Luontokerhon syyskokous

Päiväys: 28/10/2021
Aika: 17:42  -  18:42
Hei hämäläis-osakuntalainen!

Kiinnostaako luonto? Sieniretket? Mahdolliset muut retket tai luontodokumentti-illat? Nyt sinulla on mahdollisuus päästä luontokerhoon toimijaksi ja vaikuttamaan kerhon toiminnan sisältöön. Tervetuloa kokoukseen Ratinassa 28.10.2021 klo 17!

Esityslista:
 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen päätösvaltaisuus
 3. Työjärjestys
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
 5. Ilmoitusasiat
 6. Vuoden 2022 virkailijoiden valinta
  a. Kerhon puheenjohtajan valinta
  b. Kerhon sihteerin valinta
 7. Vuoden 2022 toimintamäärärahahakemuksen hyväksyminen
 8. Muut esille tulevat asiat
 9. Kokouksen päättäminen