Hämäläis-Osakunnan toimenpiteitä ja ohjeistuksia koronavirukseen liittyen (päivitetty 8.10.)

Päivitys 8.10.2020

Hämäläis-Osakunnan hallitus päivitti 7.10. kokouksessaan aikaisempia ohjeita erityisesti tapahtumien järjestämiseen ja osakunnalla oleskeluun liittyen. Muilta osin aikaisemmat ohjeistukset pysyvät voimassa.

Osakunnan järjestämat tapahtumat järjestetään max. 20 osallistujalle, ja lisäksi tapahtumanjärjestäjiä velvoitetaan rajaamaan tapahtumiensa osallistujaraja max. 20 henkeen ja varmistamaan, että tapahtumissa on tarjolla käsidesiä ja kasvomaskeja, ja että tapahtumissa on mahdollista huolehtia turvaväleistä. Lisäksi suositellaan, että kaikessa toiminnassa suositaan pieniä tapahtumia ja ulkotapahtumia.

Lisäksi seuraavia kaikkia tapahtumanjärjestäjiä ohjeistetaan seuraavasti:

 • Suosi mahdollisimman pieniä tapahtumia ja ulkotapahtumia.
 • Järjestä tapahtuma niin, että tapahtumassa on korkeintaan 20 osallistujaa kerrallaan — tarvittaessa voit jakaa osallistujat kahteen eri tilaan esimerkiksi omien kulkureittien avulla. Huolehdithan, että tällöin osallistujat tai järjestäjät eivät sekoitu joukkojen välillä.
 • Huolehdi, että tapahtumassa on saatavilla käsidesiä sekä maskeja, ja että tapahtumaan on mahdollista osallistua turvavälit pitäen. Päävirkailijat ja huoneistomestari huolehtivat, että osakunnalla on käsidesiä ja maskeja saatavilla tapahtumia varten.
 • Käytä erityistä harkintaa virkistystapahtumien ja jatkojen osalta.

Päätettiin olla rajaamatta osakuntalaisten kulku- ja oleskeluoikeuksia toistaiseksi, mutta kehoitettiin kaikkia osakuntalaisia erityiseen varovaisuuteen, tarkkailemaan terveydentilaansa ja noudattamaan viranomaisten ohjeita, sekä käyttämään osakunnan laajoja tiloja mahdollisimman väljästi ja turvallisesti. Lisäksi velvoitetaan osakuntalaisia ohjeistamaan mahdollisia vieraitaan näistä ohjeista ja käytänteistä.

Keskusteltiin aveceista ja ehdotettiin, että osakuntalainen, joka tuo ulkopuolisen vieraan, velvoittaa avecilleen osakunnan käytännöistä koronaan liittyen.

Aikaisemmat päätökset sekä yhteystiedot lisätietoihin alla.Päivitys 2.- ja 5.10.2020

Hämäläis-Osakunnan hallitus käsitteli korona-pandemiaan liittyviä ohjeistuksia viimeksi 11.9. kokouksessaan. Tämän jälkeen ohjeistuksia päätettiin soveltaa niin, että tapahtumajärjestäjiä suositellaan rajaamaan tapahtumiensa osallistujaraja max. 20 henkeen, ja kaikessa toiminnassa suositaan pieniä tapahtumia ja ulkotapahtumia. Osakunta seuraa jatkuvasti muuttuvaa tilannetta, viranomaismääräyksiä ja -suosituksia sekä yliopiston ja ylioppilaskunnan ohjeistuksia. (päivitys 5.10. koski hallituksen päätöksen ulkopuolista suositusta tiukentaa osallistujaraha 20 henkilöön).

Yleistä tapahtumien järjestelystä:

 • Tärkein varotoimi jokaiseen tapahtumaan on kerätä jokaisen osallistujan nimi, puhelinnumero ja kotikunta eli kunta, jossa tällä hetkellä on kirjoilla. Tämä helpottaa taudin jäljitystä. Syksyn fuksitapahtumissa näin onkin jo tehty, ja nimien keräämistä jatketaan jatkossa. Listoista on olemassa asianmukainen tietoturvaseloste, ja listoja säilytetään tietorurvallisesti.
 • Osakunta painottaa alle 50 henkilön tapahtumia kaikessa toiminnassa. Yli 50 henkilön tapahtumia järjestetään erityistä harkintaa noudattaen. Mikäli 50 hengen raja ylittyy yksittäisissä tapahtumissa, noudatetaan THL:n suositusten mukaisesti turvavälejä, vältetään fyysistä kontaktia ja pyritään jakautumaan tiloihin tasaisesti.
  • 1.10. alkaen päätöstä sovelletaan niin, että tapahtumien osallistujamäärän ylärajaksi suositellaan max. 20 henkilöä

Kerhoille, virkailijoille ja muille tapahtumien järjestäjille:

 • Tapahtuman vastuuhenkilön tulee varmistaa, että tapahtumassa on tarjolla maskeja ja käsidesiä. Päävirkailijat hankkivat näitä, ja niitä saa noudettua toimistosta tapahtumaa varten. Lisäksi tapahtumat tulee järjestää niin, että kaikilla osallistujilla on mahdollisuus pitää turvavälit.
 • Kerhojen toiminta voi pyöriä kerhon omaa harkintaa noudattaen, varovaisuutta, viranomaismääräyksiä ja muita ohjeita noudattaen.
 • Tapahtumien tiedotuksissa pidetään selkeät koronaohjeistukset

Tapahtumien osallistujalle ja osakuntalaisille:

 • Sairaana ei tule edelleenkään saapua osakunnalle.
 • Tapahtumaan osallistumisensa saa perua, eikä siitä koidu perujalle erillisiä kustannuksia.
 • Jos sairastut koronaan sen jälkeen kun olet ollut osakunnan tapahtumassa, ilmoita asiasta välittömästi toiminnanohjaajalle (Aino Lehtinen, yhteystiedot alla). Nimilistojen perusteella tapahtumaan osallistuneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti kerättyjen nimilistojen perusteella. Ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti, ja esimerkiksi sairastuneen nimeä ei kerrota eteenpäin
 • Jos altistuminen tulee, osakunta ilmoittaa henkilökohtaisesti altistuneille erikseen. Hallitukselle tiedotetaan välittömästi, jos altistumistilanteen myötä tulee tehdä nopeita päätöksiä jatkotoimenpiteistä. Päävirkailijat ja kuraattori toimivat tapauskohtaisella harkinnalla, ilmoittavat heti toimistaan hallitukselle.
 • Osakunnalla hengailuun liittyvistä tartunnoista ja altistumismahdollisuuksista tiedotteet tulevat viranomaisilta.

Muuta:

 • Osakunan hallitus tarkkailee tilannetta ja tarkentaa näitä ohjeita ajankohtaisen tilanteen mukaan.
 • Osakunta toivoo kaikilta osakuntalaisilta erityistä varovaisuutta, ohjeiden noudattamista ja mm. Koronavilkun käyttämistä.
 • Osakunnalla saa oleskella varovaisuutta noudattaen. Osakunnan suuret tilat mahdollistavat turvavälien pitämisen, ja osakunta kannustaa osakuntalaisia mahdollistamaan turvavälien noudattamista esim. jakautumalla eri kerroksiin.

 

Lisätietoja:

Aino Lehtinen
toiminnanohjaaja
044 5602 290
toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi 

Topias Tolonen
Hämäläis-Osakunnan kuraattori, hallituksen puheenjohtaja
040 5345 896
q@hamalais-osakunta.fi


 

Päivitys 24.8.2020

Hämäläis-Osakunnan hallitus seuraa etenevää tautitilannetta tarkasti, ja tulee päättämään osakuntaa ja osakuntalaisia koskevista tarkemmista rajoituksista ja ohjeistuksista syyskuun alussa. Siihen asti osakunta jatkaa pienten ja keskisuurten tapahtumien järjestämistä erityistä varovaisuutta noudattaen, ulkotapahtumia painottaen. Osakuntalaiset voivat oleskella osakunnalla terveinä aiempien ohjeistuksien mukaisesti, ja lisäksi osakunnan kerhot ja muut toimijat voivat järjestää toimintaa osakunnan tiloissa, jos toiminta voidaan järjestää turvallisesti.

Lisätietoja:

Topias Tolonen
Hämäläis-Osakunnan kuraattori
040 5345 896
q@hamalais-osakunta.fi


Hämäläis-Osakunnan toimenpiteitä koronavirukseen liittyen 20.7.2020

Hämäläis-Osakunnan hallitus on 19.7.2020 kokouksessaan päättänyt päivittää aikaisempia ohjeistuksiaan ja suosituksiaan COVID-19-pandemiaan liittyen. Hallituksen päätöksien taustalla on oleellisesti pienentynyt tartuntariski loppukesän ja alkusyksyn tiimoilta, minkä vuoksi toimintaa on mahdollista järjestää turvallisesti erityisesti alkusyksyn tapahtumien sekä uusien osakuntalaisten näkökulmasta.

Osakuntalaisten terveys ja mahdollisuus osallistua toimintaan turvallisesti ovat osakunnalle ensisijaisen tärkeitä, ja näitä ohjeistuksia sekä suosituksia tullaan päivittämään syksyn aikana. Osakunta seuraa tarkasti tautitilanteen kehittymistä, viranomaisohjeistuksia ja yliopiston sekä ylioppilaskunnan ohjeita pandemiaan liittyen.

Oleskelu osakunnalla

 • Aikaisempi ohjeistus tarpeettoman oleskelun välttämiseksi osakunnan tiloissa puretaan.
 • Osakunnan tiloissa kävijöiden tulee pitää erityistä huolta käsihygieniastaan sekä tarkkailla omaa terveydentilaansa.
 • Osakunnalla oleskelua tulee välttää kipeänä tai oireellisena.

Tapahtumat

 • Poistetaan osakunnan tapahtumia koskeva 50 henkilön osallistujamäärärajoitus.
 • Syksyllä tullaan järjestämään tilanteen salliessa esimerkiksi Hämäläiset pidot, fuksiaiset sekä vuosijuhlat, ja nämä juhlat järjestetään tapahtuma-ajankohdan tilanne huomioiden.
 • Isoimpien juhlien (”bileiden”) järjestämistä täysimittaisena vältetään, ja syksyn toiminnassa tullaan keskittymään pienempiin tapahtumiin.
 • Osakunta huolehtii, että kaikilla tapahtumiin ilmoittautuneilla on mahdollisimman pieni kynnys perua lyhyelläkin varoitusajalla osallistumisensa tapahtumiin esimerkiksi flunssaoireiden vuoksi. Lisäksi osakunta huolehtii erityisjärjestelyin, että kaikkiin järjestettäviin tapahtumiin on mahdollisimman turvallista osallistua.

Muu toiminta

 • Päivystävien virkailijoiden päivystys sekä jäsenpäivystys jatkuu syksyn alussa normaalisti.
 • Viikottainen toiminta, kuten HOT:n tanssitunnit, HOL:n kuoroharjoitukset, HOS:n soittoharjoitukset tai muu kerhojen ja valiokuntien järjestämä toiminta, voi jatkua normaalisti mikäli toimintaa järjestävät tahot niin haluavat.
 • Osakunnan kokoukset tullaan syyskuusta alkaen järjestämään fyysisesti, ja mahdollisia ratkaisuja esimerkiksi etäosallistumiseen pohditaan.
 • Virkailijat ja muut tahot voivat järjestää toimintaa normaalisti, ja päävirkailijat tarjoavat tarvittaessa lisäohjeistuksia toiminnan järjestäjille.
 • Osakuntabaarin ja kirjaston aukiolosta tiedotetaan myöhemmin.

Lisäksi osakunnan hallitus tarkastelee mahdollisuutta kirjata uudet jäsenet sähköisesti, mikäli pandemiatilanne huononee oleellisesti syksyn aikana. Osakunta on koonnut yleistä koronatietoa tähän artikkeliin: https://hamalais-osakunta.fi/toiminta/ajankohtaista/usein-kysytyt-koronakysymykset

Turvallista ja hauskaa alkavaa syksyä kaikille!

 

Lisätietoja:

Topias Tolonen
kuraattori
040 5345 896
q@hamalais-osakunta.fi

Aino Lehtinen
toiminnanohjaaja
044 5602 290
toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi 


Hämäläis-Osakunnan toimenpiteitä koronavirukseen liittyen 13.3.2020

Hämäläis-Osakunnan kuraattori ja päävirkailijat kokoustivat perjantaina 13.3.2020 ja päättivät antaa seuraavat suositukset koskien osakunnan toimintaa lähitulevaisuudessa.

