1. Osakunta

2. Hämäläisten ylioppilassäätiö

3. Virkailijoita koskevat ohjesäännöt

Valiokuntien ohjesäännöt

Virkailijakohtaiset ohjesäännöt

4. Kerhojen säännöt

5. Yleiseen toimintaan liittyvät ohjesäännöt

6. Huomionosoitukset

7. Ystävyysjärjestöt

Periaatteelliset päätökset