Lokakuun osakunnan kokous

Päiväys: 19/10/2020
Aika: 18:07  -  21:07

Linkki Zoom-kokoukseen ilmestyy tänne 19.10. n. klo 18:00-18:05, jonka jälkeen kokoustila aukeaa. Kokouksessa on odotustila: valmistauduthan kokoukseen päästyäsi kirjoittamaan chattiin nimesi ja jäsentyyppisi (esim. Anniliina Lassila, jäsen; Eemeli Mölsä, ulkojäsen tai Jukka Heliö, Ex-jäsen), sekä avaamaan kameran ja ottamaan opiskelijakortin tai kuvallisen henkilöllisyystodistuksen esille. Kokousvirkailijat tunnistavat sinut nimesi, kuvasi ja jäsenrekisterin avulla.

https://helsinki.zoom.us/j/63356574947

Pyrimme aloittamaan 18:15, mutta osallistujien tunnistamisesta johtuen aloitus saattaa venyä.

 ESITYSLISTA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN LOKAKUUN 2020 VARSINAISEEN KOKOUKSEEN

 

Aika: 19.10.2020 klo 18.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari. 

 

Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Osakunta suosittelee kaikkia osallistujia osallistumaan etäyhteydellä vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi. Lisätietoja etäyhteydellä osallistumisesta esityslistan lopussa.

 

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen päätösvaltaisuus
 3. Etäkokouskäytäntöjen hyväksyminen
 4. Työjärjestys
 5. Kokousvirkailijoiden valinta
 6. Ilmoitusasiat
 7. Vuoden 2020 jäljellä olevien virkailijoiden valinta
  1. Juhla-ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta
  2. Apuemäntien (3) valinta
  3. Historioitsijan valinta
 8. Hiihdonjohtajan valinta vuodelle 2021
 9. Toiminnanohjaajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja huoneistomestarin virkojen avoimiksi julistaminen
 10. Asuntoloiden johtokunnan 7 jäsenen valinta
 11. Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskunnan 3 jäsenen ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
 12. Suosituksen antaminen Hämäläisten ylioppilassäätiön hallituksen 2 jäsenen valinnasta
 13. Osakunnan edustajan ja varaedustajan valinta Osakuntien yhteisvaltuuskunnan seuraavan vuoden kokouksiin
 14. Suosituksen antaminen Osakuntalaisen Unionin jäsenen valinnasta seuraavaksi vuodeksi
 15. Osakunnan magneettiavainkäytäntöjä ja kulkuoikeuksia ohjaavan dokumentin hyväksyminen
 16. Hallituksen tiedonanto yleistoimintamäärärahamomentin käyttämisestä
 17. Osakunnan sääntömuutoksen 1. käsittely
 18. Osakunnan virkailijaohjesäännön muuttamisen 1. käsittely
 19. Osakunnan valiokuntien ohjesäännön kumoamisen 1. käsittely
 20. Osakunnan etäkokousohjesäännön antamisen 1. käsittely
 21. Kesken virkailijoiden toimikauden tapahtuviin sääntö- ja ohjesääntömuutoksiin liittyvien siirtymäsäännösten hyväksymisen 1. käsittely
 22. Keskustelu osakunnan roolista julkisessa keskustelussa
 23. Päätös koskien hallituksen kesäkuussa 2020 tekemää Black Lives Matter -aiheista kannanottoa 
 24. Päätös hallituksen tekemän kannanoton mahdollisestapoistamisesta tai muuttamisesta 
 25. Ohjaava päätös koskien hallituksen tehtävää päättää osakunnan kannanotoissa
 26. Muut esille tulevat asiat
 27. Seuraava kokous
 28. Kokouksen päättäminen

 

Ohjeita etäosallistumiseen ja ehdotetut etäkokouskäytänteet:

Etäosallistumiseen käytetään Zoom-sovellusta. Linkki etäyhteyteen ilmestyy kokouspäivänä osakunnan nettisivuille: https://hamalais-osakunta.fi/events/lokakuun-osakunnan-kokous.

Kokouksen alussa kaikki etäyhteydellä osallistuvat tunnistetaan videoyhteyden välityksellä: varaa tätä varten kuvallinen opiskelijakortti tai muu henkilötodistus. Tarvittaessa osallistujien todentamiseen voidaan käyttää jäsenrekisteriä. Kaikkien osallistujien (etä- ja fyysinen) toivotaan olevan kokouksessa Zoomin välityksellä.

 

Äänestyksissä käytetään oletusarvoisesti ns. nimenhuutoäänestystä: kokouksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö luettelee äänivaltaiset osallistujat nimeltä, jolloin osallistuja sanoo nimensä kuullessaan “jaa”/”ei”/”tyhjä”. Suljettua lippuäänestystä varten luodaan ennen kokousta rinnakkainen Zoom-huone, johon on pääsy vain äänivaltaisilla kokoustajilla. Tarvittaessa äänivalta tarkistetaan huoneeseen siirryttäessä. Tässä Zoom-huoneessa toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä äänestys Zoom Anonymous Polling -työkalun avulla. Vaalisalaisuuden takaamiseksi kaikki osallistujat (etä- ja fyysinen) äänestävät samalla tavalla, ja jokaista tällaista äänestystä seuraa harjoitusäänestys. Jos tarvitset päätteen äänestämiseen, otathan yhteyttä kuraattoriin ennen kokousta. Lisätietoja työkalusta: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-meetings.

 

Muuten etäosallistumisessa noudatetaan luonnoksena olevan etäkokousohjesäännön henkeä. Jos sinulla on mitään kysyttävää näistä ennen kokousta, ota yhteyttä kuraattoriin q@hamalais-osakunta.fi. Nämä käytänteet ehdotetaan hyväksyttäviksi ennen kokousta.

 

Huomautus sääntöjen sekä ohjesääntöjen muuttamisesta, kumoamisesta ja antamisesta:

Esityslistan kohtiin 17-20 liittyvät ehdotukset ovat tutustuttavissa ennen kokousta täällä: https://drive.google.com/drive/folders/1W2EL2iG6FIDz8hppFU0LN96J72z__Q4W?usp=sharing

 

Linkin takaa löydät myös Google Forms -lomakkeen, jonka avulla voit ehdottaa muutettaviin sääntöihin ja ohjesääntöihin muutoksia etukäteen. Lisää ohjeita sääntöjen ja ohjesääntöjen muuttamisesta, kumoamisesta ja antamisesta löydät myös linkin takaa.

 

Huomautukset esityslistan kohdista 21-24:

Kohdassa 21 osakunnan kokous keskustelee yleisesti osakunnan roolista julkisessa keskustelussa. Kohdassa 22 on tarkoitus tehdä päätös siitä, kannattaako osakunnan kokous hallituksen kokouksen 26.6. tekemää ja osakunnan kokouksessa 21.9. käsiteltyä Black Lives Matter -aiheista Instagram-postausta. Jos osakunnan kokous ei kannata tehtyä kannanottoa, kohdassa 23 tehdään päätös kannanoton poistamisesta tai muuttamisesta. Kohdassa 24 osakunnan kokous voi tehdä ohjaavan päätöksen siitä, miten se haluaa hallituksen tulkitsevan sääntöjen pykälässä 45 § mainittua kiireellisyyttä. 

 

Toivomme kokoustajilta harkittuja, lyhyitä ja asiallisia puheenvuoroja ja pyydämme kaikkia osallistujia huomioimaan muut kokoustajat osakunnan sääntöjen, tilaohjesäännön ja yhdenvertaisuussuunnitelman hengessä.