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi, ja tilannetta seurataan aktiivisesti. Suositukset perustuvat viranomaisten, yliopiston ja THL:n antamiin suosituksiin, ja niitä päivitetään tilanteen edetessä. 

Näiden suositusten tavoitteena on minimoida COVID-19-viruksen tartuntariskit. Toivomme kaikkien pitävän erityisen tarkkaa huolta käsihygieniastaan ja tarkkailevan terveydentilaansa.

Oleskelu osakunnalla

Tarpeetonta oleskelua ja kokoontumista osakunnalla suositellaan välttämään toistaiseksi. Osakunnan tiloista ei missään nimessä saa tehdä omaa karanteenitilaa, vaan jokaisen tulee tartuntaa epäillessään jäädä kotiin. Muistattehan pestä kädet osakunnalle saavuttaessa ja sieltä lähtiessä.

Osakunnan toiminta ja tapahtumat

Hämäläis-Osakunnan tanssikerhon kurssit on peruttu ainakin maaliskuun loppuun asti. Hämäläis-Osakunnan laulajien harjoitukset on peruttu ainakin 17.3. Lisäksi osakuntabaari ja osakunnan kirjasto ovat suljettu toistaiseksi.

Suosittelemme virkailijoita ja muita toimijoita harkitsemaan jo sovittujen tapahtumien järjestämisen peruuttamista.

Pyrimme myös keksimään mahdollisuuksien mukaan uusia tapahtumakonsepteja, jotka kestävät muuttuvaa tilannetta ja soveltuvat epidemia-aikaan.

Kokoukset

Osakunnan maaliskuun kokous ja muut mahdolliset kokoukset pyritään järjestämään etäyhteydellä. Myös kerhoja ja valiokuntia suositellaan pitämään kokouksensa etäyhteydellä.

Päivystys

Osakunnan päivystävät virkailijat päivystävät toistaiseksi etäyhteydellä. Päävirkailijat tavoittaa normaalisti sähköpostitse.

Uusia magneettiavaimia ei jaeta tällä hetkellä. Jos haluat palauttaa magneettiavaimesi, ole yhteydessä osakunnan toiminnanohjaajaan sähköpostitse (toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi). Osakunnan kulunvalvontaa hoidetaan ja ovien aukioloa hallinnoidaan etänä. Kiireellisissä asioissa voit soittaa toiminnanohjaajalle numeroon 0445602290.

Osakunnan taloudenhoitajalle toimitettavat kulukorvaukset tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen taloudenhoitaja@hamalais-osakunta.fi. Taloudenhoitaja ei käy toistaiseksi toimistolla hoitamassa paperisia kulukorvauksia.

Osakunnan sihteeriin voi ottaa normaalisti yhteyttä osoitteella sihteeri@hamalais-osakunta.fi. Osakunnan päivystyspuhelin (09 2522 5500) on auki 2h viikossa, ja ajankohdat ilmoitetaan nettisivun päivystyskalenterissa (https://hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot). Päivystyspuhelimeen vastaa osakunnan sihteeri.

Hämäläiset pidot

Hämäläiset pidot joudutaan valitettavasti perumaan ennakkoon ilmoitettuna ajankohtana 21.3., ja asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin. Lisäksi juhlamestarit selvittävät mahdollisuuksia pitojen ajankohdan siirtämiselle. 

Hämiksen Wappu

Hämiksen Wappu 2020 joudutaan valitettavasti perumaan.

Lisätietoja

Kaikesta huolimatta toivotamme kaikille osakuntalaisille antoisaa ja turvallista kevättä ja toivomme, että osakunnan normaali toiminta kokouksineen ja muine tapahtumineen jatkuu mahdollisimman pian. 

Jos asiaan tai osakunnan toimintaan liittyen on mitään kysyttävää, älä epäröi olla yhteydessä!

Topias Tolonen
kuraattori
040 5345 896
q@hamalais-osakunta.fi

Aino Lehtinen
toiminnanohjaaja
044 5602 290
toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi