Fuksivaliokunnan syyskokous

Päiväys: 26/10/2021
Aika: 18:32  -  19:32

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 3. kerros, Ratina

 

Esityslista:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen päätösvaltaisuus

  3. Työjärjestys

  4. Kokousvirkailijoiden valinta

  5. Vuoden 2022 toimintamäärärahahakemuksen hyväksyminen

  6. Vuoden 2022 toiminnan suunnittelu

  7. Muut esille tulevat asiat

  8. Kokouksen päättäminen