Taidekerhon syyskokous

Päiväys: 14/12/2021
Aika: 18:03  -  18:30

Taidekerhon syyskokous ti 14.12. klo 18.00.

Zoom-linkki: https://aalto.zoom.us/j/69115424467

Esityslista:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Ilmoitusasiat

6. Vuoden 2022 virkailijoiden valinta

a. Kerhon puheenjohtajan valinta

b. Kerhon sihteerin valinta

7. Muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päättäminen