HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Toimittanut toiminnanohjaaja Maria Anttila helmikuun osakunnan kokouksessa 26.2.2019.

Hämäläis-Osakunta (myöhemmin myös osakunta) on yksi niistä Helsingin yliopistossa opiskelevan nuorison keskuuteen perustetuista osakunnista, joista säädetään yliopistolaissa (558/2009) ja Helsingin yliopiston johtosäännössä.

Osakunnan tarkoituksena on toimia hämäläisten ylioppilaiden yhdyssiteenä, luoda edellytykset jäsentensä viihtyisälle ja kehittävälle yhdessäololle, edistää heidän sosiaalisia olojaan, tukea ja kehittää heidän henkisiä harrastuksiaan sekä herättää ja ylläpitää heidän harrastustaan yhteiskunnallisiin asioihin ja työhön yhteiskunnan ja ihmiskunnan hyväksi.

YLEISLINJAUKSET

Suurimpana osakuntana Hämäläis-Osakunta tarjoaa tulevanakin vuonna jäsenistölleen monipuolisia toimintamahdollisuuksia ja palveluja opiskelemisen ohelle. Jäseniä voivat olla kaikki Helsingin yliopiston opiskelijat, ellei erityistä estettä jäsenyydelle ole. Ulkojäseniksi voivat liittyä muiden Helsingin korkeakoulujen hämäläiset opiskelijat.

Hämäläis-Osakunta tarjoaa jäsenistölleen pääasiassa vapaa-ajan viettoon suuntautuvaa toimintaa. Hämäläisten Ylioppilassäätiön (myöhemmin HYS) ylläpitämät Osakuntabaari, kirjasto, asuntolat sekä stipendirahasto tukevat puolestaan itse opiskelua ja opintososiaalisia puitteita. Ylioppilassäätiön toiminta-avustus muodostaa myös suurimman osan osakunnan budjetista. Suuren jäsenmäärän myötä tulevat jäsenmaksutuotot tuovat myös mahdollisuuksia monipuolisen ja laajan osakuntatoiminnan ylläpitämiseen. Valiokunnat ja kerhot vastaavat pääosin toiminnan järjestämisestä ja ne puolestaan saavat määrärahansa osakunnan budjetista.

Osakunnan ja yliopiston välisenä yhdyssiteenä toimii osakunnan inspehtori. Hämäläis-Osakunnan inspehtorina toimii professori Petri Pellikka, mutta hän väistyy lähikuukausina. Inspehtorin tehtävänä on valvoa osakunnan toimintaa ja toimia puheenjohtajana osakunnan kokouksissa (myös varsinainen kokous). Tänä vuonna hallituksen kokouksissa puhetta johtaa maaliskuuhun asti kuraattori Olga Penkkilä, jonka jälkeen hänelle valitaan seuraaja huhtikuusta eteenpäin kahdeksi seuraavaksi vuodeksi.

Osakunnan päivittäistä toimintaa ohjaavat päävirkailijat: toiminnanohjaaja Maria Anttila, sihteeri Iida Silfverhuth ja taloudenhoitaja Milla-Linnea Keränen. Osakunnan tiloista vastaavat Osakuntatalon osalta huoneistomestari ja kesäpaikan osalta kesäpaikkavastaava.

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN TAVOITTEET 2019

Hämäläis-Osakunnan hallitus haluaa keskittyä vuonna 2019 seuraaviin asioihin kehittäessään omaa toimintaansa sekä osakunnan toimintaa. Tämä tavoitelistaus on hyväksytty 22.2.2019 osakunnan hallituksen kokouksessa 4/19.

Kriisiviestintäsuunnitelman viimeistely
Aikataulu: hyväksytään maaliskuun osakunnan kokouksessa
Miksi näin tehdään: Kriisiviestintäsuunnitelma pelastaa osakunnan kalliilta viestintäkonsulteilta silloin, kun hätä on suurin. Lisäksi suunnitelman luonnos on viimeistelyä vaille valmis.
Mittaus: Tavoitetta mitataan suunnitelman valmistumisella. Tavoite onnistuu hyvin, mikäli suunnitelma hyväksytään aikataulussa.

