Ajankohtaista

Usein kysytyt koronakysymykset

Poikkeukselliset olot ovat lisänneet epävarmuutta opintojen etenemisestä ja omasta toimeentulosta. Osakuntalaiset ovat halunneet koota muille osakuntalaisille usein kysyttyä -sivun, joissa vastataan näihin kysymyksiin. Puuttuuko vastaus sinun kysymykseesi? Voit laittaa sen osoitteeseen: juristikerho@hamalais-osakunta.fi.

Kattavat tiedot kaikista koronaviruksen vaikutuksista yhteiskuntaan löydät valtioneuvoston sivuilta: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/usein-kysytyt-kysymykset

 

Mikä ihmeen korona?

Uusi koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektioita. Pienellä osalla tartunnan saaneista on vakava infektio.

 

Lisätietoa kornaviruksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Tilannekatsaus: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

THL:n vastauksia koronavirusta koskeviin kysymyksiin: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19

 

Opinnot

Milloin lähiopetus taas alkaa?

Lähiopetuksen rajoitukset poistuvat korkeakoulujen osalta 14.5. alkaen. Hallitus on kuitenkin suosittanut, että etäopetusta jatketaan rajoitusten poistumisesta huolimatta. Yliopistolla on lain nojalla oikeus itse päättää, siirrytäänkö lähiopetukseen.

Opetuksessa, jota ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, mutta joka on opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä, tulee huolehtia oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin.

 

Miten opetus järjestetään?

Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Opetuksessa on huomioitava ne oppilaat ja opiskelijat, jotka eivät pysty opiskelemaan itsenäisesti tai hyödyntämään digitaalisia oppimisympäristöjä tai verkkoyhteyksiä.

Oppilaitosten on varmistettava niiden toiminnan kannalta välttämättömien tukitoimintojen ja verkkoyhteyksien toiminta sekä huolehdittava oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön ohjeistuksesta. 

Erityisesti opintojensa loppuvaiheessa olevien, kuten tänä keväänä valmistuvien, opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa tutkinto turvataan jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisen varmistamiseksi. Juttelethan vastuuopettajien kanssa omien opintojesi etenemiseen liittyvissä asioissa.

 

Lisää tietoa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

Sekä opetushallituksen sivuilta:https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya

Ja HY:n sivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/koronavirustilanne-helsingin-yliopistossa

 

Toimeentulo

Vaikuttaako koronan aiheuttama poikkeustila opintotukiini?

Opintotukisäännökset mahdollistavat koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen huomioimisen opintotuen enimmäisajoissa ja opintojen riittävässä edistymisessä.

Jos opiskelu ei ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei ole ollut riittävä, ja opintotuen enimmäisaikaa voidaan pidentää.

Sinun ei tarvitse perua tai palauttaa opintotukea, vaikka et saisi riittävästi opintosuorituksia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.

Jos opiskelu ei poikkeusolojen vuoksi ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei olisi ollut riittävä.

 

Huomioiko ulosotto koronan?

Ulosottomies voi käyttää harkintavaltaa velallisen eduksi tietyissä tilanteissa. Näitä ovat vapaakuukauden myöntäminen tai ulosmittauksen rajoittaminen. Jos velallisen maksukyky on sairauden, työttömyyden, velallisen maksaman elatusavun tai muun erityisen syyn vuoksi olennaisesti heikentynyt, palkasta ulosmitataan toistaiseksi tai määrättynä aikana säännönmukaista pienempi määrä.

Ulosottoon on säädetty väliaikainen muutos, jolla helpotetaan velallisten mahdollisuutta saada rajoitettu tai kevennetty ulosottomenettely. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lyhennysvapaita kuukausia tai maksuaikojen myöhentämisiä.

 

Apua! Rahat eivät riitäkkään?

Ensisijaisesti pitää huolehtia välttämättömistä kuluista, kuten asumiskuluista, ruuasta, lääkkeistä ja puhelinlaskusta. Jos laskua ei pysty maksamaan, kannattaa velkojaan olla yhteydessä, ja pyytää ennen eräpäivää lisää maksuaikaa. Kirjekuorien avaamatta jättäminen ei saa laskuja häviämään, vaan oma aktiivisuus on talousasioiden hoitamisen peruskivi. Maksuajan lisäksi voit yrittää sopia uudesta maksusuunnitelmasta. Tätä varten kannattaa laskea etukäteen, millaisia kuukausieriä pystyt maksamaan. Lainoihin voi pyytää tällä hetkellä lyhennysvapaata luotonantajalta.

 

Kesätyöpaikka peruttiin. Millä selviän kesästä?

Kesäopinnot oikeuttavat kesällä haettavaan opintotukeen. Jos tähän ei ole mahdollisuutta, voi opiskelija hakea toimeentulotukea. Jos olet työttömyyskassan jäsen, selvitä, oletko oikeutettu kassan maksamaan työttömyysrahaan.

 

Vaikuttavatko poikkeusolot opintolainahyvitykseen?

Opintolainahyvityksen opiskeluaikaa voidaan pidentää, jos olet saanut esimerkiksi sairauspäivärahaa tai tartuntatautipäivärahaa vähintään 30 päivän ajalta. Opintojen keskeytyminen ja muut koronaviruksen aiheuttamat poikkeustilanteet eivät nykyisellään mahdollista opiskeluajan pidentämistä. Ministeriössä valmistellaan opintotukilain muutosta, jonka avulla poikkeusolot voidaan ottaa huomioon opintolainahyvityksen ehdoissa.

 

Lisää tietoa saat talous- ja velkaneuvonnasta: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/talous_ja_velkaneuvonta.html

Tukiin liittyvissä asioissa tietoa Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/korona-usein-kysyttya

 

Mitä saan tehdä?

