HOS:n syyskokous 2022

Päiväys: 10/10/2022
Aika: 20:30  -  22:15

HOS:n syyskokous pidetään 10.10.2022 klo 20.30 alkaen Hämäläis-Osakunnan neljännessä kerroksessa Punaisessa Myllyssä

Kokouksessa valitaan vuoden 2023 toimijat sekä suunnitellaan tulevan vuoden ohjelmaa mukaan lukien keikkoja.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2023 tulo- ja menolaskelma, määrärahahakemus ja toimintasuunnitelma
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä vuodelle 2023
7. Hallituksen valinta vuodeksi 2023
8. Muiden vastuuhenkilöiden valinta vuodeksi 2023
9. Vuoden 2023 alustava keikkaohjelma
10. Muut esille tulevat asiat, yleistä keskustelua
11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!