Osakunnan kokous

Päiväys: 16/01/2024
Aika: 18:38  -  19:38

Tervetuloa osakunnan kokoukseen 3. kerroksen Aulangolle klo 18.00. Alla on kokouksen esityslista sekä tietoa haettavista viroista ja tehtävistä.

 

ESITYSLISTA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN TAMMIKUUN 2024 VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

Aika: 16.1.2024 klo 18.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 3. krs, Aulanko

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
3. Työjärjestys
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Ilmoitusasiat
6. Ilvesviestin hyväksyminen
7. Osakunnan kokousten kutsumismenettelyistä sopiminen
8. Esitys bändikämpän käytännöistä
9. Kirjaston johtokunnan jäsenten valinta (5-7 jäsentä, eri tiedekunnista)
10. Stipendilautakunnan jäsenten valinta (3-5 jäsentä, joista väh. 1 on osakunnan jäsen ja väh. 1 osakunnan aluetta edustava henkilö)
11. Esitys yhden lipunkantajan paikan lisäämisestä vuodelle 2024
12. Vuoden 2024 avointen virkojen valinta
a. Ohjelmavaliokunta

i. puheenjohtaja (1)

b. Muut virkailijat

i. Apuemäntä (3)

ii. Lipunkantaja 1 kpl (kokouksen hyväksyessä kohdan 11.)

13. Muut esille tulevat asiat
14. Seuraava kokous
15. Kokouksen päättäminen

 

Kirjaston johtokunta 

Johtokunnan tehtävänä on ottaa kantaa periaatteellisiin kirjaston hoitoon liittyviin asioihin, kehittää kirjaston palvelutasoa, seurata kirjaston rahankäyttöä, jakaa tutkijanhuonepaikat sekä päättää kirjaston käyttösäännöistä. Kirjaston johtokunnan toiminnasta löydät lisätietoja osakunnan nettisivuilta kirjaston ohjesäännöistä:

https://www.hamalais-osakunta.fi/media/02.3a-kirjaston-ohjesaanto.pdf

 

Stipendilautakunta 

Säätiö päättää stipendien myöntämisestä stipendilautakunnan ehdotuksesta. Stipendilautakuntaan kuuluvat osakunnan inspehtori puheenjohtajana ja säätiön asiamies sihteerinä. Osakunnan tammikuun kokous valitsee lautakuntaan vuosittain kolmesta (3) viiteen (5) muuta jäsentä, joista valintahetkellä vähintään yksi on osakunnan jäsen, yksi tutkijakoulutuksen saanut ja yksi edustaa osakunnan aluetta. Viimeksi mainittu lautakunnan jäsen ei osallistu opintostipendien myöntämisestä päättämiseen. Osakunnan kokous voi tarvittaessa täydentää lautakuntaa. Äänten mennessä tasan stipendilautakunnan kokouksessa inspehtorin ääni ratkaisee. Säätiön asiamiehellä ei ole kokouksessa äänioikeutta. Stipendilautakunnan jäsen ei voi hakea tässä ohjesäännössä mainittuja stipendejä.

Stipendilautakunnan toiminnasta löydät lisätietoja osakunnan nettisvuilta stipendiohjessäännöistä: https://hamalais-osakunta.fi/toiminta/paatoksenteko-ja-saannot/saannot

 

Apuemäntä 

Emännistö loihtii herkut juhliin ja bileisiin.

 

Osakunnan avoimia virkoja ja johto- tai lautakunnan jäsenyyttä voi hakea kokouksessa paikan päällä, mutta jos et pääse paikalle tai tahdot ilmoittaa käytettävyydestäsi etukäteen, se onnistuu lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@hamalais-osakunta.fi viimeistään ennen kokouksen alkua.

Ystävällisin terveisin,

Essi Korhonen

Hämäläis-Osakunnan sihteeri

sihteeri@hamalais-osakunta.fi