Hämäläis-Osakunnan Tanssikerhon sääntömääräinen syyskokous

Päiväys: 24/10/2021
Aika: 16:35  -  19:35

Hämäläis-Osakunnan Tanssikerho – Sääntömääräinen syyskokous – Kokouskutsu

Aika: 24.10.2021 klo 16.00

Paikka: Sillanpää, Hämäläis-Osakunta, Urho Kekkosen katu 4–6

Esityslista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokousvirkailijoiden valinta
  1. Puheenjohtaja
  2. Sihteeri
  3. Pöytäkirjan tarkastajat
  4. Ääntenlaskijat
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen tilanne / vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Puuttuvan varatoiminnantarkastajan 2021 valinta
 8. Hallituksen valinta vuodelle 2022
  1. Puheenjohtaja
  2. Varapuheenjohtaja
  3. Sihteeri
  4. Taloudenhoitaja
 9. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2022
  1. Virkailijat/aktiivit
  2. Toiminnantarkastajat
 10. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen 2022
 11. Määrärahahakemuksen hyväksyminen 2022
 12. Mahdolliset muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen