipendien myöntämisestä ohjesäännön mukaisesti. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtajana inspehtori Petri Pellikka ja sihteerinä säätiön asiamies Markku Tiensuu. Osakunnan kokouksen valitsemat jäsenet ovat tammikuusta 2018 alkaen:

 • Antti Laherto
 • Hely Tuorila, inspehtori emerita
 • Martti Nieminen
 • Paula Talonen
 • Topias Tolonen

 

Osakuntabaari Oy:n hallitus (helmikuussa)

Keväällä osakunnan kokouksessa Osakuntabaari Oy:n hallitukseen valitaan kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Osakunnan kokouksen valitsemat jäsenet ovat helmikuusta 2017 alkaen:

 • Anneli Hämäläinen
 • Hanna Arimo
 • Sini Ilves (varajäsen)

 

Kunnia- ja ansiomerkkitoimikunta (toukokuussa)

Toimikunta päättää, keille myönnetään osakunnan kunnia- ja ansiomerkit. Toimikunnan puheenjohtajana toimii inspehtori Petri Pellikka. Toimikunnan muilla jäsenillä on oltava kunnia- tai ansiomerkki. Vuonna 2018 toimikunnan muut jäsenet ovat:

 • Jukka Heliö
 • Maija Häkkinen
 • Olga Penkkilä, kuraattori
 • Paula Talonen
 • Tapio Hatakka

 

Harrastusmerkkitoimikunta (toukokuussa)

Toimikunta päättää, keille myönnetään osakunnan harrastusmerkki. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kuraattori ja toimikuntaan valittavilla jäsenillä on oltava harrastusmerkki. Vuonna 2017 toimikunnan muut jäsenet olivat:

 • Elias Mustonen
 • Hanna Arimo
 • Laura Weckström
 • Lauri Suokas
 • Topias Tolonen
 • Ville Timonen

 

Asuntoloiden johtokunta (lokakuussa)

Asuntoloiden johtokunta päättää osakunnan omistamien asuntojen asioista. Johtokunnan sihteerinä toimii asuntolaisännöitsijä Heikki Holm. Muut jäsenet ovat tammikuusta 2018 alkaen:

 • Anneli Hämäläinen
 • Hanna Arimo
 • Kanerva Matveinen
 • Laura Weckström
 • Taneli Laine
 • Topias Tolonen
 • Ville Timonen

 

Hämäläisten ylioppilassäätiön hallituksen neljä jäsentä (lokakuussa)

Säätiön valtuuskunta valitsee säätiön hallitukseen neljä jäsentä, niin että se valitsee vuosittain kaksi jäsentä tulevien kahden kalenterivuoden kausiksi, jolloin puolet neljästä jäsenestä vaihtuu joka kalenterivuosi. Vakiintunut tapa on, että osakunnan kokous antaa suosituksen säätiön hallituksen neljän jäsenen valinnasta niin, että se suosittaa joka syksy kahta jäsentä kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Säätiön hallitukseen kuuluu lisäksi automaattisesti osakunnan kuraattori ja säätiön asiamies. Valtuuskunnan valitsemat hallituksen jäsenet ovat:

 • Joni Penkari, puheenjohtaja (2018–2019)
 • Susanna Heino, varapuheenjohtaja (2018–2019)
 • Pauliina Lievonen (2017–2018)
 • Viljo Lehtinen (2017–2018)

 

Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskunnan viisi jäsentä ja varajäsentä (lokakuussa)

Osakunnan kokous valitsee valtuuskuntaan kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi parillisten vuosien syksynä kolme jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ja parittomien vuosien syksynä kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä. Valtuuskuntaan kuuluu myös kaksi Tavastia ry:n ja kolme Hämeenlinnan, Lahden ja Tampereen kaupunkien valitsemaa jäsentä (ks. säätiön säännöt). Inspehtori kuuluu puheenjohtajana valtuuskuntaan automaattisesti. Osakunnan kokouksen valitsemat valtuuskunnan jäsenet ovat:

 • Hanna Arimo (2018–2019); varajäsen Veikko Lähteenmäki
 • Ville Timonen (2018–2019); varajäsen Kanerva Matveinen
 • Jukka Heliö (2017–2018); varajäsen Eeva Häkkinen
 • Maija Häkkinen (2017–2018); varajäsen Ilmari Karimies
 • Paula Talonen (2017–2018); varajäsen Niko Molin

 

Tilapäiset toimikunnat

Kunniajäsentoimikunta

Toimikunnan tavoitteena on etsiä mahdollisia kunniajäseniä osakunnalle. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää osakunnan kokous. Asia voidaan käsitellä, jos kyseisen henkilön kunniajäseneksi kutsumista on kannattanut vähintään yksi kymmenesosa niistä, jotka ovat kokouksen alkuun mennessä kirjautuneet osakunnan jäseniksi. Toimikunnan tavoittaa osoitteesta kunniajasentoimikunta(a)hamalais-osakunta.fi ja sen jäsenet ovat:

 • Jukka Heliö
 • Olga Penkkilä, kuraattori
 • Pekka Hassinen
 • Petri Pellikka, inspehtori
 • Tapio Hatakka
 • Teemu Laakso

 

Historiatoimikunta

Osakunta on tilannut historiikin, joka julkaistaan vuonna 2017. Historiatoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Eriksson vastaa historiikkia koskeviin kysymyksiin (jyrki.eri(a)gmail.com). Toimikunta seuraa historiankirjoittajan työn etenemistä ja toimikunnan jäsenet ovat:

 • Petri Pellikka, inspehtori
 • Matti Rissanen, inspehtori emeritus
 • Laura Kolbe, professori
 • Tapio Hatakka
 • Jyrki Eriksson, toimikunnan pj
 • Jari Alenius
 • Lari Ahokas
 • Pekka Hassinen
 • Samu Vuorinen