Milloin harrastuksiin voi palata?

Hallitus päätti 4.5., että ulkotilat avataan 14.5., mutta kokoontumisrajoituksia noudattaen, eli 10 hengen kokoontumiset 31.5. asti ja siitä eteenpäin 50 hengen kokoontumista. Siisäliikuntatilat avataan rajoituksin 1.6. alkaen.

Hallitus suosittaa, että tartuntojen vähentämiseksi myös ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla vältetään.

 

Kirjastotoiminta

Kirjastot avataan asteittain 1.6. alkaen. Kirjastot palvelevat poikkeusolojenkin aikana asiakkaitaan monipuolisten verkkopalvelujen ja e-aineistojen avulla.

Korkeakoulujen etäopiskelun ja tutkimustyön turvaamiseksi korkeakoulujen kirjastot voivat halutessaan lainata painettua aineistoa, kuten kurssikirjoja, rajoitetusti niin, että asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus varmistetaan.

Hämiksen kirjaston kauno- ja kurssikirjat ovat kuitenkin käytettävissäsi, vaikka kirjasto onkin asiakkailta suljettu. Varaa kirjat ja sovi nouto, niin saat kirjasi valmiiksi kassiin pakattuina.

Aineistotiedustelut ja varaukset puhelimella 09-6942862 (parhaiten arkisin klo 9-18), sähköpostilla kirjasto@hys.net tai whatsappilla 0504775047.

 

Haluan pitää kotibileet. Onko se ok?

Julkiset kokoontumiset on rajattu 10 henkilöön, 1.6. alkaen 50 henkeen. Tämä ei koske yksityisiä tapahtumia, kunhan ne eivät tapahdu julkisella paikalla. Esim. puistoissa isommat kokoontumiset ovat kiellettyjä.

 

Lisätietoja mm. Oikeusministeriön sivuilla: https://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta (Mm. vastataan kysymykseen siitä, että “Onko pakko?”)

 

Miten osakunnan toiminta jatkuu?

Oleskelu osakunnalla

Tarpeetonta oleskelua ja kokoontumista osakunnalla suositellaan välttämään toistaiseksi. Osakunnan tiloista ei missään nimessä saa tehdä omaa karanteenitilaa, vaan jokaisen tulee tartuntaa epäillessään jäädä kotiin. Muistattehan pestä kädet osakunnalle saavuttaessa ja sieltä lähtiessä.

 

Tapahtumat osakunnalla

Hämäläis-Osakunnan tanssikerhon kurssit on peruttu ainakin maaliskuun loppuun asti. Hämäläis-Osakunnan laulajien harjoitukset on peruttu ainakin 17.3. Lisäksi osakuntabaari ja osakunnan kirjasto ovat suljettu toistaiseksi.

Pyrimme myös keksimään mahdollisuuksien mukaan uusia tapahtumakonsepteja, jotka kestävät muuttuvaa tilannetta ja soveltuvat epidemia-aikaan.

Kokoukset pyritään pitämään etäyhteyksillä.

 

Päivystys

Osakunnan päivystävät virkailijat päivystävät toistaiseksi etäyhteydellä. Päävirkailijat tavoittaa normaalisti sähköpostitse.

Uusia magneettiavaimia ei jaeta tällä hetkellä. Jos haluat palauttaa magneettiavaimesi, ole yhteydessä osakunnan toiminnanohjaajaan sähköpostitse (toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi). Osakunnan kulunvalvontaa hoidetaan ja ovien aukioloa hallinnoidaan etänä. Kiireellisissä asioissa voit soittaa toiminnanohjaajalle numeroon 0445602290.

Osakunnan taloudenhoitajalle toimitettavat kulukorvaukset tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen taloudenhoitaja@hamalais-osakunta.fi. Taloudenhoitaja ei käy toistaiseksi toimistolla hoitamassa paperisia kulukorvauksia.

Osakunnan sihteeriin voi ottaa normaalisti yhteyttä osoitteella sihteeri@hamalais-osakunta.fi. Osakunnan päivystyspuhelin (09 2522 5500) on auki 2h viikossa, ja ajankohdat ilmoitetaan nettisivun päivystyskalenterissa (https://hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot). Päivystyspuhelimeen vastaa osakunnan sihteeri.

 

Katso myös osakunnan aikaisemmat tiedotteet koronaviruksen vaikutuksiin liittyen:

20.7.2020: https://hamalais-osakunta.fi/toiminta/ajankohtaista/hamalais-osakunnan-toimenpiteita-koronavirukseen-liittyen (päivitetty 20.7.2020)

27.4.2020: https://hamalais-osakunta.fi/toiminta/ajankohtaista/koivuniemen-aukiolo-kesalla-2020

13.3.2020: https://hamalais-osakunta.fi/toiminta/ajankohtaista/hamalais-osakunnan-toimenpiteita-koronavirukseen-liittyen

12.3.2020: https://hamalais-osakunta.fi/toiminta/ajankohtaista/hamalais-osakunnan-tiedote-koronavirukseen-liittyen-12-3-2020

Lue kokonaan

Kuraattorin ilveksen lakituspuhe

 

Rakkaat hämäläiset ylioppilaat,

 

Elämme monilta osin poikkeuksellista aikaa. Monelle meistä vappu on perinteisesti ollut juhlia, ystäviä ja halauksia. Itse huomasin poikkeusolojen keskeltä, että olen kompensoinut sosiaalisten kontaktien vähyyttä panostamalla muuhun vappuisaan huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina: itse tehdyt simat on pullotettu, munkit on valmiiksi tilattu ja vappupäivän on ruoat pohdittu etukäteen. Tietysti niin kutsuttuina normaaleina vuosina vappupäivän ruokkimisen ovat hoitaneet osakunnan vappupäivän brunssit, joista haluan välittää tuhannet kiitokset viime vuosien emännille. Poikkeusoloja kuvastaa myös taideyliopiston ylioppilaskunnan järjestämä, virtuaalitodellisuudessa tapahtuva mantan lakitus, joka tapahtuu harmikseni kello 18 — samaan aikaan kuin vieressäni arvokkaasti istuva ilves saa oman lakkinsa puheeni loputtua. Poikkeustilanteesta johtuen emme voi valitettavasti lakittaa ravintola Ilveksen ilvestä, vaan joudumme tyytymään toiseen ilveeseen.

Mantan lakitus onkin ollut tärkeä osa ylioppilaiden vappua Helsingissä. Ville Vallgrenin muotoilema Havis amanda pystytettiin vuonna 1908, ja mantan lakitus alkoikin mahdollisesti jo vuotta myöhemmin. Ensimmäinen toukokuuta oli luonnollinen päivä lakitukselle: toukokuun alku vakiintui ylioppilaiden kevätjuhlapäiväksi jo 1700-luvulla, kun osakunnat alkoivat lainata ruotsalaista kevätjuhlakulttuuria silloisen Turun akatemian piiriin, ja yliopiston muutettua Helsinkiin perinne jatkui. 1800-luvun loppua kohden fennomania tiukentui myös ylioppilaiden keskuudessa, ja tahtotila suomalaisen opiskelijakulttuurin luomiseksi kasvoi — samoihin aikoihin vakiintui ylioppilaslakin käyttöaika toukokuun alusta syyskuun loppuun. Mantan lakitus ja ylioppilaslakin käyttöaika löysivät toisensa vuonna 1978, kun mantan lakituksen ajankohta siirtyi keskiyöltä alkuiltaan. Mielestäni on perusteltua kysyä, koetaanko nykypäivänä tällainen ylioppilaslakkiin liitetty säännöstö mielekkääksi vai kenties jäänteeksi porvarillisemmasta ylioppilasajasta? Miten yhteisö luokaan arvon lakille ja siihen liittyville perinteille? 

Normaaliksi koetun ylioppilasvapun perinteiden, juhlimisen ja kaavamaisuuden seassa meidän on syytä muistuttaa itsejämme, että vappu on paljon muutakin kuin ylioppilaiden vappujuhla perinteineen. Suomessa vappuperinteiden taustalla vaikuttaa vahvasti sekoitus skandinaavisia, venäläisiä ja germaanisia kesän alun juhlatradioita, ja lisäksi Suomessa on vahva perinne juhlia vappua erityisesti työväen juhlana. Modernissa työväen vapussa sekottuvatkin perinteisen kevätjuhlan traditiot ja 1800-luvun lopun amerikkalainen ja eurooppalainen luokkataisteluperinne. Vapun päivä vakiintui työväen viettoon vuonna 1889, kun kansainvälisen työväenliikkeen toinen internationaali päätti ryhtyä viettämään vappua työläisten mielenosoituspäivänä Chigagossa Haymarketin mellakoissa vuonna 1886 kuolleiden anarkistien muistoksi: suomalainen työväki ryhtyi viettämään vappua pian tämän jälkeen, ja 1900-luvulla vappumarssi vakiintui keskeiseksi juhlinnan muodoksi.

Hyvät hämäläiset ylioppilaat, samoin kuin vappuperinteitä, myös tapoja ylläpitää niitä on useita — ja yksikään näistä tavoista ei liene kategorisesti paras tai oikein. Toivonkin, että vappua juhliessa muistamme arvostaa heitä, jotka haluavat pilkulleen noudattaa ylioppilaskunnan toitsaispäätöstä ylioppilaslakista, heitä, jotka haluavat laittaa valkolakkinsa päähän ennen mantaa, tai heitä, jotka kärsivällisesti joutuvat muistuttamaan, että vappu ei välttämättä ole kaikille juhla. 

 

Rakkaat hämäläiset ylioppilaat, hauskaa vappua. Lakitan ilveksen noin minuutin kuluttua..

 

 


FM Topias Tolonen toimii Hämäläis-Osakunnan kuraattorina kauden 2019-2021.

 

Lue kokonaan

Koivuniemen aukiolo kesällä 2020 (päivitetty 14.5.)

Hyvät hämäläiset ylioppilaat, osakunnan kesäpaikka Koivuniemi hemmottelee osakuntalaisia kesällä 2020, koronatilanteen huomioon ottaen! Tässä julkaisussa käsitellään koronapandemian vaikutuksia Koivuniemen aukioloon, yleisiä tietoja Koivuniemestä löydät esimerikiksi täältä.


14.5.2020

Aikaisempien osakunnan hallitusten päätöksiä koskien Koivuniemen kesäkäyttöä seurasi tieto kokoontumisrajoituksen nostamisesta 50 henkilöön 1.6.2020 alkaen, ja osakunnan hallitus teki muutoksia aikaisempiin päätöksiinsä. Kaikki osakunnan hallituksen päätökset perustuvat nykyiseen tilannekuvaan koronaviruksesta ja päätöksiä tarkastellaan kesän aikana, tilanteen edetessä ja viranomaistietojen päivittyessä.

 

Osakunnan hallitus ei katsonut tarpeelliseksi asettaa Koivuniemen käytölle tiukempaa rajaa kuin viranomaisten asettama kokoontumisrajoitus, joten vieraiden enimmäismääräksi Koivuniemessä nostettiin 50 henkilöä. Lisäksi kesän tapahtumat ja kerhojen sekä valiokuntien viikonloput pyritään aikatauluttamaan niin, että niihin osallistuisi koko kesän läpi tasaisen vähän osallistujia.

