Snookerhon syyskokous

Päiväys: 01/12/2021
Aika: 16:52  -  16:30

Snookerhon syyskokous pidetään Sillanpäässä (5. kerros) keskiviikkona 1.12. kello 16:00.

Esityslista
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Ilmoitusasiat
6. Kerhon määrärahahakemus vuodelle 2022
7. Toimijoiden valinta vuodelle 2022

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) ratamestari
8. Tulevien tapahtumien ideointia
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen