HOL:n kevätkokous

Päiväys: 09/02/2021
Aika: 17:01  -  19:01

Kutsu Hämäläis-Osakunnan Laulajien vuosikokoukseen 9.2.2021 klo 17.00

Hämäläis-Osakunnan Laulajien sääntömääräinen vuosikokous pidetään ti
9.2.2021 klo 17.00 etäkokouksena Zoomissa. Kokouksessa käsitellään
vuosikokouksen sääntömääräiset asiat sekä valitaan tapahtumavastaava
kuoron hallitukseen kuluvalle toimintakaudelle. Lisäksi keskustellaan
kevään tapahtumista ja muista mahdollisesti esille tulevista asioista.
Esityslista löytyy myös 3. kerroksen ilmoitustaululta.

Kokouksen esityslista

Aika: tiistai 9.2.2021 klo 17.00
Paikka: etäkokous, Zoom: https://helsinki.zoom.us/j/69196144219?pwd=L3h4aysxQVZQQjlSZ1dkMkRBV0RVdz09

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
4. Kokouksen sihteerin valinta
5. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
7. Tili- ja toimintakausi 2020
7.1 Toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen
7.2 Tilinpäätöksen vahvistaminen
7.3 Toiminnantarkastajien lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille
8. Tili- ja toimintakausi 2021
8.1 Toimintasuunnitelman hyväksyminen
8.2 Jäsenmaksun määrääminen kuluvalle toimintakaudelle
8.3 Talousarvion hyväksyminen
9. Ympäristösuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen
10. Tapahtumavastaavan valinta vuodelle 2021
11. Tulevan kevään tapahtumat
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!