Taidekerhon syyskokous + tapaaminen

Päiväys: 09/10/2023
Aika: 18:30  -  21:40

Tervetuloa taidekerhon syyskokoukseen Sillanpäähän osakunnan viidenteen kerrokseen 18.30 alkaen! Kokouksessa suunnitellaan kerhon toimintaa, valitaan uudet virkailijat ja laaditaan määrärahahakemus vuodelle 2024. Kokouksen jälkeen on vuorossa kerhon normaali tapaaminen, jossa tällä kertaa kokeillaan mustetta ja mustekyniä Inktoberin hengessä.

Esityslista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen päätösvaltaisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
 5. Ilmoitusasiat
 6. Vuoden 2024 virkailijoiden valinta
  1. Puheenjohtaja
  2. Sihteeri
 7. Tulevan toiminnan suunnittelu
 8. Vuoden 2024 määrärahahakemuksen hyväksyminen
 9. Muut esille tulevat asiat
 10. Kokouksen päättäminen