Yhdenvertaisuussuunnitelma
Aikataulu: kevään loppuun mennessä valmiina. Mahdollinen tarkempi aikataulu esim. kk-tasolla
Miksi näin tehdään: Osakunnan tulisi olla paikka, jonka jokainen opiskelija voi kokea omakseen taustastaan huolimatta. Nykyaikainen yhdenvertaisuussuunnitelma antaa osakuntalaisille ja virkailijoille työkaluja toiminnan kehittämiseen siten, että kaikilla on jatkossa osakunnalla hyvä olla ja tervetullut olo.
Tällaista suunnitelmaa ei osakunnalla vielä ole ja on tärkeä tarkkailla avoimesti toteutuuko yhdenvertaisuus osakunnalla tällä hetkellä. Vallitsevia perinteitä tulee tarkastella.
Tavoitetta mitataan suunnitelmien valmistumisella. Tavoite onnistuu hyvin, mikäli suunnitelmat hyväksytään aikataulussa.

Ympäristösuunnitelma
Aikataulu: aloitetaan syksyllä tai yhdenvertaisuussuunnitelman valmistuttua
Miksi näin tehdään: Ilmastonmuutos on suurin myös opiskelijoita koskettava ongelma, ja siten osakunnalla tulee olla selkät ohjeet siihen, miten juuri osakunnalla ja osakunnan tiloissa toteutetaan kestävän kehityksen mukaisia periaatteita esimerkiksi kierrätyksen ja vastuullisten ostovalintojen osalta.
Mittaus: Tavoitetta mitataan suunnitelman valmistumisella. Tavoite onnistuu hyvin, mikäli suunnitelma hyväksytään aikataulussa.

Hallitustoiminnan kehittäminen
Hallitus näkyvämmäksi
Virkailijoiden tukeminen
Hallitusvastaavan roolin kehittäminen
Aikataulu: koko vuoden tavoite. Mahdollinen tarkempi aikataulu esim. kk-tasolla
Miksi näin tehdään: Hallitustoiminnan kehittäminen on ollut hallituksen tavoitteissa jo useamman vuoden. Hallituksen näkyvyys lisää tietoisuutta hallituksen toiminnasta, hallituslaisista ja koko osakunnan toimintatavoista.
Virkailijapalautteen mukaan osa virkailijoista kokee tarvitsevansa tukemista toiminnassa: hallitus on hyvässä roolissa pohtimaan, miten hallitus, päävirkailijat ja kuraattori voivat tukea yksittäisiä virkailijoita heidän askareissaan.
Hallitusvastaavan roolin tarkoitus ei aina selviä kerhoille, valiokunnille tai yksittäisille virkailijoille. Hallitusvastaavan roolia kehitetään siten, että hallitusvastaavat pystyvät parhaansa mukaan tukemaan virkailijoita ja toimimaan hallituksen ja virkailijoiden yhdyssiteenä.
Mittaus: Miten tavoitetta mitataan? Hallitusvastaavien roolin kehittämistä ja virkailijoiden tukemista mitataan virkailijakyselyiden avulla toukokuussa ja joulukuussa. Hallituksen näkyvyyttä mitataan hallituslaisten määrällä osakunnan tapahtumissa sekä hallituksen näkymistä osakunnan viikkotiedotteessa ja sosiaalisessa mediassa.

Yhteistyö muiden osakuntien ja ylioppilaskuntien kanssa
Aikataulu: koko vuoden tavoite
Miksi näin tehdään: Yhteistyö muiden opiskelijajärjestöjen ja osakuntien kanssa on kantava voima, joka myös vähentää poteroitumista ja vastakkainasettelua.
Ylioppilaskunnat tarjoavat osakunnille tukea monissa muodoissa, esimerkiksi virkailijoiden koulutusten tai järjestölehtitukien muodossa. Parempi yhteistyö mahdollistaa osakunnille tarjottujen palvelujen paremman hyödyntämisen.
Mittaus: Tavoitetta mitataan kevään tapahtuman järjestämisellä (kyllä/ei) ja hämisläisten lukumäärä OYV:n, Unionin ja muiden osakuntien tapahtumissa sekä osakuntalaisten lukumäärällä HYYn järjestökoulutuksissa?

