Hämäläis-Osakunta on hallinnollisesti jaettu hallitukseen, valiokuntiin ja kerhoihin. Hallitus käyttää yleiskokouksen jälkeen toisiksi ylintä päätösvaltaa. Valiokunnat vastaavat osakunnalle tärkeistä perinteistä ja toiminnasta. Kerhot puolestaan toimivat itsenäisemmin ja järjestävät teemansa mukaisia tapahtumia.

Valiokuntien ja pääosa kerhojen toiminnasta ja tapahtumista ovat avoimia kaikille osakuntalaisille ja heidän seuralaisilleen. Rajatuista tapahtumista on maininta tapahtuman tiedotteessa. Saat parhaiten ajankohtaista tietoa valiokuntien ja kerhojen toiminnasta liittymällä osakunnan sähköpostilistalle. Lisätietoa kunkin kerhon ja valiokunnan toiminnasta on myös niiden omilla sivuilla – lisäksi virkailijat ovat tottuneet vastaamaan sähköpostikyselyihin, joten ota rohkeasti yhteyttä! :)

Kerhoja häviää ja syntyy aina uusia sen mukaan, minkä kunkin aikakauden osakuntalaiset kokevat omakseen – alla olevan listan lisäksi esimerkiksi tammikuussa 2016 on perustettu Raskaan musiikin nautiskelijat -kerho (HORna). Jos mieleistäsi kerhoa ei vielä ole, perusta se! Lisätietoja saat toiminnanohjaajalta.

  • Kirjaudu virkailija-alueelle