Koivuniemessä vierailijat velvoitetaan ilmoittamaan tulostaan etukäteen kesäisännälle. Koivuniemeen saa tulla vain täysin oireettomana ja lisäksi kaikkia Koivuniemessä oleilevia edellytetään noudattamaan viranomaisten ohjeita ja varovaisuutta, sekä tarkkailemaan terveydentilaansa taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Kesäisännät ja kesäpaikkavastaava vastaavat riittävistä käsienpesupisteistä ja käsien desinfiointimahdollisuuksista Koivuniemessä. Lisäksi kesäisännät vastaavat ovenkahvojen ym. pintojen päivittäisestä desinfioinnista. Osakunnan hallitus huolehtii, että käsidesien, käsisaippuoiden ja muiden hygieniavälineiden hankinnat eivät ole pois muista kesäpaikan hankinnoista.

Osakunnan hallitus suosittelee, että Koivuniemessä yöpyjät suosisivat mahdollisuuksien mukaan omassa teltassa majoittautumista. Lisäksi suositellaan, että kaupankäynnissä ym. asioinnissa suosittaisiin Hausjärven keskustan sijaan esimerkiksi Helsinkiä tai muita suuria taajamia matkanteon alkupäässä.

Koivuniemen kesäisännät ja viime kädessä osakunta vastaavat näiden ohjeistuksien noudattamisesta.

Koivuniemen kesätalkoot 29.–31.5. järjestetään vielä 10 hengen kokoontumisrajoitusta noudattaen.

Lisätietoja:

Lauri Hämäläinen, kesäpaikkavastaava
lauri.a.hamalainen(a)aalto.fi

Aino Lehtinen, toiminnanohjaaja
toiminnanohjaaja(a)hamalais-osakunta.fi
044-560 22 90

Topias Tolonen, kuraattori ja hallituksen puheenjohtaja
q(a)hamalais-osakunta.fi
040-534 58 96


27.4.2020

Hämäläis-Osakunnan hallitus päätti kokouksessaan 27.4.2020 seuraavaa Koivuniemeen ja koronatilanteeseen liittyen. Kaikki hallituksen päätökset perustuvat nykyiseen tilannekuvaan koronaviruksesta ja päätöksiä tarkastellaan kesän lähestyessä, tilanteen edetessä ja viranomaistietojen päivittyessä.

 • Koivuniemi on vuonna 2020 auki kesäkuun alusta elokuun loppuun.
 • Koivuniemessä saa oleskella ja yöpyä korkeintaan 10 henkeä kerrallaan.
 • Koivuniemeen saa tulla vain oireettomana.
 • Kaikkia Koivuniemessä oleilevia edellytetään noudattamaan viranomaisten ohjeita ja varovaisuutta, sekä tarkkailemaan terveydentilaansa taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Koivuniemen kesäisännät valvovat osaltaan ohjeistuksien noudattamista.

Lisäksi hallitus suosittelee, että uudelleenmatkattaessa Koivuniemeen noudatettaisiin n. kahden viikon turva-aikaa. Hallituksen päätös perustuu julkisuudessa esiintyneisiin ja viranomaisilta saatuihin tietoihin. Lisäksi päätöksessä otettiin huomioon osakunnan kokouksen keskustelu ja Hämäläisten ylioppilassäätiön edustajien huomiot. Osakuntalaisten ja Koivuniemen vierailijoiden turvallisuus on osakunnalle erittäin tärkeää, joten osakunta toivoo ymmärrystä ja rajoitusten sekä ohjeiden noudattamista.

Osakunnan hallituksen päätösten ja suositusten lisäksi Hämäläisten ylioppilassäätiö keskustelee asiasta kuluvalla viikolla ja näiltä osin joihinkin tietoihin saattaa tulla muutoksia.

Tarkemmat ohjeet Koivuniemen käyttöön, kuten mahdolliset varausmekanismit ja ohjeet kerhojen ym. kesäpaikkatoiminnalle julkaistaan toukokuun aikana. Lisäksi toukokuussa järjestettäneen Koivuniemen kevättalkoot.

Lisätietoja
Topias Tolonen
kuraattori, hallituksen puheenjohtaja
040-534 5896, q(at)hamalais-osakunta.fi

Lue kokonaan

Kunniajäsen tervehtii osakuntalaisia

Pekka Haavisto nimitettiin Hämäläis-Osakunnan kunniajäseneksi osakunnan 366. vuosijuhlassa 16.11.2019. Kuvassa Pekka Haavisto ja silloinen inspehtori Petri Pellikka

 

Kuten hyviin tapoihin kuuluu, osakunnan kuraattori ja sihteeri onnittelivat kunniajäsentämme ulkoministeri Pekka Haavistoa hänen syntymäpäivänään. Kunniajäsen Haavisto vastasi onnitteluihin tervehdyksellä hämisläisille ja toivoi, että vastaus välitettäisiin osakuntalaisille rohkaisuna poikkeusolojen keskelle.

Tervehdys kuuluu seuraavanlaisesti:

”Hyvät hämisläiset,
arvoisa kuraattori Topias Tolonen,
arvoisa sihteeri Anniliina Lassila,

Kiitän lämpimästi kirjeestänne ja onnitteluista merkkipäivän johdosta. Muistan edelleen taannoista hienoa tilaisuutta, jossa oli kunnia vastaanottaa Hämäläis-Osakunnan kunniajäsenyys.

Kirjoitan tätä kiitosviestiä Säätytalolla, jossa hallitus istuu poikkeuksellisessa istunnossa päättämässä koronaviruksen torjumiseksi tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Toistaiseksi Suomi on onnistunut hyvin siinä, että taudin eteneminen maassa on ollut maltillista.

