Kirjallisuusseuran syyskokous

Päiväys: 09/11/2021
Aika: 17:30  -  18:14

Tervetuloa Kirjallisuusseuran syyskokoukseen osakunnan 3. kerrokseen tiistaina 9.11. klo 17:30.

Koska Kirjallisuusseuralla ei ole toimintaa ja lukemiseen liittyvät aktiviteetit pyritään siirtämään uuden virkailijarakenteen mukaisesti ohjelmavaliokunnan piiriin, kokouksessa esitetään kerhon lakkauttamista. Lakkauttamista käsitellään tässä kokouksessa ensimmäistä kertaa. Mikäli lakkauttamista kannatetaan kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, kerho lakkautetaan.

Aika: 9.11. klo 17:30
Paikka: Ratina, osakunnan 3. krs

Esityslista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
 5. Ilmoitusasiat
 6. Kerhon purkamisen 1. käsittely
 7. Kerhon määrärahahakemus vuodelle 2022
 8. Toimijoiden valinta vuodelle 2022
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
 9. Muut esille tulevat asiat
 10. Kokouksen päättäminen