1. Osakunta

2. Hämäläisten ylioppilassäätiö

3. Virkailijoita koskevat ohjesäännöt

  • Virkailijaohjesääntö
    • Määrittelee yleisesti virkailijan toimintaa (esim. virkailijaedut ja -velvollisuudet) sekä määrittelee hallinnon, valiokuntien ja yksittäisten muiden virkailijoiden (huoneistomestarin, valokuvaajien) virkaa koskevia tehtäviä.

4. Kerhojen säännöt

5. Yleiseen toimintaan liittyvät ohjesäännöt

6. Huomionosoitukset

7. Ystävyysjärjestöt

Periaatteelliset päätökset