Hämäläis-Osakunnan toimenpiteitä ja ohjeistuksia koronavirukseen liittyen (päivitetty 27.1.2021)

 

Päivitys 27.1.2021

Osakunnan hallitus päätti 26.1. kokouksessaan päivittää koronaa koskevia toimenpiteitään ja linjauksiaan. Päivityksessä tarkennetaan osakunnalla sallittujen aktiviteettien luonnetta ja mahdollistetaan saunan käyttö sekä ulkotapahtumat niin, että tarpeetonta oleskelua osakunnalla kehoitetaan välttämään, osakunta suosii etätapahtumia ja että osakunnalla saa oleilla maksimissaan 5 henkilöä kerrallaan yhdessä tilassa.

Tilojen väljän ja turvallisen käytön vuoksi suositellaan osakunnan tilavarauskalenterin käyttöä. Tilavarauskalenteri löytyy osoitteesta hamis.skedda.com.

Päätettiin selkeyttää ja osin päivittää 13.1. hallituksen kokouksessa päätettyjä koronapandemiaan liittyviä ohjeistuksia. Muutosten perusteena on selkeyttää aikaisempia linjauksia ja mahdollistaa osakunnan tilojen turvallinen käyttö, osakunnan sääntömääräiset toimet ja toiminnan jatkuvuus. Lisäksi muutoksilla haluttiin tehdä selkeämmät, jotta tilojen käytön ja toiminnan periaatteet olisivat osakuntalaisille mahdollisimman läpinäkyvät. Päivitetyt ohjeistukset ovat seuraavat:

Yleiset ohjeet:

 • Tarpeetonta oleskelua osakunnan tiloissa tulee välttää.
 • Toimistossa ja virkailijoiden päivystyksessä asioidessa tulee käyttää maskia, ja kaikille osakuntatiloissa oleville suositellaan maskia. Osakunnalta saa tarvittaessa maskeja käyttöön.
 • Kaikkien osakunnalle saapuvien tulee desinfioida kätensä, huolehtia näistä ohjeista ja kirjoittaa nimensä osakunnan kolmannen kerroksen vieraskirjaan taudinjäljityksen helpottamiseksi. Osakunnan tiloissa on tarjolla desinfiointipyyhkeitä, ja käyttäjiä neuvotaan pyyhkimään tarvittaessa koskemiaan pintoja.
 • Osakunnalle saa saapua vain täysin oireettomana, ja osakunnalle saapuvien tulee huolehtia asianmukaisista hygieniasta ja turvaväleistä.
 • Osakunta tulostaa nämä ohjeet osakunnan tiloihin näkyvälle paikalle.
 • Nämä ohjeistukset ovat voimassa helmikuun loppuun asti, tai kunnes osakunnan hallitus tekee asiasta uuden päätöksen

Tilojen käyttöä koskevat ohjeet:

 • Yhdessä tilassa ei tule olla yli viittä (5) henkeä tai muita kuin samaan talouteen tai arkipiiriin kuuluvia henkilöitä. Tilojen väljän ja turvallisen käytön vuoksi suositellaan osakunnan tilavarauskalenterin käyttöä.
 • Tilavarauskalenteri löytyy osoitteesta hamis.skedda.com. Tiloja voi varata esimerkiksi opiskelua tai harrastamista varten.
 • Saunominen on sallittua vain ajanvarauksella. Saunaa koskevat samat rajoitukset kuin muitakin tiloja. Saunaa saa käyttää myös yksin, mutta suosittelemme varaamaan vuoron siten, että joku muu on ennen tai jälkeesi. Ensimmäinen saunoja huolehtii saunan lämmittämisestä. Osakunta hankkii saunaan pintojen desinfiointipyyhkeitä ja toivoo, että saunan käyttäjät desinfioisivat saunomisensa jälkeen ovien kahvat, Hikiän hanat ja muut pinnat, joihin on koskettu. Osakunta seuraa aktiivisesti saunan käyttömääriä.
 • Osakunnan tiloja voi käyttää pienimuotoiseen hengailuun päiväsaikaan sekä harrastuksiin, opiskeluun ja osakunnan virkatehtävien hoitamiseen ja virkojen vaihtumiseen kuitenkin niin, että yhdessä tilassa ei tule olla yli viittä henkeä. Emme suosittele sellaisia aktiiviteetteja, joissa tartuntariski on suuri, näitä ovat esimerkiksi fyysistä kontaktia sisältävät aktiiviteetit.

Osakunnan toimintaa koskevat ohjeet:

 • Osakunnan toiminta jatkuu pääsääntöisesti etäyhteyksin, mutta pienimuotoisia ulkotapahtumia voidaan järjestää. Ulkotapahtumissa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja turvavälejä. Jos turvavälejä ei voida uskottavasti pitää koko tapahtuman ajan, rajoitus on 5 henkilöä. Kuitenkin ulkotapahtumien enimmäisosallistujamäärä on 10 henkilöä.
 • Osakunnan kokoukset ja hallituksen kokoukset järjestetään yhä etäyhteyksin, ja osakunta kannustaa kaikkia piirissään toimivia tahoja suosimaan etäkokousta.
 • Lisäksi osakunta voi järjestää osallistujamäärältään rajatuttuja virkailijoiden vaihtumiseen ja perehdytyksiin liittyviä pieniä tapahtumia ja ryhmäytymistä.

Lisätietoja:

Topias Tolonen
Hämäläis-Osakunnan kuraattori, hallituksen puheenjohtaja
040 5345 896
q(at)hamalais-osakunta.fi

Ville Hänninen
Hämäläis-Osakunnan toiminnanohjaaja
040 3527 952
toiminnanohjaaja(at)hamalais-osakunta.fi

 


Päivitys 16.1. ja 8.1.2021

(Päivitys 16.1.: Osakunnan hallitus vahvisti alla olevat muutokset sellaisenaan kokouksessaan 13.1.2021. Tilannetta tarkkaillaan, ja asiasta tehdään mahdollisesti uusi päätös seuraavassa hallituksen kokouksessa 26.1.)

Osakunnan hallitus päätti epävirallisessa kokouksessaan 7.1. lopettaa osakuntatilojen täysimääräisen sulun. Hallitus kehottaa välttämään tarpeetonta oleskelua osakunnalla ja noudattamaan erityistä varovaisuutta kaikessa toiminnassa seuraavien ohjeiden ja rajoituksien puitteissa. Muutokset astuvat voimaan jo 8.1. ja ne vahvistetaan 13.1. hallituksen varsinaisessa kokouksessa.

Lisäksi osakunnan kirjasto on auki normaalisti maanantaista 4.1. alkaen ja osakuntabaari aukeaa maanantaina 11.1. Lisätiedot näistä palveluista löydät osoitteista https://hys.net/kirjasto/ ja https://hys.net/osakuntabaari/.

Päätettiin lopettaa osakuntatilojen sulku ja poistaa kielto oleskella osakunnalla, mutta kehotetaan yhä välttämään tarpeetonta oleskelua osakunnalla seuraavien ohjeiden ja rajoituksien puitteissa:

 • Vältä tarpeetonta oleskelua osakunnalla. Esimerkiksi toimistolla ja päivystysaikoina asiointi, viranhoitoon, virkailijoiden perehtymiseen ja virkailijoiden vaihtumiseen liittyvät toimet sekä sääntömääräiset askareet ovat sallittu.
 • Toimistossa ja virkailijoiden päivystyksessä asioidessa tulee käyttää maskia, ja kaikille osakuntatiloissa oleville suositellaan maskia. Osakunnalta saa tarvittaessa maskeja käyttöön.
 • Kaikkien osakunnalle saapuvien tulee desinfioida kätensä, huolehtia näistä ohjeista ja kirjoittaa nimensä osakunnan kolmannen kerroksen vieraskirjaan tautijäljityksen helpottamiseksi.
 • Osakunnalle saa saapua vain täysin oireettomana, ja osakunnalle saapuvien tulee huolehtia asianmukaisista hygieniasta ja turvaväleistä.
 • Yhdessä tilassa ei tule olla yli viittä (5) henkeä tai muita kuin samaan talouteen tai arkipiiriin kuuluvia henkilöitä.
 • Tapahtumat, juhlat, bileet, saunominen ja ynnä muut sellaiset hulabaloot on kielletty osakunnan tiloissa ja ne pyritään järjestämään etäyhteyksin. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti etäyhteydellä, mutta kokouksen sujuvoittamiseksi kokousvirkailijat voivat kokoustaa osakunnalta.
 • Osakunnalle ei pääse magneettiavaimella klo 21 jälkeen.

Muutosten perusteena on mahdollistaa osakunnan toiminnan, jatkuvuuden ja sääntömääräisten velvollisuuksien hoituminen ja osakuntalaisten turvallisuus, noudattaen viranomaissuositusten sekä -rajoituksien ja yliopiston ohjeistuksien henkeä. Muutokset mahdollistavat jäsenpäivystyksien aloittamisen ja uusien virkailijoiden perehtymisen osakunnan virkoihin.

Lisätietoja:

Topias Tolonen
Hämäläis-Osakunnan kuraattori, hallituksen puheenjohtaja
040 5345 896
q(at)hamalais-osakunta.fi

Ville Hänninen
Hämäläis-Osakunnan toiminnanohjaaja
040 3527 952
toiminnanohjaaja(at)hamalais-osakunta.fi

 


2020


Päivitys 17.12.2020

Osakunnan hallitus päätti 14.12. kokouksessaan jatkaa osakuntatilojen sulkua eli kieltoa oleskella osakunnan tiloissa 10.1.2021 asti, kuitenkin niin, että sääntömääräisten toimien lisäksi osakunnalla saa hoitaa virkojen vaihtumiseen liittyvää työtä ja perehtymistä. Muilta osin aikaisemmat ohjeet ja toimenpiteet pysyvät voimassa 10.1.2021 asti.

Päätös perustuu alueellisten viranomaisten jatkettuihin suosituksiin.

Lisätietoja:

Topias Tolonen
Hämäläis-Osakunnan kuraattori, hallituksen puheenjohtaja
040 5345 896
q@hamalais-osakunta.fi


Päivitys 27.11.2020

Osakunnan hallitus kokoontui 27.11. ja päätti päivittää Hämäläis-Osakunnan toimenpiteitä ja ohjeistuksia koronavirukseen liittyen seuraavasti, perustuen yleiseen pandemiatilanteeseen, pääkaupunkiseudun siirtymiseen pandemian leviämisvaiheeseen, pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suosituksiin ja muihin viranomaisohjeisiin:

Osakunnan tapahtumat, kokoukset ja osakunnan piirissä järjestettävät muut tapahtumat:

 • Perutaan kaikki osakunnan fyysistä läsnäoloa vaativat tapahtumat ja suositellaan samaa osakunnan piirissä toimiville kerhoille ja valiokunnille.
 • Osakunta pyrkii järjestämään sellaista virtuaalista toimintaa, johon on mahdollista osallistua mielekkäästi ilman osakunnan ulkopuolella tapahtuvia kokoontumisia. Mahdollisesta toiminnasta ilmoitetaan erikseen tapahtumakohtaisesti.
 • Osakunnan kokoukset sekä osakunnan hallituksen kokoukset järjestetään niin, että kokouksiin osallistutaan etänä kuitenkin niin, että tarvittaessa välttämättömät kokousvirkailijat voivat kokoustaa osakunnalla. Suositellaan etäkokouksia myös osakunnan kerhoille ja valiokunnille.

Osakunnan tilat ja oleskelu osakunnalla:

 • Kielletään oleskelu osakunnan tiloissa ajalle 1.12.–20.12. Tänä aikana osakunnalle saa saapua suorittamaan vain välttämättömiä tai sääntömääräisiä toimia, ja esimerkiksi tarpeeton oleskelu, lounasruokailu kolmannessa kerroksessa, saunominen, erilaiset vetämisen muodot ja muu viihteellinen tai harrastuksellinen toiminta eivät ole sallittua osakunnan tiloissa.
 • Välttämättömän tai sääntömääräisen toimen suorittamiseksi osakunnalle saapuvan tulee kirjoittaa nimensä kolmannen kerrokseen nimikirjaan sekä noudattaa erityistä varovaisuutta.

Muutama ohje osakuntalaisille:

 • Toiminnanohjaaja päivystää maanantaina 30.11. klo 12-14. Tämä on pandemiasta johtuen mahdollisesti vuoden viimeinen toiminnanohjaajan päivystys: jos olet tulossa päivystykseen tai sinulla on muita hoitamattomia asioita, suosittelemme olemaan etukäteen yhteydessä toiminnanohjaajaan esimerkiksi sähköpostitse: toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi
 • Taloudenhoitaja käy osakunnalla muutaman kerran viikossa maksamassa laskuja myös joulukuussa: jos sinulle tulee 1.12. jälkeen tarve olla yhteydessä päävirkailijoihin, ole häneen yhteydessä osoitteessa taloudenhoitaja@hamalais-osakunta.fi

Nämä suositukset ja ohjeistukset ovat voimassa 1.12. alkaen ja 20.12. asti, ja osakunnan hallitus vahvistaa päätöksensä maanantain 30.11. kokouksessaan. Hallitus kuitenkin toivoo, että suositusten henkeä noudatettaisiin jo aiemmin.

Osakuntabaari ja osakunnan kirjasto pyritään pitämään toistaiseksi auki, ja mahdollisista seuraavista päätöksistä niiden aukioloon liittyen pyritään tiedottamaan seuraavan viikon aikana. Lisätietoa näistä päivitetään osakunnan kanaviin ja/tai säätiön nettisivuille osoitteeseen https://hys.net/.

Osakunnan hallitukselta ja päävirkailijoilta: olemme erittäin pahoillamme tilojen sulkemisesta, siitä aiheutuvasta haitasta ja sen ilon viemisestä, mitä tilojen käyttö olisi tuonut osakuntalaisten loppusyksyyn sekä loppuvuoteen. Toivotamme kaikille osakuntalaisille tästä huolimatta turvallista ja mukavaa loppuvuotta: pysykää terveinä, ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne!

Lisätietoja:

Topias Tolonen
Hämäläis-Osakunnan kuraattori, hallituksen puheenjohtaja
040 5345 896
q@hamalais-osakunta.fi


Päivitys 16.11.2020

Hauskaa osakunnan vuosipäivää!

Hämäläis-Osakunnan hallitus päivitti 16.11. kokouksessaan aikaisempia koronaohjeistuksia vastaamaan paremmin kiihtyvää pandemiatilannetta sekä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suosituksia. Päivitetyt ohjeistukset tulevat vaikuttamaan joidenkin suunniteltujen tapahtumien järjestämiseen, ja näistä tullaan viestimään tapahtumakohtaisesti. 

Osakunnan tapahtumat:

 • Päätettiin päivittää tämänhetkinen tapahtumien 20 hengen osallistujamääräjoitus kymmeneen.
 • Osakunnan tapahtumat järjestetään maksimissaan kymmenelle osallistujalle tai erityistä harkintaa noudattaen niin, että suurempi osallistujamäärä jaetaan toisistaan erillään oleviin kymmenen hengen ryhmiin.

Osakunnan muut tapahtumajärjestäjät:

 • Osakunta suosittelee sen piirissä toimiville tapahtumanjärjestäjille annetun kymmenen henkilön osallistujamäärärajoituksen noudattamista. Kymmenen osallistujaa suurempien tapahtumien tai kokouksien järjestämisesä suositellaan etäosallistumismahdollisuutta tai pakottavassa tarpeessa erityistä harkintaa.

Ohjeet ja suositukset jatkuvaan tai epäformaaliin oleskeluun osakunnan tiloissa:

 • Osakunnalla oleskellessa suositellaan, että oleskelijat pitäytyisivät pienissä joukoissa, hyödyntäen laajasti osakunnan tiloja. Jos oleskelijoita ilmaantuu samaan tilaan paikalle yli 10 henkeä, suositellaan pienempiin porukoihin jakautumista.
 • Jos osakunnalla oleskelusta tulee pandemiatilanteen näkökulmasta ongelma, harkitaan tarvittaessa oleskelun kieltämistä. Toivotaan kuitenkin, että tällaista kieltoa ei tarvitse edes harkita.
 • Lisäksi päätettiin, että otetaan käyttöön vieraskirja osakunnan kolmanteen kerrokseen sisäänkäynnin tuntumaan. Kirjan on tarkoitus korvata tapahtumien kävijälistoja, ja sen tarkoituksena on helpottaa altistumisketjujen seurantaa mahdollisen altistumistilanteen sattuessa. Kirjaan merkitään kävijän nimi sekä tulo- ja menoaika, ja se otetaan käyttöön 16.11. alkavan viikon aikana.

Lisäksi, kuten aina ennenkin, toivotaan osakuntalaisten noudattavan erityistä varovaisuutta osakunnalla. Osakunta tarjoaa toiminnassaan maskeja sekä käsidesiä.

Lisätietoja:

Aino Lehtinen
toiminnanohjaaja
044 5602 290
toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi 

Topias Tolonen
Hämäläis-Osakunnan kuraattori, hallituksen puheenjohtaja
040 5345 896
q@hamalais-osakunta.fi


Päivitys 8.10.2020

Hämäläis-Osakunnan hallitus päivitti 7.10. kokouksessaan aikaisempia ohjeita erityisesti tapahtumien järjestämiseen ja osakunnalla oleskeluun liittyen. Muilta osin aikaisemmat ohjeistukset pysyvät voimassa.

Osakunnan järjestämat tapahtumat järjestetään max. 20 osallistujalle, ja lisäksi tapahtumanjärjestäjiä velvoitetaan rajaamaan tapahtumiensa osallistujaraja max. 20 henkeen ja varmistamaan, että tapahtumissa on tarjolla käsidesiä ja kasvomaskeja, ja että tapahtumissa on mahdollista huolehtia turvaväleistä. Lisäksi suositellaan, että kaikessa toiminnassa suositaan pieniä tapahtumia ja ulkotapahtumia.

Lisäksi seuraavia kaikkia tapahtumanjärjestäjiä ohjeistetaan seuraavasti:

 • Suosi mahdollisimman pieniä tapahtumia ja ulkotapahtumia.
 • Järjestä tapahtuma niin, että tapahtumassa on korkeintaan 20 osallistujaa kerrallaan — tarvittaessa voit jakaa osallistujat kahteen eri tilaan esimerkiksi omien kulkureittien avulla. Huolehdithan, että tällöin osallistujat tai järjestäjät eivät sekoitu joukkojen välillä.
 • Huolehdi, että tapahtumassa on saatavilla käsidesiä sekä maskeja, ja että tapahtumaan on mahdollista osallistua turvavälit pitäen. Päävirkailijat ja huoneistomestari huolehtivat, että osakunnalla on käsidesiä ja maskeja saatavilla tapahtumia varten.
 • Käytä erityistä harkintaa virkistystapahtumien ja jatkojen osalta.

Päätettiin olla rajaamatta osakuntalaisten kulku- ja oleskeluoikeuksia toistaiseksi, mutta kehoitettiin kaikkia osakuntalaisia erityiseen varovaisuuteen, tarkkailemaan terveydentilaansa ja noudattamaan viranomaisten ohjeita, sekä käyttämään osakunnan laajoja tiloja mahdollisimman väljästi ja turvallisesti. Lisäksi velvoitetaan osakuntalaisia ohjeistamaan mahdollisia vieraitaan näistä ohjeista ja käytänteistä.

Keskusteltiin aveceista ja ehdotettiin, että osakuntalainen, joka tuo ulkopuolisen vieraan, velvoittaa avecilleen osakunnan käytännöistä koronaan liittyen.

Aikaisemmat päätökset sekä yhteystiedot lisätietoihin alla.Päivitys 2.- ja 5.10.2020

Hämäläis-Osakunnan hallitus käsitteli korona-pandemiaan liittyviä ohjeistuksia viimeksi 11.9. kokouksessaan. Tämän jälkeen ohjeistuksia päätettiin soveltaa niin, että tapahtumajärjestäjiä suositellaan rajaamaan tapahtumiensa osallistujaraja max. 20 henkeen, ja kaikessa toiminnassa suositaan pieniä tapahtumia ja ulkotapahtumia. Osakunta seuraa jatkuvasti muuttuvaa tilannetta, viranomaismääräyksiä ja -suosituksia sekä yliopiston ja ylioppilaskunnan ohjeistuksia. (päivitys 5.10. koski hallituksen päätöksen ulkopuolista suositusta tiukentaa osallistujaraha 20 henkilöön).

Yleistä tapahtumien järjestelystä:

 • Tärkein varotoimi jokaiseen tapahtumaan on kerätä jokaisen osallistujan nimi, puhelinnumero ja kotikunta eli kunta, jossa tällä hetkellä on kirjoilla. Tämä helpottaa taudin jäljitystä. Syksyn fuksitapahtumissa näin onkin jo tehty, ja nimien keräämistä jatketaan jatkossa. Listoista on olemassa asianmukainen tietoturvaseloste, ja listoja säilytetään tietorurvallisesti.
 • Osakunta painottaa alle 50 henkilön tapahtumia kaikessa toiminnassa. Yli 50 henkilön tapahtumia järjestetään erityistä harkintaa noudattaen. Mikäli 50 hengen raja ylittyy yksittäisissä tapahtumissa, noudatetaan THL:n suositusten mukaisesti turvavälejä, vältetään fyysistä kontaktia ja pyritään jakautumaan tiloihin tasaisesti.
  • 1.10. alkaen päätöstä sovelletaan niin, että tapahtumien osallistujamäärän ylärajaksi suositellaan max. 20 henkilöä

Kerhoille, virkailijoille ja muille tapahtumien järjestäjille:

 • Tapahtuman vastuuhenkilön tulee varmistaa, että tapahtumassa on tarjolla maskeja ja käsidesiä. Päävirkailijat hankkivat näitä, ja niitä saa noudettua toimistosta tapahtumaa varten. Lisäksi tapahtumat tulee järjestää niin, että kaikilla osallistujilla on mahdollisuus pitää turvavälit.
 • Kerhojen toiminta voi pyöriä kerhon omaa harkintaa noudattaen, varovaisuutta, viranomaismääräyksiä ja muita ohjeita noudattaen.
 • Tapahtumien tiedotuksissa pidetään selkeät koronaohjeistukset

Tapahtumien osallistujalle ja osakuntalaisille:

 • Sairaana ei tule edelleenkään saapua osakunnalle.
 • Tapahtumaan osallistumisensa saa perua, eikä siitä koidu perujalle erillisiä kustannuksia.
 • Jos sairastut koronaan sen jälkeen kun olet ollut osakunnan tapahtumassa, ilmoita asiasta välittömästi toiminnanohjaajalle (Aino Lehtinen, yhteystiedot alla). Nimilistojen perusteella tapahtumaan osallistuneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti kerättyjen nimilistojen perusteella. Ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti, ja esimerkiksi sairastuneen nimeä ei kerrota eteenpäin
 • Jos altistuminen tulee, osakunta ilmoittaa henkilökohtaisesti altistuneille erikseen. Hallitukselle tiedotetaan välittömästi, jos altistumistilanteen myötä tulee tehdä nopeita päätöksiä jatkotoimenpiteistä. Päävirkailijat ja kuraattori toimivat tapauskohtaisella harkinnalla, ilmoittavat heti toimistaan hallitukselle.
 • Osakunnalla hengailuun liittyvistä tartunnoista ja altistumismahdollisuuksista tiedotteet tulevat viranomaisilta.

Muuta:

 • Osakunan hallitus tarkkailee tilannetta ja tarkentaa näitä ohjeita ajankohtaisen tilanteen mukaan.
 • Osakunta toivoo kaikilta osakuntalaisilta erityistä varovaisuutta, ohjeiden noudattamista ja mm. Koronavilkun käyttämistä.
 • Osakunnalla saa oleskella varovaisuutta noudattaen. Osakunnan suuret tilat mahdollistavat turvavälien pitämisen, ja osakunta kannustaa osakuntalaisia mahdollistamaan turvavälien noudattamista esim. jakautumalla eri kerroksiin.

 

Lisätietoja:

Aino Lehtinen
toiminnanohjaaja
044 5602 290
toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi 

Topias Tolonen
Hämäläis-Osakunnan kuraattori, hallituksen puheenjohtaja
040 5345 896
q@hamalais-osakunta.fi


 

Päivitys 24.8.2020

Hämäläis-Osakunnan hallitus seuraa etenevää tautitilannetta tarkasti, ja tulee päättämään osakuntaa ja osakuntalaisia koskevista tarkemmista rajoituksista ja ohjeistuksista syyskuun alussa. Siihen asti osakunta jatkaa pienten ja keskisuurten tapahtumien järjestämistä erityistä varovaisuutta noudattaen, ulkotapahtumia painottaen. Osakuntalaiset voivat oleskella osakunnalla terveinä aiempien ohjeistuksien mukaisesti, ja lisäksi osakunnan kerhot ja muut toimijat voivat järjestää toimintaa osakunnan tiloissa, jos toiminta voidaan järjestää turvallisesti.

Lisätietoja:

Topias Tolonen
Hämäläis-Osakunnan kuraattori
040 5345 896
q@hamalais-osakunta.fi


Hämäläis-Osakunnan toimenpiteitä koronavirukseen liittyen 20.7.2020

Hämäläis-Osakunnan hallitus on 19.7.2020 kokouksessaan päättänyt päivittää aikaisempia ohjeistuksiaan ja suosituksiaan COVID-19-pandemiaan liittyen. Hallituksen päätöksien taustalla on oleellisesti pienentynyt tartuntariski loppukesän ja alkusyksyn tiimoilta, minkä vuoksi toimintaa on mahdollista järjestää turvallisesti erityisesti alkusyksyn tapahtumien sekä uusien osakuntalaisten näkökulmasta.

Osakuntalaisten terveys ja mahdollisuus osallistua toimintaan turvallisesti ovat osakunnalle ensisijaisen tärkeitä, ja näitä ohjeistuksia sekä suosituksia tullaan päivittämään syksyn aikana. Osakunta seuraa tarkasti tautitilanteen kehittymistä, viranomaisohjeistuksia ja yliopiston sekä ylioppilaskunnan ohjeita pandemiaan liittyen.

Oleskelu osakunnalla

 • Aikaisempi ohjeistus tarpeettoman oleskelun välttämiseksi osakunnan tiloissa puretaan.
 • Osakunnan tiloissa kävijöiden tulee pitää erityistä huolta käsihygieniastaan sekä tarkkailla omaa terveydentilaansa.
 • Osakunnalla oleskelua tulee välttää kipeänä tai oireellisena.

Tapahtumat

 • Poistetaan osakunnan tapahtumia koskeva 50 henkilön osallistujamäärärajoitus.
 • Syksyllä tullaan järjestämään tilanteen salliessa esimerkiksi Hämäläiset pidot, fuksiaiset sekä vuosijuhlat, ja nämä juhlat järjestetään tapahtuma-ajankohdan tilanne huomioiden.
 • Isoimpien juhlien (”bileiden”) järjestämistä täysimittaisena vältetään, ja syksyn toiminnassa tullaan keskittymään pienempiin tapahtumiin.
 • Osakunta huolehtii, että kaikilla tapahtumiin ilmoittautuneilla on mahdollisimman pieni kynnys perua lyhyelläkin varoitusajalla osallistumisensa tapahtumiin esimerkiksi flunssaoireiden vuoksi. Lisäksi osakunta huolehtii erityisjärjestelyin, että kaikkiin järjestettäviin tapahtumiin on mahdollisimman turvallista osallistua.

Muu toiminta

 • Päivystävien virkailijoiden päivystys sekä jäsenpäivystys jatkuu syksyn alussa normaalisti.
 • Viikottainen toiminta, kuten HOT:n tanssitunnit, HOL:n kuoroharjoitukset, HOS:n soittoharjoitukset tai muu kerhojen ja valiokuntien järjestämä toiminta, voi jatkua normaalisti mikäli toimintaa järjestävät tahot niin haluavat.
 • Osakunnan kokoukset tullaan syyskuusta alkaen järjestämään fyysisesti, ja mahdollisia ratkaisuja esimerkiksi etäosallistumiseen pohditaan.
 • Virkailijat ja muut tahot voivat järjestää toimintaa normaalisti, ja päävirkailijat tarjoavat tarvittaessa lisäohjeistuksia toiminnan järjestäjille.
 • Osakuntabaarin ja kirjaston aukiolosta tiedotetaan myöhemmin.

Lisäksi osakunnan hallitus tarkastelee mahdollisuutta kirjata uudet jäsenet sähköisesti, mikäli pandemiatilanne huononee oleellisesti syksyn aikana. Osakunta on koonnut yleistä koronatietoa tähän artikkeliin: https://hamalais-osakunta.fi/toiminta/ajankohtaista/usein-kysytyt-koronakysymykset

Turvallista ja hauskaa alkavaa syksyä kaikille!

 

Lisätietoja:

Topias Tolonen
kuraattori
040 5345 896
q@hamalais-osakunta.fi

Aino Lehtinen
toiminnanohjaaja
044 5602 290
toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi 


Hämäläis-Osakunnan toimenpiteitä koronavirukseen liittyen 13.3.2020

Hämäläis-Osakunnan kuraattori ja päävirkailijat kokoustivat perjantaina 13.3.2020 ja päättivät antaa seuraavat suositukset koskien osakunnan toimintaa lähitulevaisuudessa.

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi, ja tilannetta seurataan aktiivisesti. Suositukset perustuvat viranomaisten, yliopiston ja THL:n antamiin suosituksiin, ja niitä päivitetään tilanteen edetessä. 

Näiden suositusten tavoitteena on minimoida COVID-19-viruksen tartuntariskit. Toivomme kaikkien pitävän erityisen tarkkaa huolta käsihygieniastaan ja tarkkailevan terveydentilaansa.

Oleskelu osakunnalla

Tarpeetonta oleskelua ja kokoontumista osakunnalla suositellaan välttämään toistaiseksi. Osakunnan tiloista ei missään nimessä saa tehdä omaa karanteenitilaa, vaan jokaisen tulee tartuntaa epäillessään jäädä kotiin. Muistattehan pestä kädet osakunnalle saavuttaessa ja sieltä lähtiessä.

Osakunnan toiminta ja tapahtumat

Hämäläis-Osakunnan tanssikerhon kurssit on peruttu ainakin maaliskuun loppuun asti. Hämäläis-Osakunnan laulajien harjoitukset on peruttu ainakin 17.3. Lisäksi osakuntabaari ja osakunnan kirjasto ovat suljettu toistaiseksi.

Suosittelemme virkailijoita ja muita toimijoita harkitsemaan jo sovittujen tapahtumien järjestämisen peruuttamista.

Pyrimme myös keksimään mahdollisuuksien mukaan uusia tapahtumakonsepteja, jotka kestävät muuttuvaa tilannetta ja soveltuvat epidemia-aikaan.

Kokoukset

Osakunnan maaliskuun kokous ja muut mahdolliset kokoukset pyritään järjestämään etäyhteydellä. Myös kerhoja ja valiokuntia suositellaan pitämään kokouksensa etäyhteydellä.

Päivystys

Osakunnan päivystävät virkailijat päivystävät toistaiseksi etäyhteydellä. Päävirkailijat tavoittaa normaalisti sähköpostitse.

Uusia magneettiavaimia ei jaeta tällä hetkellä. Jos haluat palauttaa magneettiavaimesi, ole yhteydessä osakunnan toiminnanohjaajaan sähköpostitse (toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi). Osakunnan kulunvalvontaa hoidetaan ja ovien aukioloa hallinnoidaan etänä. Kiireellisissä asioissa voit soittaa toiminnanohjaajalle numeroon 0445602290.

Osakunnan taloudenhoitajalle toimitettavat kulukorvaukset tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen taloudenhoitaja@hamalais-osakunta.fi. Taloudenhoitaja ei käy toistaiseksi toimistolla hoitamassa paperisia kulukorvauksia.

Osakunnan sihteeriin voi ottaa normaalisti yhteyttä osoitteella sihteeri@hamalais-osakunta.fi. Osakunnan päivystyspuhelin (09 2522 5500) on auki 2h viikossa, ja ajankohdat ilmoitetaan nettisivun päivystyskalenterissa (https://hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot). Päivystyspuhelimeen vastaa osakunnan sihteeri.

Hämäläiset pidot

Hämäläiset pidot joudutaan valitettavasti perumaan ennakkoon ilmoitettuna ajankohtana 21.3., ja asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin. Lisäksi juhlamestarit selvittävät mahdollisuuksia pitojen ajankohdan siirtämiselle. 

Hämiksen Wappu

Hämiksen Wappu 2020 joudutaan valitettavasti perumaan.

Lisätietoja

Kaikesta huolimatta toivotamme kaikille osakuntalaisille antoisaa ja turvallista kevättä ja toivomme, että osakunnan normaali toiminta kokouksineen ja muine tapahtumineen jatkuu mahdollisimman pian. 

Jos asiaan tai osakunnan toimintaan liittyen on mitään kysyttävää, älä epäröi olla yhteydessä!

Topias Tolonen
kuraattori
040 5345 896
q@hamalais-osakunta.fi

Aino Lehtinen
toiminnanohjaaja
044 5602 290
toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi