Osakunnan kokouksessa perustetaan toimikuntia, jotka keskittyvät tiettyyn projektiin. Toimikunnilla pitää olla aikataulu, ja niiden pitää tiedottaa osakunnan kokousta säännöllisesti projektin etenemisestä. Osa toimikunnista on sääntömääräisiä, vuodesta toiseen uudelleen perustettavia, osa taas toimii vuoden tai pari yhteen projektiin keskittyen.

Osakunnan kokouksessa valitaan myös Hämäläis-Osakuntaa edustavat jäsenet erinäisiin lautakuntiin sekä kirjaston johtokuntaan ja Osakuntabaari Oy:n hallitukseen.

Osakunnan kokouksessa myös valitaan Hämäläis-Osakuntaa edustavat Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskunnan jäsenet ja annetaan suositus säätiön hallituksen neljän jäsenen valinnasta.

 

Vuosittain valittavat luottamushenkilöt

 

Kirjaston johtokunta (tammikuussa)

Kirjaston johtokunta päättää osakunnan kirjastoa koskevista asioista. Johtokuntaan kuuluvat kirjaston henkilökunnasta kirjastonhoitaja Paula Salminen sekä kirjastoapulainen Taru Toivanen ja osakunnan kokouksen valitsemat jäsenet, jotka ovat tammikuusta 2017 alkaen

 • Anneli Hämäläinen
 • Hanna Arimo
 • Janne Siipola
 • Laura Weckström
 • Niko Molin
 • Teemu Junttila
 • Topias Tolonen

 

Stipendilautakunta (tammikuussa)

Lautakunta päättää Hämäläisten ylioppilassäätiön stipendien myöntämisestä ohjesäännön mukaisesti. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtajana inspehtori Petri Pellikka ja sihteerinä säätiön asiamies Markku Tiensuu. Osakunnan kokouksen valitsemat jäsenet ovat tammikuusta 2017 alkaen

 • Antti Laherto
 • Hely Tuorila, inspehtori emerita
 • Ilmari Karimies
 • Jukka Heliö
 • Martti Nieminen

 

Osakuntabaari Oy:n hallitus (helmikuussa)

Keväällä osakunnan kokouksessa Osakuntabaari Oy:n hallitukseen valitaan kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Osakunnan kokouksen valitsemat jäsenet ovat helmikuusta 2017 alkaen

 • Anneli Hämäläinen
 • Hanna Arimo
 • Sini Ilves (varajäsen)

 

Kunnia- ja ansiomerkkitoimikunta (toukokuussa)

Toimikunta valitsee vuosittain kunnia- ja ansiomerkkien saajat. Toimikunnan puheenjohtajana toimii inspehtori Petri Pellikka. Toimikunnan muilla jäsenillä on oltava kunnia- tai ansiomerkki. Osakunnan kokouksen valitsemat jäsenet ovat toukokuusta 2017 alkaen

 • Jukka Heliö
 • Maija Häkkinen
 • Olga Penkkilä, kuraattori
 • Teemu Laakso
 • Veikko Lähteenmäki

 

Harrastusmerkkitoimikunta (toukokuussa)

Toimikunta valitsee vuosittain uudet harrastusmerkin saajat. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kuraattori ja toimikuntaan valittavilla jäsenillä on oltava harrastusmerkki. Toimikuntaan valitut muut jäsenet ovat toukokuusta 2016 alkaen

 • Anneli Hämäläinen
 • Jukka Heliö
 • Paula Talonen
 • Suvi Leskinen
 • Taneli Laine
 • Ville Timonen

 

Asuntoloiden johtokunta (lokakuussa)

Asuntoloiden johtokunta päättää osakunnan omistamien asuntojen asioista. Johtokunnan sihteerinä toimii asuntolaisännöitsijä Heikki Holm. Muut jäsenet ovat tammikuusta 2017 alkaen

 • Elias Mustonen
 • Fanny Laaksonen
 • Hanna Arimo
 • Maija Häkkinen
 • Niko Molin
 • Topias Tolonen
 • Väinö Katajisto

 

Hämäläisten ylioppilassäätiön hallituksen neljä jäsentä (lokakuussa)

Osakunnan kokous antaa suosituksen säätiön hallituksen neljän jäsenen valinnasta niin, että se suosittaa joka syksy kahta jäsentä kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. (Säätiön valtuuskunta tekee lopullisen valinnan.) Säätiön hallitukseen kuuluu lisäksi automaattisesti osakunnan kuraattori ja säätiön asiamies. Valtuuskunnan valitsemat hallituksen jäsenet ovat

 • Pauliina Lievonen (2017–2018)
 • Viljo Lehtinen (2017–2018)
 • Joni Penkari, puheenjohtaja (2016–2017)
 • Susanna Heino, varapuheenjohtaja (2016–2017)

 

Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskunnan kuusi jäsentä ja varajäsentä (lokakuussa)

Osakunnan kokous valitsee valtuuskuntaan kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi parillisten vuosien syksynä kolme jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ja parittomien vuosien syksynä kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä. Valtuuskuntaan kuuluu automaattisesti puheenjohtajana osakunnan inspehtori. Osakunnan kokouksen valitsemat valtuuskunnan jäsenet ovat

 • Veikko Lähteenmäki (2016–2017), vara-pj; varajäsen Taneli Laine
 • Pekka Virtanen (25.4.2017–31.12.2017); varajäsen Topias Tolonen
 • Jukka Heliö (2017–2018); varajäsen Eeva Häkkinen
 • Maija Häkkinen (2017–2018); varajäsen Ilmari Karimies
 • Paula Talonen (2017–2018); varajäsen Niko Molin

 

Tilapäiset toimikunnat

Ohjesääntötoimikunta

Toimikunta perustettiin tammikuussa 2017 päivittämään osakunnan ohjesäännöt niin, että ne olisivat yhteneväiset vuonna 2017 voimaan tulevien uusien osakunnan sääntöjen kanssa. Toimikunnan jäsenet ovat

 • Hanna Arimo
 • Jukka Heliö
 • Maija Häkkinen
 • Niko Molin
 • Olga Penkkilä, kuraattori
 • Tapio Hatakka
 • Topias Tolonen
 • Väinö Katajisto

 

Sääntötoimikunta

Toimikunta perustettiin joulukuussa 2015 laatimaan ehdotus osakunnan sääntöjen muutoksista. Toimikunnan jäsenet ovat

 • Jukka Heliö
 • Maija Häkkinen
 • Niko Molin
 • Olga Penkkilä, kuraattori
 • Tapio Hatakka
 • Väinö Katajisto

 

Kunniajäsentoimikunta

Toimikunnan tavoitteena on etsiä mahdollisia kunniajäseniä osakunnalle. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää osakunnan kokous. Asia voidaan käsitellä, jos kyseisen henkilön kunniajäseneksi kutsumista on kannattanut vähintään yksi kymmenesosa niistä, jotka ovat kokouksen alkuun mennessä kirjautuneet osakunnan jäseniksi. Toimikunnan tavoittaa osoitteesta kunniajasentoimikunta(a)hamalais-osakunta.fi ja sen jäsenet ovat:

 • Jukka Heliö
 • Olga Penkkilä, kuraattori
 • Pekka Hassinen
 • Petri Pellikka, inspehtori
 • Tapio Hatakka
 • Teemu Laakso

 

Haalaritoimikunta

Haalaritoimikunnan tarkoitus on saada hankituksi uusia Hämis-haalareita jo legendaksi muodostuneiden 1980-lukulaisten haalarien rinnalle. Toimikuntaa aiotaan täydentää vuonna 2017. Toimikunnan tämänhetkiset aktiiviset jäsenet ovat:

 • Olga Penkkilä, kuraattori

 

Historiatoimikunta

Osakunta on tilannut historiikin, joka julkaistaan vuonna 2017. Historiatoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Eriksson vastaa historiikkia koskeviin kysymyksiin (jyrki.eri(a)gmail.com). Toimikunta seuraa historiankirjoittajan työn etenemistä ja toimikunnan jäsenet ovat:

 • Petri Pellikka, inspehtori
 • Matti Rissanen, inspehtori emeritus
 • Laura Kolbe, professori
 • Tapio Hatakka
 • Jyrki Eriksson, toimikunnan pj
 • Jari Alenius
 • Lari Ahokas
 • Pekka Hassinen
 • Samu Vuorinen
 • Kirjaudu virkailija-alueelle