Kesäisäntähaku on alkanut!

PALVELUKSEEN HALUTAAN:

 

Kesäisäntä Oittiin – kesä-, heinä- tai elokuuksi 2022.

Kesäisäntiä valitaan yksi jokaiselle kesäkuukaudelle (kesä, heinä, elo), ja

tänä aikana kesäisännän oletetaan olevan tavoitettavissa kesäpaikalta.

Kesäisäntä vastaa toimikautensa ajan osakunnan kesäpaikan käytöstä,

osakuntalaisten ja muiden vieraiden palveluista sekä kesäpaikan

kunnossapidosta, siisteydestä ja kulunvalvonnasta yhdessä osakunnan

kesäpaikkavastaavan kanssa Hämäläisten ylioppilassäätiö sr:n ohjeiden

mukaisesti.

 

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan Hämäläisten ylioppilassäätiön

toimistoon 8.4.2022 mennessä joko kirjallisesti tai sähköpostitse

riikka.kauramaki@hys.net.  Osakunnan hallitus tekee suositukset säätiölle,

joiden perusteella säätiö valitsee kesäisännät.

 

Osakunnan hallitus arvioi hakemuksia seuraavien seikkojen perusteella:

1) Hakijan tuntemus Koivuniemestä ja osakunnan toiminnasta,

2) Hakijan motivaatio tehtävään,

3) Hakijan käytettävyys kesäkuukausina,

4) Muut mahdolliset toimenkuvaan liittyvät seikat

 

Lisätietoja työstä saa:

Kesäpaikkavastaavalta Lauri Hämäläinen puh. 045 158 8050

tai lauri.aa.hamalainen@gmail.com.

Osakunnan toiminnanohjaajalta Aave Naakkanen puh. 09 2522 5500

(päivystysaikoina) tai toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi.

Tutustu myös osoitteeseen https://hamalais-osakunta.fi/toiminta/kesapaikka-koivuniemi.