Käsittelemme juuri vappua ja vapun viettoa, ja ajatukset ovat kaikissa niissä opiskelijoissa, joille vappu on merkinnyt ansaittua pientä taukoa kevään opintojen keskellä, ja tärkeää opiskeluvuosien sosiaalisen elämän tapahtumaa.

Puhumme täällä myös kirjastoista ja niiden uudelleen avaamisen ajankohdasta. On tärkeää, että sivistyksen Suomi nousee taas mahdollisimman pian jaloilleen. Opiskelijoiden työn etenemiselle kirjastoilla on myös suuri merkitys.

Jo nyt on tiedossa, että monen opiskelijan elämässä korona-aika näyttäytyy poikkeuksellisen vaikeana, ja kriisin taloudelliset seuraukset tulevat näkymään myös opiskelijoiden ja valmistuneiden mahdollisuuksissa työelämässä.

Kaikkea tätä täytyy välittömän terveyskriisin keskellä myös hoitaa.

Kiitos vielä kerran mieltä lämmittävästä viestistänne, ja kaikkea hyvää työhönne ja toimiinne näin kriisin keskelläkin! Välittäkää myös lämmin rohkaisuni kaikille hämisläisille tässä tilanteessa. Me selviämme tästä. Kaikesta huolimatta oikein hyvää loppukevättä!

Parhain terveisin
Helsingissä 22.4.2020

Pekka Haavisto
Hämäläis-Osakunnan kunniajäsen
Ulkoministeri ”

 

 

Lue kokonaan

Poikkeusajan pohdintoja osakunnan toiminnanohjaajalta

Hei ystävät,

koronaelämää on jatkunut viisi viikkoa, ja kirjoitan teille kotikotoani Tampereen Messukylästä. Päivät täällä ovat alkaneet muotoutua: herään, luen tenttiin, teen hallinnollisia osakuntajuttuja koneella, ulkoilen, laitan ruokaa, jumppaan videon tahdissa ja pelaan koneella. Ja seuraavana päivänä sama uudestaan. Yllättävän nopeasti elämä siirtyy sinne, missä kullakin hetkellä sijaitsee: enää en aamulla ensimmäiseksi ajattele, että pian hyppään Mannerheimintiellä bussiin ja matkaan Hämäläisten talolle.

En rehellisesti sanottuna ilahtunut poikkeustilan alusta, kuten ei takuulla moni muukaan. Kun korona astui kehään, ainakin puolet alkuvuoden hienoista suunnitelmistani joutui romukoppaan, ja ensimmäiset kaksi päivää karanteenissa surin Wapun peruuntumista. Osakuntavirkojen kehyksessä ison palan menettäminen keväästä tuntuu erityisen vaikealta, koska oma virka on hallussa vain yhden vuoden. Ainakin omalla kohdallani virkavuoteen liittyi paljon rakkaudella kehiteltyjä suunnitelmia, joista nyt täytyisi pystyä luopumaan.

Mutta onko korona-aika pelkkää luopumista? Ihminenhän on sopeutuva. Myös ihmisten muodostama yhteisö, vaikkapa järjestö, sopeutuu vallitsevaan tilaan. Nopeasti ajateltuna tuntuu, että osakunnan toiminta vaatii fyysisen tilan, meidän oman osakuntatalomme, jotta voimme olla yhdessä. Mutta ehkä Hämis on enemmän kuin tuo tila ja satunnainen yhteentörmäys teeillassa tiistaisin kello seitsemän. Me-henki ja yhteisöllisyys voi säilyä, vaikka emme istukaan saman lounaspöydän ääressä.

Eristyksissä on myös aikaa ajatella. Karantenoituminen omalle kotiseudulle herättelee ainakin minussa muistikuvia siitä, miten ylipäätään alun perin päädyin Hämikselle: kaipasin palasta tästä rakkaasta kotiseudustani myös Helsingissä. Ajoittain kiireiden ja arjen keskellä unohtaa, mistä on lähtöisin ja tuntee irrallisuutta omasta kotikaupungista – joskus jopa miettii, onko elämä Helsingissä niin erilaista ollenkaan, ja olisinko ihmisenä ollenkaan erilainen, jos olisin pääkaupunkiseudulta kotoisin. Toki monelle osakuntalaiselle nämä kysymykset eivät ole relevantteja laisinkaan, eikä niiden tarvitse olla. Itselleni henkilökohtaisesti epidemia-aika on kuitenkin tarjonnut mahdollisuuden palata muutaman vuoden ajassa taaksepäin ja muistaa, mikä kaikki on muuttunut ja mikä kaikki on pysynyt ennallaan.

Kuvassa toiminnanohjaaja pohtii, onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä. (Kuva on vuoden 2018 Kesäretkeltä, valokuvaajana Anniliina Lassila)

Toisaalta kotiseudulla oleminen tuntuu kovin turvalliselta nyt, kun ei tarvitse kärsiä jatkuvasta paitsi jäämisen pelosta liittyen opiskelukavereiden menoihin. Ylipäätään siinä on jotain kovin yhdistävää, että kaikkien elämä on tietyllä tavalla pysähtynyt samaan hetkeen. Kaipuu osakunnalle yhdistää kaikkia aktiivisia osakuntalaisia, ja ne arjessa kyllästyttävätkin kasvot tuntuvat paljon rakkaammilta, kun niitä ei näe joka päivä. Silläkin uhalla, että kuulostan kamalan kliseiseltä, sanon sen: erityksistä katsottuna kaikki se hyvä, mitä osakunta-arjessa on, näkyy paljon selkeämmin kuin aivan arjen tuoksinasta.

Paras ajatus minulle, ja varmasti monelle muullekin, on ajatus siitä hetkestä, kun rajoitteet poistuvat ja arki voi jälleen palata ennalleen. Nyt kaivataan viisaita ajatuksia siihen, miten kesällä kannattaa toimia: onko osakuntalaisten turvallista viettää aikaa Koivuniemessä vapaasti, pienissä porukoissa vai ei ollenkaan? Miten mahdolliset mökkeilyvuorot jaetaan niin, että se on kaikille reilua? Voidaanko Kesäretkelle lähteä tavalliseen tyyliin? Itse pidän kiinni toivosta sen suhteen, että kesällä päästään jo tekemään jotakin, ja syksyllä melkein tavalliseen tyyliin. Kuinkahan paljon boostia osakuntasyksy voi saada pitkästä, tapahtumattomasta ja juhlattomasta keväästä? Haluaisin ajatella, että paljon. Toivon, että meillä kaikilla on pitkän kotona lojumisen jälkeen entistä enemmän virtaa ja intoa järjestää ja osallistua kaikkeen siihen hienoon, mitä osakunnan puitteissa voi järjestää.

Pidättehän siis itsestänne huolta, muistatte, että tunnelin päässä on valoa ja virittäydytte syksyyn – nimittäin silloin lähtee, ja kovaa lähteekin!

Rakkaudella,

Aino Lehtinen

Hämäläis-Osakunnan toiminnanohjaaja 2020

Lue kokonaan

Hallituksen kokoukset ovat jatkossa avoimia kaikille jäsenille!

Tiedätkö mitä osakunnan hallitus tekee? Tuntuuko hallituksen toiminta salamyhkäiseltä? Oletko halunnut tietää, mistä hallitus keskustelee?

Hyviä uutisia! Osakunnan hallitus on kokouksessaan 8.4.2020 päättänyt myöntää kaikille osakunnan jäsenillä läsnäolo-oikeuden tuleviin hallituksen kokouksiin. Hallitus voi tarvittaessa myöntää osallistujille myös puheoikeudet, tai rajoittaa läsnäolo-oikeutta tiettyjen käsiteltävien asioiden, kuten henkilövalintojen, kohdalla.

Päätöksen taustalla on lisätä päätöksenteon avoimuutta osakunnalla, saada jäseniä kiinnostumaan hallituksen toiminnasta sekä poistaa osakuntalaisilta turhia osallistumisen esteitä.

”Eihän tässä nyt mitään yleisöryntäystä odotella, mutta onhan se kiva antaa kiinnostuneille mahdollisuus tulla kuulemaan mistä tästä kaikessa on nyt kyse. Emme hallituksen kanssa oikein nähneet perusteita osallistumisen rajoittamiselle”, kommentoi osakunnan kuraattori Topias Tolonen.

Jatkossa hallituksen kokousten käsiteltävistä asioista sekä mahdollisuuksista osallistua kokouksiin viestitään osakuntalaisille kattavasti eri kanavissa.

Päätös on kokonaisuudessaan seuraavanlainen: ”Päätettiin myöntää Hämäläis-Osakunnan kaikille jäsenille läsnäolo-oikeus hallituksen vuoden 2020 kokouksiin. Puheoikeus heille voidaan myöntää esityslistan kohtiin erikseen pyydettäessä. Lisäksi hallitus voi kokouksen avauksen yhteydessä päättää, jos edellä mainittua läsnäolo-oikeutta halutaan rajoittaa yksittäisten käsiteltävien asioiden, esimerkiksi henkilövalintojen, kohdalla.

Päätös ei koske hallituksen kurinpitokokouksia.”

 

Lisätietoja:
Topias Tolonen, kuraattori ja hallituksen puheenjohtaja (q(at)hamalais-osakunta.fi)

Lue kokonaan

Hämäläis-Osakunnan toimenpiteitä ja ohjeistuksia koronavirukseen liittyen (päivitetty 20.7.2020)

Hämäläis-Osakunnan toimenpiteitä koronavirukseen liittyen 20.7.2020

Hämäläis-Osakunnan hallitus on 19.7.2020 kokouksessaan päättänyt päivittää aikaisempia ohjeistuksiaan ja suosituksiaan COVID-19-pandemiaan liittyen. Hallituksen päätöksien taustalla on oleellisesti pienentynyt tartuntariski loppukesän ja alkusyksyn tiimoilta, minkä vuoksi toimintaa on mahdollista järjestää turvallisesti erityisesti alkusyksyn tapahtumien sekä uusien osakuntalaisten näkökulmasta.

Osakuntalaisten terveys ja mahdollisuus osallistua toimintaan turvallisesti ovat osakunnalle ensisijaisen tärkeitä, ja näitä ohjeistuksia sekä suosituksia tullaan päivittämään syksyn aikana. Osakunta seuraa tarkasti tautitilanteen kehittymistä, viranomaisohjeistuksia ja yliopiston sekä ylioppilaskunnan ohjeita pandemiaan liittyen.

Oleskelu osakunnalla

 • Aikaisempi ohjeistus tarpeettoman oleskelun välttämiseksi osakunnan tiloissa puretaan.
 • Osakunnan tiloissa kävijöiden tulee pitää erityistä huolta käsihygieniastaan sekä tarkkailla omaa terveydentilaansa.
 • Osakunnalla oleskelua tulee välttää kipeänä tai oireellisena.

Tapahtumat

 • Poistetaan osakunnan tapahtumia koskeva 50 henkilön osallistujamäärärajoitus.
 • Syksyllä tullaan järjestämään tilanteen salliessa esimerkiksi Hämäläiset pidot, fuksiaiset sekä vuosijuhlat, ja nämä juhlat järjestetään tapahtuma-ajankohdan tilanne huomioiden.
 • Isoimpien juhlien (”bileiden”) järjestämistä täysimittaisena vältetään, ja syksyn toiminnassa tullaan keskittymään pienempiin tapahtumiin.
 • Osakunta huolehtii, että kaikilla tapahtumiin ilmoittautuneilla on mahdollisimman pieni kynnys perua lyhyelläkin varoitusajalla osallistumisensa tapahtumiin esimerkiksi flunssaoireiden vuoksi. Lisäksi osakunta huolehtii erityisjärjestelyin, että kaikkiin järjestettäviin tapahtumiin on mahdollisimman turvallista osallistua.

Muu toiminta

 • Päivystävien virkailijoiden päivystys sekä jäsenpäivystys jatkuu syksyn alussa normaalisti.
 • Viikottainen toiminta, kuten HOT:n tanssitunnit, HOL:n kuoroharjoitukset, HOS:n soittoharjoitukset tai muu kerhojen ja valiokuntien järjestämä toiminta, voi jatkua normaalisti mikäli toimintaa järjestävät tahot niin haluavat.
 • Osakunnan kokoukset tullaan syyskuusta alkaen järjestämään fyysisesti, ja mahdollisia ratkaisuja esimerkiksi etäosallistumiseen pohditaan.
 • Virkailijat ja muut tahot voivat järjestää toimintaa normaalisti, ja päävirkailijat tarjoavat tarvittaessa lisäohjeistuksia toiminnan järjestäjille.
 • Osakuntabaarin ja kirjaston aukiolosta tiedotetaan myöhemmin.

Lisäksi osakunnan hallitus tarkastelee mahdollisuutta kirjata uudet jäsenet sähköisesti, mikäli pandemiatilanne huononee oleellisesti syksyn aikana. Osakunta on koonnut yleistä koronatietoa tähän artikkeliin: https://hamalais-osakunta.fi/toiminta/ajankohtaista/usein-kysytyt-koronakysymykset

Turvallista ja hauskaa alkavaa syksyä kaikille!

 

Lisätietoja:

Topias Tolonen
kuraattori
040 5345 896
q@hamalais-osakunta.fi

Aino Lehtinen
toiminnanohjaaja
044 5602 290
toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi 


Hämäläis-Osakunnan toimenpiteitä koronavirukseen liittyen 13.3.2020

Hämäläis-Osakunnan kuraattori ja päävirkailijat kokoustivat perjantaina 13.3.2020 ja päättivät antaa seuraavat suositukset koskien osakunnan toimintaa lähitulevaisuudessa.

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi, ja tilannetta seurataan aktiivisesti. Suositukset perustuvat viranomaisten, yliopiston ja THL:n antamiin suosituksiin, ja niitä päivitetään tilanteen edetessä. 

Näiden suositusten tavoitteena on minimoida COVID-19-viruksen tartuntariskit. Toivomme kaikkien pitävän erityisen tarkkaa huolta käsihygieniastaan ja tarkkailevan terveydentilaansa.

Oleskelu osakunnalla

Tarpeetonta oleskelua ja kokoontumista osakunnalla suositellaan välttämään toistaiseksi. Osakunnan tiloista ei missään nimessä saa tehdä omaa karanteenitilaa, vaan jokaisen tulee tartuntaa epäillessään jäädä kotiin. Muistattehan pestä kädet osakunnalle saavuttaessa ja sieltä lähtiessä.

Osakunnan toiminta ja tapahtumat

Hämäläis-Osakunnan tanssikerhon kurssit on peruttu ainakin maaliskuun loppuun asti. Hämäläis-Osakunnan laulajien harjoitukset on peruttu ainakin 17.3. Lisäksi osakuntabaari ja osakunnan kirjasto ovat suljettu toistaiseksi.

Suosittelemme virkailijoita ja muita toimijoita harkitsemaan jo sovittujen tapahtumien järjestämisen peruuttamista.

Pyrimme myös keksimään mahdollisuuksien mukaan uusia tapahtumakonsepteja, jotka kestävät muuttuvaa tilannetta ja soveltuvat epidemia-aikaan.

Kokoukset

Osakunnan maaliskuun kokous ja muut mahdolliset kokoukset pyritään järjestämään etäyhteydellä. Myös kerhoja ja valiokuntia suositellaan pitämään kokouksensa etäyhteydellä.

Päivystys

Osakunnan päivystävät virkailijat päivystävät toistaiseksi etäyhteydellä. Päävirkailijat tavoittaa normaalisti sähköpostitse.

Uusia magneettiavaimia ei jaeta tällä hetkellä. Jos haluat palauttaa magneettiavaimesi, ole yhteydessä osakunnan toiminnanohjaajaan sähköpostitse (toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi). Osakunnan kulunvalvontaa hoidetaan ja ovien aukioloa hallinnoidaan etänä. Kiireellisissä asioissa voit soittaa toiminnanohjaajalle numeroon 0445602290.

Osakunnan taloudenhoitajalle toimitettavat kulukorvaukset tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen taloudenhoitaja@hamalais-osakunta.fi. Taloudenhoitaja ei käy toistaiseksi toimistolla hoitamassa paperisia kulukorvauksia.

Osakunnan sihteeriin voi ottaa normaalisti yhteyttä osoitteella sihteeri@hamalais-osakunta.fi. Osakunnan päivystyspuhelin (09 2522 5500) on auki 2h viikossa, ja ajankohdat ilmoitetaan nettisivun päivystyskalenterissa (https://hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot). Päivystyspuhelimeen vastaa osakunnan sihteeri.

Hämäläiset pidot

Hämäläiset pidot joudutaan valitettavasti perumaan ennakkoon ilmoitettuna ajankohtana 21.3., ja asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin. Lisäksi juhlamestarit selvittävät mahdollisuuksia pitojen ajankohdan siirtämiselle. 

Hämiksen Wappu

Hämiksen Wappu 2020 joudutaan valitettavasti perumaan.

Lisätietoja

Kaikesta huolimatta toivotamme kaikille osakuntalaisille antoisaa ja turvallista kevättä ja toivomme, että osakunnan normaali toiminta kokouksineen ja muine tapahtumineen jatkuu mahdollisimman pian. 

Jos asiaan tai osakunnan toimintaan liittyen on mitään kysyttävää, älä epäröi olla yhteydessä!

Topias Tolonen
kuraattori
040 5345 896
q@hamalais-osakunta.fi

Aino Lehtinen
toiminnanohjaaja
044 5602 290
toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi 

Lue kokonaan

Osakuntabaari ja kirjasto suljettu toistaiseksi

Tiedote Hämäläisten ylioppilassäätiön koronavirustoimenpiteistä:

Viimeisimpien tietojen valossa Hämäläisten ylioppilassäätiö on päättänyt sulkea Hämäläisten talon Osakuntabaarin ja kirjaston toistaiseksi. Osakuntabaari on siis jo suljettu ja kirjasto sulkeutuu tänään perjantaina 13.3. klo 14.

Kirjaston laina-asioita voi hoitaa sulun aikanakin puhelimitse (09 694 2862) tai sähköpostilla (kirjasto@hys.net). Aineiston noutamisesta tai palauttamisesta pitää sopia ennakkoon edellä mainuituin keinoin.

Säätiön henkilökunta pahoittelee tilannetta ja asiasta tiedotetaan tilanteen muuttuessa.

Lue kokonaan

Hämäläis-Osakunnan tiedote koronavirukseen liittyen 12.3.2020

Hämäläis-Osakunta seuraa THL:n ja Helsingin yliopiston ohjeistuksia koronaviruksesta. Osakunta ilmoittaa tarkemmin toimintaohjeista osakunnan tilojen ja tapahtumien osalta huomenna perjantaina 13.3. yliopiston ohjeiden tarkennettua. 

Ethän saavu osakunnalle sairaana tai puolikuntoisena. Osakunta toivoo kaikkia jäseniään ja tilojaan käyttäviä pitämään erityisen hyvää huolta käsihygieniasta, pysymään kotona flunssaoireiden iskiessä ja tervehtimään iloisesti – mutta ilman kosketusta.

Lisäksi seuraavista ajankohtaisista tapahtumista lyhyet tiedotteet:

1) Mahdollisista poikkeusjärjestelyistä Hämäläisten pitoihin 21.3. liittyen tiedotetaan viimeistään alkuviikosta.

2) Koronaviruksen vaikutuksista Hämäläis-Osakunnan juristikerhon Tartton matkaan 17.-19.4. tiedotetaan mahdollisimman pian.

3) Hämiksen Wappua ei pystytä järjestämään aikaisemman laajuisena, ja asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Seuraa myös osakunnan kerhojen tiedotteita esimerkiksi tanssikerhon osalta.

 

Lisätietoja:

THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19?fbclid=IwAR12UbKH7TC_qbhXsRsOsT9XfWkSlvetkr9ADjIn4qzjcqJkm5I9EGPPw10

HY: https://guide.student.helsinki.fi/fi/uutiset/koronaviruksen-vaikutus-opiskeluun-kysymyksia-ja-vastauksia?fbclid=IwAR1ls9TtfYhBq3NTeTrqz4CZx_BXjhsN2VFeGy6kCwOZtccqK6jc0JE6wV0

Hämäläis-Osakunnan tanssijat: https://www.facebook.com/groups/7538262156/permalink/10157003970767157/

 

Lisäksi yleisiä ohjeita:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta on antanut hyvät perusohjeet tartuntojen ehkäisyyn:

# Pidetään vähintään 1 m ’turvaväli’ jokaiseen kanssaihmisen, jolla on flunssaoireita.

# Pysytään poissa väenpaljoudesta ja tungoksesta.

# Ei osallistuta tapahtumiin, yleisötilaisuuksiin tai isoihin kokouksiin (pidetään ne etänä).

# Sairastetaan kotona.

Seuraavat ohjeet ovat mukaelma Hämäläis-Osakunnan tanssijoiden julkaisusta:

# Pidä kädet puhtaana. Pese kädet aina osakunnalle tultuasi ja poistuessasi.

# Paras tapa pestä kädet on käyttää lämmintä vettä ja nestesaippuaa.

# Käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta käsienpesun jälkeen (3 painallusta)

# Älä koskettele käsillä kasvojasi suun ja nenän alueelta, jos kosket, pese kädet ennen muihin koskemista.

# Aivasta nenäliinaan tai käsivarren yläosaan, ei käsiin.

# Älä tule osakunnalle, jos olet sairaana tai puolikuntoinen.

Lue kokonaan

Hae osakunnan kesäisännäksi, haku päättyy 9.4.2020!

 

PALVELUKSEEN HALUTAAN:

 

Kolme kesäisäntää osakunnan kesäpaikalle Oittiin kesä-, heinä- ja elokuuksi 2020, yksi joka kuulle. Tehtävään kuuluu kesäpaikasta huolehtiminen leppoisissa kesämaisemissa ja mökkiolosuhteissa. Tehtävästä maksetaan palkkaa.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan Hämäläisten ylioppilassäätiön toimistoon 9.4.2020 klo 19.00 mennessä joko kirjallisesti tai sähköpostitse riikka.kauramaki@hys.net.

 

Lisätietoja työstä:

Kesäpaikkavastaava Lauri Hämäläinen, puh.  045 1588 050 tai lauri.a.hamalainen@aalto.fi.

Toiminnanohjaaja Aino Lehtinen, puh. 044 560 2290 tai toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi.

 

Tutustu myös osoitteeseen www.hamalais-osakunta.fi/osakunta/kesapaikka.

Lue kokonaan