Hämäläis-Osakunnan toimintaa järjestävät pitkälti valiokunnat ja kerhot. Valiokuntia osakunnalta löytyy seitsemän ja kerhoja 23. Ne järjestävät paljon erilaisia tapahtumia, ekskursioita ja illanistujaisia, jotka ovat kaikki avoimia jokaiselle osakuntalaiselle. Kerhojen ja valiokuntien virkailijat vastaavat mielellään lisäkysymyksiin ja ottavat vastaan ideoita.

Kerhot kuvastavat hyvin tämän hetken osakuntavirkailijoiden mielenkiinnon ja kiinnostuksen kohteita. Viimeisten vuosien aikana on esimerkiksi perustettu Raskaan musiikin nautiskelijat -kerho, Boheemiseura ja Kirjallisuusseura. Jos mieleistäsi kerhoa ei vielä löydy, sellaisen voi perustaa helposti! Lisätietoa tästä saat toiminnanohjaajalta.

Lista valiokunnista

Lista kerhoista

Hämäläis-Osakunnan Laulajien oma sivu

Hämäläis-Osakunnan Tanssikerhon oma sivu