Luontokerhon syyskokous

Päiväys: 09/12/2021
Aika: 19:30  -  20:03

Aika: 9.12.2021 kello 19.30

Paikka Ratina, Hämäläisten talo

Hei hämäläis-osakuntalainen! Kiinnostaako luonto? Sieniretket? Mahdolliset muut retket tai luontodokumentti-illat? Nyt sinulla on mahdollisuus päästä luontokerhoon toimijaksi ja vaikuttamaan kerhon toiminnan sisältöön.

 

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

3. Työjärjestys

4. Kokousvirkailijoiden valinta

5. Ilmoitusasiat

6. Vuoden 2022 virkailijoiden valinta

a. Kerhon puheenjohtajan valinta

b. Kerhon sihteerin valinta

7. Vuoden 2022 toimintamäärärahahakemuksen hyväksyminen

8. Muut esille tulevat asiat

9. Kokouksen päättäminen