Strategia
Aikataulu:
aloitus huhtikuussa
osallistetaan osakuntaa toukokuussa
kesäkuun loppuun mennessä valmis
hyväksytään syyskuun osakunnan kokouksessa
Miksi näin tehdään: Strategia mahdollistaa ylivuotisten tavoitteiden saavuttamisen ja mittaamisen. Helpottaa myös hallitustyön suunnittelua ja asettaa tavoitetilan sille, miten osakunta nähdään tulevaisuudessa.
Mittaus: Tavoitetta mitataan strategian olemassaololla; tavoite onnistuu hyvin, jos strategia valmistuu kevätlukukauden aikana.

Uusien jäsenien tavoittaminen
Aikataulu:
keväällä maakunnissa
syksyllä Helsingin yliopiston puitteissa
Miksi näin tehdään: Osakunnan toiminnan jatkuvuuden kannalta uudet jäsenet ovat tärkeitä. Vahvistaa ja ylläpitää sidettä kanta-alueeseen.

KEVÄT-, KESÄ- JA SYYSKAUSIEN TOIMINTA

Kevätkausi

Virkailijoiden päivystykset alkoivat viikolla 3, jolloin myös vakiovuorot käynnistyivät. Valiokuntien ja kerhojen toiminta on alkanut kunkin oman aikataulun mukaisesti. Teeillat alkoivat tiistaina 15.1. Kaudenavajaiset pidettiin perjantaina 1.2. teemalla Aikakone.

61. Ilveshiihto hiihdettiin Hämeessä 14.2.–17.2.2019. Kolmen päivän aikana hiihdettiin leppoisan reippaalla vauhdilla Hämeen kauniiden maisemien läpi Valkeakosken, Hattulan, Riihimäen, Kärkölän ja Lahden kuntien läpi. Matkalla tulivat tutuiksi niin järvenjäät, risupuskat kuin paikallisetkin. Matkaan lähdettiin bussilla osakunnan edestä torstaina ”työpäivän jälkeen” ja itse hiihto aloitettiin perjantaiaamuna. Takaisin Helsinkiin palattiin sunnuntai-iltana.

Virkailijanvaihtokaronkkaa vietettiin tänä vuonna 24.–25.2. ensin Mil-Safarilla Pornaisissa, jossa pääsimme luomaan ryhmähenkeä leikkimielisen kilpailun ohella. Safarin jälkeen siirryimme iltapalalle Rastila Campingille, jossa myös yövyimme. Virkailijoita aktivoitiin heidän halukkuuksiensa mukaisesti ja virkailijat pääsivät ryhmäytymään hirsimökeissä. Sunnuntaiaamuna osa virkailijoista palasi vielä takaisin osakunnalle.

Inspehtorimme vaihtuu 13 vuoden jälkeen ja hänelle järjestetään inspehtorinvaihtokaronkka Tavastialla. Iltaohjelman jälkeen siirrymme juhlistamaan jatkoja Hämäläisten talolle. Hämäläisten viikkoa vietetään maaliskuussa viikolla 11. Viikon aikana kerhot ja valiokunnat järjestävät monipuolista toimintaa. Lisäksi juhlitaan Hämäläisiä sitsejä keskiviikkona ja viikko huipentuu lauantaina Hämäläisiin Pitoihin. Pidoissa nautitaan hämäläisen pitopöydän antimista, monipuolisesta ohjelmasta, tanssimisesta ja hyvästä hämäläisestä seurasta. Illalla siirrytään jatkobileisiin osakunnan tiloihin Kamppiin ja seuraavana aamuna nautitaan emännistön valmistamasta pitosilliaamiaisesta.

Loppukeväällä osakunnan naiset järjestävät miehille yllätystentäyteiset Herrainpäivälliset eli Herrarit. Vetovastuun Herrareista ottaa Mimmikerho.
Huhtikuu huipentuu perinteisesti vappuun. Vappuaattoa juhlitaan osakunnalla vappubileiden merkeissä lauantaina 30.4. Suosittu Hämiksen Wappu on saavuttanut jo legendaarisen maineen, joten lipun myyneen jo tänäkin vuonna loppuun hyvissä ajoin ennen juhlia. Vappuaamuna osakuntalaiset kokoontuvat silliaamiaiselle Kaivopuistoon.

Toukokuussa järjestetään viime vuoden tapaan Keskisuomalaisen Osakunnan kanssa osakuntiemme eroa juhlistavat Separaatiositsit. Toukokuussa järjestetään myös kuraattorinvaihtokaronkka, jossa on tarkoitus juhlistaa väistyvää kuraattoria ja toivottaa uudelle kuraattorille onnea seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
Toukokuun lopussa osakunnan toiminta siirtyy Kampista kesäpaikalle Koivuniemeen.

 

Kesäkausi

Osakunnan kesäkaudella toiminta keskittyy Hausjärven Oitissa sijaitsevalle Koivuniemen kesähuvilalle. Kesäpaikalla on palkattu kuukausittain vaihtuva isäntä kesäkuun alusta elokuun loppuun, ja huvila on avoinna kaikille osakunnan jäsenille aveceineen tämän ajan. Valiokunnat ja kerhot järjestävät erilaisia tapahtumia etenkin viikonloppuisin läpi kesän. Koivuniemen kesäkauden aloittaa perinteiseen tapaan avajaisjuhlat. Kesäkuun myöhemmin päätettävänä viikonloppuna KoVK tutustuttaa fuksit Koivuniemen saloihin. Juhannuksena paikalle saapuu suuri joukko osakuntalaisia juhlimaan grillaamisen, saunomisen ja uimisen sävyttämää mökkijuhannusta mainiossa seurassa, kokon lämmössä.

Kesäjuhlia vietetään heinäkuussa. Juhlat koostuvat kesäretkestä Hämeeseen, iltajuhlista ja seuraavan päivän silliaamiaisesta Koivuniemessä. Retkellä osakuntalaiset tutustuvat paikallisiin perinteisiin ja nähtävyyksiin sekä viihtyvät hyvässä seurassa monipuolisen ohjelman parissa.
Elokuussa vietetään rapujuhlia ja lopussa järjestetään kesän päättäjäisjuhlat. Koivuniemessä vierailevat varmasti ahkerasti kerholaiset ja valiokuntalaiset, seniorit, Unionin edustajat sekä muiden osakuntien edustajat. Elokuun päätyttyä Koivuniemi sulkee ovensa ja se laitetaan syystalkoilla jälleen talvikuntoon.

 

Syyskausi

Syyskauden toiminta tulee keskittymään muutamien suurien juhlien lisäksi fuksitoimintaan. Syyskuussa alkaa uusi akateeminen vuosi ja osakunta avaa jälleen ovensa. Syyskuu kuluu pitkälti uusien osakuntalaisten vastaanottamisessa ja opastamisessa jäsenpäivystysten ja osakuntainfojen myötä. Samaan aikaan alkavat myös virkailijoiden päivystykset ja vakiovuorot sekä kerhojen ja valiokuntien yleinen toiminta. Syyskuussa juhlitaan myös nykyisten ja vanhojen osakuntalaisten yhteisvoimin jo perinteeksi muodostuneilla Tavastia-sitseillä.
Fuksiaiset ja kaudenavajaiset järjestetään syyskuun lopussa tai viimeistään lokakuun alussa. Fuksisitsit järjestetään loka-marraskuun vaihteessa.

Lokakuussa järjestetään maineikas Urho Kekkosen kadun akatemia, jossa vanhat opiskelijat voivat jatkaa opintojensa suorittamista ja uudet aloittaa omansa. UKK-akatemian yhteydessä estradi on vapaa osakuntalaisille kyvyille ja muutakin teemallista ohjelmaa on luvassa.
Hämäläis-Osakunta viettää 366. vuosijuhlaansa marraskuussa 2019. Vuosijuhlaviikolla pyritään järjestämään paljon toimintaa kerhojen ja valiokuntien kanssa, jotta kaikki osakuntalaiset pääsisivät juhlatunnelmaan. Juhlintaa jatketaan muualla järjestettävän iltajuhlan jälkeen Hämäläisten talossa jatkojuhlien muodossa, jossa HOS tanssittaa juhlakansaa. Sunnuntaina nautitaan emännistön loihtimaa silliaamiasta.

Itsenäisyyspäivänä osallistutaan ylioppilaiden soihtukulkueeseen. Sitä ennen osakuntalaiset kokoontuvat Hämäläisten ylioppilassäätiön stipendien jakoa ja osakuntanauhojen luovuttamista varten. Joulukuussa vietetään perinteisiä itsenäisyyspäivän sitsejä. Marras-joulukuussa juhlitaan osakunnan pikkujoulujuhlia ja vuoden 2019 virkailijoita kiitetään virkailijapuurolla.