Hämäläis-Osakunnan tavoitteena on olla yhteisö jossa yhdenvertaisuus toteutuu

Hämäläis-Osakunta järjestää yhdenvertaisuuskyselyn. Kyselyssä keskitytään erityisesti erilaisiin osakunnalla vallitseviin rakenteisiin, jotka voivat potentiaalisesti aiheuttaa tai tukea syrjintää, eksklusiivisuutta tai häirintää.

Kyselyyn voivat vastata sekä nykyiset että entiset jäsenet. Kysely toteutetaan, koska haluamme kartoittaa Hämäläis-Osakunnan yhdenvertaisuustilannetta ja osakuntalaisten kokemuksia. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Hämäläis-Osakunnan yhdenvertaisuussuunnitelmaa tehtäessä. Kyselyn yksittäisiä tuloksia tarkastelevat vain toiminnanohjaaja ja kuraattori, mutta yhteenvetoa käsittelee myös osakunnan hallitus.

 

Kyselyyn voi osallistua oheisen linkin kautta 14.4.2019 saakka.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJIcGgjmwA_mYWSrklDsVp0lqz80fokxWDWb9bnedco3mxeA/viewform?usp=sf_link