Hämäläis-Osakunnan Laulajien vuosikokous

Päiväys: 12/10/2021
Aika: 17:00  -  18:00

Vaalikokous 2021
Aika: Ti 12.10.2021 klo 17:00
Paikka: Hämäläis-Osakunta, Osakuntabaari 2.krs

 

Hämäläis-Osakunnan Laulajien sääntömääräinen vuosikokous pidetään ti
12.10.2021 klo 17:00 Hämäläis-Osakunnan tiloissa Osakuntabaarissa, 2.
krs. Kokouksessa valitaan kuorolle uusi hallitus ja muut toimihenkilöt
sekä käsitellään kuoronjohtajan palkkionkorotushakemus ja muut
vaalikokouksen sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa,
Elisa Päiviö
Puheenjohtaja
Hämäläis-Osakunnan Laulajat

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
4. Kokouksen sihteerin valinta
5. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
7. Kevätkauden 2021 toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen
8. Vuoden 2021 alustavan toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
9. Vuoden 2021 määrärahahakemuksen hyväksyminen
10. Kuoronjohtajan palkkionkorotushakemuksen tarkastelu
11. Kuoron hallituksen valinta

11.1. Puheenjohtaja
11.2. Varapuheenjohtaja
11.3. Sihteeri
11.4. Taloudenhoitaja
11.5. Tiedottaja
11.6. Tapahtumavastaava
11.7. Virkistysvastaava

12. Kuoron musiikkilautakunnan valinta

12.1. Sopraanon äänenvalvoja
12.2. Alton äänenvalvoja
12.3. Tenorin äänenvalvoja
12.4. Basson äänenvalvoja

13. Muiden toimihenkilöiden valinta

13.1. Nuotistonhoitaja ja varanuotistonhoitaja
13.2. Levyvastaava
13.3. Puvustonhoitaja
13.4. Leikekirjanpitäjä
13.5. Tapahtuma-apulaiset (2 tai 3)
13.6. Virkistysapulaiset (2 tai 3)
13.7. Seniorivastaava
13.8. Keikkavastaava
13.9. AJK- ja AGK-vastaava
13.10. Laulutuntivastaava
13.11. Somevastaava

14. Kahden toiminnantarkastajan ja henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta
15. Muut esille tulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen