Osakunnan kokous klo 18

Päiväys: 15/02/2022
Aika: 18:18  -  19:18

ESITYSLISTA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HELMIKUUN 2022 VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

Aika: 15.2.2022 klo 18.00

Paikka: Zoom-etäyhteys https://helsinki.zoom.us/j/63835994385

1.Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

3. Työjärjestys

4. Kokousvirkailijoiden valinta

5. Ilmoitusasiat

6. Vuoden 2022 jäljellä olevien avointen virkojen valinta

  • Juhlajärjestäjät (2)
  • Huoneistokisälli: Talkoovastaava

7. Osakuntabaari Oy:n hallituksen kahden varsinaisen ja yhden varajäsenen valinta

8. Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskunnan kahden jäsenen ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta (kausi 1v/2v)

9. Stipendilautakunnan jäsenen valinta

10. Ilvesviestin vahvistaminen

11. Muut esille tulevat asiat

12. Seuraava kokous

13. Kokouksen päättäminen

 

Ohjeita etäosallistumiseen ja ehdotetut etäkokouskäytänteet:

Etäosallistumiseen käytetään Zoom-sovellusta. Linkki Zoom-kokoukseen löytyy osakunnan nettisivujen tapahtumakalenterista (linkki yllä).

Kokouksen alussa kaikki etäyhteydellä osallistuvat tunnistetaan videoyhteyden välityksellä: varaa tätä varten varmuuden vuoksi kuvallinen opiskelijakortti tai muu henkilötodistus. Tarvittaessa osallistujien todentamiseen voidaan käyttää jäsenrekisteriä. Kaikkien osallistujien tulee osallistua kokoukseen Zoom-yhteyden välityksellä.

Tullessasi kokoukseen ilmoitathan Zoomin chat-työkalulla kokousvirkailijoille nimesi ja jäsenyystasosi (jäsen, ulkojäsen, entinen jäsen, ei-jäsen).

Äänestykset:
Äänestyksissä käytetään oletusarvoisesti Zoom Anonymous Polling -työkalua. Kaikki osallistujat äänestävät samalla tavalla. Äänestyksen ajaksi ei-äänioikeudellisille osallistujille annetaan co-host-oikeudet, heidät siirretään Breakout-tiloihin tai heidät poistetaan kokouksesta, jotta vain äänioikeudelliset osallistujat voivat äänestää. Tarvittaessa ennen äänestyksiä suoritetaan nimenhuuto, jotta varmistutaan äänivaltaisten kokoustajien määrästä.

Äänestysjärjestely käydään kokouksen alussa tarkemmin läpi harjoitusäänestyksen kera.

Tarvittaessa tai kokouksen niin pyytäessä käytetään sähköpostitse toteutettua suljettua lippuäänestystä. Tällaisessa tilanteessa käytetään Belenios-järjestelmää (https://www.belenios.org/). 

Jos sinulla on mitään kysyttävää näistä ennen kokousta, ota yhteyttä kuraattori Taneli Laineeseen q@hamalais-osakunta.fi. Nämä käytänteet ehdotetaan hyväksyttäviksi kokouksen alussa.