Viikkotiedote 10/2023

TIEDOTUSASIAT

1. Kesäisäntähaku 2023

PALVELUKSEEN HALUTAAN

Kesäisäntä Oittiin – kesä-, heinä- tai elokuuksi 2023.

Kesäisäntiä valitaan yksi jokaiselle kesäkuukaudelle (kesä, heinä, elo), ja tänä aikana kesäisännän oletetaan olevan tavoitettavissa kesäpaikalta.

Kesäisännän vastaa toimikautensa ajan osakunnan kesäpaikan käytöstä, osakuntalaisten ja muiden vieraiden palveluista sekä kesäpaikan kunnossapidosta, siisteydestä ja kulunvalvonnasta yhdessä osakunnan kesäpaikkavastaavan kanssa Hämäläisten ylioppilassäätiö sr:n ohjeiden mukaisesti.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan Hämäläisten ylioppilassäätiön toimistoon 11.4.2023 mennessä joko kirjallisesti tai sähköpostitse riikka.kauramaki@hys.net. Osakunnan hallitus tekee säätiölle suositukset, joiden perusteella säätiö valitsee kesäisännät.

Osakunnan hallitus arvioi hakemuksia seuraavien seikkojen perusteella:
1) Hakijan tuntemus Koivuniemestä ja osakunnan toiminnasta,
2) Hakijan motivaatio tehtävään,
3) Hakijan käytettävyys kesäkuukausina,
4) Muut mahdolliset toimenkuvaan liittyvät seikat

Lisätietoja työstä saa:
Kesäpaikkavastaavalta Michaela Kiianmies (puh. 041 493 8547 michaela.kiianmies@gmail.com) tai Ismo Uusitalo (puh. 045 124 3945 ismo.uusitalo11@gmail.com)                                
Osakunnan toiminnanohjaajalta Anne Penttilä puh. 040 152 4988 toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi

Tutustu myös osoitteeseen www.hamalais-osakunta.fi/toiminta/kesapaikka-koivuniemi

2. OYV:n infokirje

Hei!

Osakuntien yhteisvaltuuskunta on aloittanut kautensa ja haluaisi esittäytyä sekä tiedottaa osakuntia muun muassa vuoden tapahtumista.

Tässä kirjeessä kerromme:
1. Mikä on OYV ja ketkä ovat sen toimijat vuonna 2023
2. Vuoden 2023 tapahtumista (muun muassa Osakunta-appron päivämäärä)
3. Virkailijaverkostoista
4. Häirintäyhdyshenkilön virasta
5. Mahdollisuudesta saada OYV esittäytymään osakunnan kokouksessa
6. Uudesta tiedotuskanavasta Telegramissa

Toivomme, että tämä kirje tavoittaa osakuntien hallitukset, jotta heillä olisi käsitys OYV:n toiminnasta, tehtävistä ja ohjelmasta. Pyydämme teitä lukemaan tämän kirjeen huolellisesti, sillä se sisältää paljon kaikkia osakuntia koskevaa informaatiota.

1. Mikä on OYV?

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan eli OYV:n tehtävänä on toimia osakuntien yhteistyö-, tutkimus-, koulutus-, suunnittelu – ja informaatioelimenä. Valvomme osakuntien etua ja vahvistamme niiden toimintaa. Tavoitteeseen päästäksemme järjestämme monipuolisesti omaakin toimintaa niin kokouksista juhliin kuin verkostoitumismahdollisuuksista approihin.

Olemme myös ennen kaikkea kiinnostuneita kuulemaan teiltä, osakuntien aktiiveilta, mitä toivoisitte OYV:n tekevän ja järjestävän. Jos teillä on toivomuksia OYV:n toimintaan liittyen tai kysymyksiä osakuntatoiminnasta yleisesti, olkaa rohkeasti ja milloin tahansa yhteydessä!

Sähköpostia hallitukselle voi lähettää osoitteeseen oyv-hallitus@helsinki.fi. Kaksikielisenä järjestönä meihin voi olla yhteydessä niin molemmilla kotimaisilla kuin englanniksikin.

OYV:n ylin päätösvalta on kahdesti vuodessa koolle kutsuttavassa kokouksessa, jossa kaikilla osakunnilla on edustus. Käytännön toimintaa toteuttaa OYV:n hallitus. OYV on kaksikielinen ja hallituksessa on edustus sekä suomen- että ruotsinkielisistä osakunnista. Vuonna 2023 OYV:n hallituksen ja olennaisimpien toimihenkilöiden kokoonpano on seuraava (suluissa yhteystiedot):

Puheenjohtaja Susanna Rantakylä, SavO (oyv-pj@helsinki.fi)
Varapuheenjohtaja ja tapahtumavastaava Paul Romanowski, ESO (paul.romanowski@helsinki.fi)
Taloudenhoitaja Ville Hänninen, HO (taloudenhoitaja.oyv@gmail.com)
Sihteeri Ester Sundström, SatO (ester.sundstrom@satalinnansaatio.fi)
Viestintä- ja tiedotusvastaava Heta Ikonen, SavO (heta.ikonen@helsinki.fi)
Viestintä- ja tiedotusvastaava Niklas Forsman, NN (nsd@niklasforsman.com)
Tapahtumavastaava Aino Krook, PPO (ainoo.krook@gmail.com)
Tapahtumavastaava Riku Kuusijärvi, PPO (riku.kuusijarvi@helsinki.fi)
Fuksivastaava Kaarlo Koivukoski, KyO (kaarlo.koivukoski@helsinki.fi)

Hallituksella on työssään apunaan myös toimikuntia, joista kootaan tarvittaessa porukkaa järjestämään ja suunnittelemaan OYV:n toimintaa. Toimikuntaan voi edelleen liittyä laittamalla viestiä jollekin meistä tai osoitteeseen oyv-hallitus@helsinki.fi. Tänä vuonna perustettiin seuraavat toimikunnat: fuksi-, sidosryhmä-, tapahtuma- ja viestintätoimikunnat. Lisäksi tänä vuonna on myös Osakunnat 380 -juhlavuoden tapahtumille oma toimikunta, johon myös pääsee mukaan suunnittelemaan juhlavuoden tapahtumia.

2. Vuoden 2023 tapahtumista

OYV on suunnitellut järjestävänsä ainakin seuraavat tapahtumat tänä vuonna:
Kevät:
Sitsit Uudella ylioppilastalolla, su 9.4.
Kesä:
Yhteisosakuntalainen mökkiviikonloppu
Kansallispukupiknik
Syksy:
Fuksipuisto
Fuksidisko
Osakunnat 380 vuotta -juhla (tarkempaa infoa myöhemmin)
Osakunta-appro (syyskokouksessa valittiin ajankohdaksi pe 3.11.)

Muuta:
Osakunta-appron ajankohdasta oli puhetta syyskokouksessa joulukuussa, ja silloin sovittiin, että valitaan approlle kiinteä ajankohta, jotta tapahtuman suunnittelu helpottuisi. Osakunta-appro järjestetään tästä eteenpäin marraskuun ensimmäisenä perjantaina, tänä vuonna 3.11. Kokeillaan, jos tämä toimintatapa selkeyttäisi näin suuren tapahtuman järjestämistä.

Risteilyä ei ole koronan takia järjestetty muutamaan vuoteen. Nyt ongelmana on se, että Osakuntaristeilylle perinteistä 22h-risteilyä ei ole saatavilla toistaiseksi ollenkaan, koska laiva on käytössä Ukrainan sodan pakolaisille. Selvitämme, olisiko risteilylle muita mahdollisia laivoja tai toteutustapoja, mutta toistaiseksi emme ole sopivaa löytäneet.

Muistutuksena ESO:lle, ÖFN:lle ja ÅN:lle, että aktiivipäivällisten järjestämisvuoro on tänä vuonna teillä. Tästäkin asiasta voi olla yhteydessä OYV:n hallitukseen, jos on jotain epäselvyyksiä tai muuta kysyttävää.

3. Häirintäyhdyshenkilöt

Päätimme järjestäytymiskokouksessa valita OYV:lle omat häirintäyhdyshenkilöt. Vuonna 2023 he ovat Heta Ikonen ja Niklas Forsman. Näihin henkilöihin voi olla yhteydessä, mikäli ei esimerkiksi halua syystä tai toisesta ottaa yhteyttä oman osakunnan tai ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöön.

Häirintäyhteyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä täyttämällä OYV:n nettisivuilta häirintäilmoituslomakkeen tai sähköpostitse.

Molemmille häirintäyhdyshenkilöille menevät sähköpostit:
hairintayhdyshenkilo@osakunta.fi
trakasseriombud@nation.fi

Ja lisäksi häirintäyhdyshenkilöiden henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet:
nsd@niklasforsman.com
heta.ikonen@helsinki.fi

4. Tiedotuskanavat

Osakunnilla on yhteinen Telegram -chatti, Osakunnat – Nationerna, jossa onkin jo paljon henkilöitä eri osakunnista mukana.

Olemme nyt perustaneen Telegramiin uuden tiedotuskanavan, OYV/NSD – info, jonka tarkoituksena on se, että saadaan yksi pelkälle tiedotukselle tarkoitettu kanava. Osakuntien Telegram-chatissa on välillä paljon keskustelua, ja info hukkuu helposti muiden juttujen alle.

Uudella kanavalla voidaan muun muassa mainostaa kaikille osakuntalaisille avoimia tapahtumia ja ilmoittaa kaikille kuuluvista tärkeistä asioista. Tiedotuskanavalle pystyvät kirjoittamaan vain OYV:n toimijat, mutta mikäli teillä on jotain tapahtumia tai muuta ilmoitettavaa kanavan tilaajille, niistä voi kertoa OYV:n viestintävastaaville ja he välittävät tiedon kanavalle.

Osakunnat löydät myös somesta:
Facebook: Civis maita kiertelee (suljettu ryhmä, jossa voi jakaa infoa osakuntien tapahtumista jne.)
Instagram: @osakunnat_nationerna
Osakunnat Facebookissa: @osakunnatnationerna, Osakunnat – Nationerna
Osakuntien nettisivut

Mikäli teillä herää kysymyksiä tai toiveita OYV:n toiminnasta tai tästä kirjeestä, ottakaa yhteyttä matalalla kynnyksellä suoraan virkailijoihin tai hallitukseen (oyv-hallitus@helsinki.fi). Meiltä saa tukea ja neuvoa osakuntien toiminnan edistämisessä, etenkin poikkiosakuntalaisen yhteistyön muodossa. Haluamme pitää yllä hyvää poikkiosakuntalaista yhteishenkeä, jota toivon mukaan moni teistäkin on päässyt kokemaan.

Yhteisosakuntalaisin terveisin
OYV:n hallitus 2023

TAPAHTUMAT

1. Osakuntatilojen siistiminen ja kirjalaatikoiden siirtäminen f-rapun varastoon 6.3.

Tilavaliokunta jatkaa sunnuntain talkoita maanantaina 6.3. klo 19:30-21:00. Siirrämme kirjalaatikot rappukäytävästä f-rapun varastoon sekä keräämme ylimääräiset tavarat pois 3. ja 4. kerroksista. Osallistujille tarjolla reipasta tekemistä, pizzaa ja hyvää mieltä. Lisäksi sauna lämpiää ysiksi.

2. Kuraattorivaalipaneeli ti 7.3.

Tiistaina 7.3. klo 19:15 järjestetään osakunnan 3. kerroksessa teeillan yhteydessä paneeli kuraattoriksi hakeville. Tulkaa katsomaan, kuuntelemaan ja kysymään, mitä suunnittelevat osakunnan lähivuosille.

Kysymykset, aikeet ja sen sellaiset voi osoittaa väistyvälle kuraattorille.

3. Jazzia Korjaamolla ft. OVK! 8.3.

Sukupolvensa johtaviin jazz- ja soul-laulajiin kuuluva José James julkaisee tammikuussa uuden studioalbumin, jolla hän tulkitsee ikonisen Erykah Badun kappaleita. Vankan fanikunnan Suomessa kerännyt yhdysvaltalaislaulaja saapuu levyn tiimoilta myös Helsinkiin ja esiintyy Helsingin Korjaamolla keskiviikkona 8.3.2023.

Liput tulevat myyntiin kide.appissa ke 1.3. klo 12.

Lippu 17,50€, narikka ei sisälly hintaan. Ikäraja: K-18. Nähdään klo 20 Korjaamon edessä, Töölönkatu 51B. Lämpimästi tervetuloa!

4. OVK:n Just Dance -ilta torstaina 9.3.

OVK:n Just Dance -ilta torstaina 9.3. klo 19 alkaen!

Valmistele tanssijalka vipattamaan hämäläisille pidoille tai lähde muuten vaan pitämään rennosti hauskaa Just Dance -tanssipelin ja muiden hämisläisten kanssa! Aiempaa tanssitaustaa ei todellakaan tarvita, kyseessä on rentoa liikkumista näytöllä näkyvien koreografioiden mukana, ennemmin hauskuus kuin taito mielessä. Päälle mukavat vaatteet ja kaveri kainaloon jos ujostuttaa. Nähdään tanssilattialla (Ratinassa, 3. kerros)!

Lisätiedot liikuntavastaavilta,
Ella Starck & Artturi Hiiro

5. Äijäkerhon Kossufestarit la 11.3.

Mietitkö, mitä tekisit odottaessasi Pitoväen palaamista osakunnalle ja jatkojen alkamista? Osakunnan ikiaikainen ratkaisu tähän ongelmaan on Äijäkerhon Kossufestarit!

Kossufestareita vietetään lauantaina 11.03.2023 Hämäläisten pitojen aikana Hikiällä alkaen kello 19 ja jatkuen noin kello kymmeneen, kun juhlaväki on palannut ja jatkot voivat alkaa. Noin puolet Hikiästä on varattu täksi ajaksi festivaalialueeksi, jonne pääsy on vain sisäänpääsyn lunastaneille.

Festivaalialueelle sisäänpääsyn edellytyksenä on tuoda yhteiseen pöytään Kossu tai ns. kossuekvivalentti, eli 0.5 litraa viljasta tislattua alkoholipitoisuudeltaan vähintään 38-prosenttista kirkasta viinaa. Vaikka muotoilu sallii muutkin vaatimukset täyttävät juomat, todellinen konossööri tuo Koskenkorvaa lasipullossa. (n. 15e)

Yhdellä Kossulla/kossuekvivalentilla pääsee festareille kaksi henkilöä, ja kaikki tuodut juomat ja lantringit ovat festivaalikansan yhteisessä käytössä, kunnes loppuvat. Festivaaleille kannattaa tuoda myös haluamansa lantringit ja pientä naposteltavaa.

Vaikka Kossu ei jostain syystä maistuisi, voi Hikiälle tulla nauttimaan etkoilusta vaikka välivedestä nauttien!

6. HOP pelipäivä la 18.3.

Pelikerho järjestää kuukausittaisen pelipäivänsä 18.3. lauantaina Hämäläis-Osakunnan tiloissa, 3. kerroksessa klo 12:00 eteenpäin. Viikonloppupelit tyypillisesti harrastajapelejä, mutta pelattavat pelit määräytyvät luonnollisesti osallistujien mukaan ja pelivaihtoehdoista käydään etukäteen keskustelua kerhon WhatsApp-ryhmässä.

Lisätietoja
Elias Nummelin
041 535 4103

7. Ekskursio Helsingin lääkiksen Speksiin 22.3.

OVK järjestää Hämikselle ekskursion katsomaan Helsingin lääkiksen speksiä Riidankylväjät. Hämeeseen sijoittuvaa musikaalinäytelmää kuvaillaan seuraavanlaisesti:

”Helsingin lääkiksen 35. speksi, Riidankylväjät, vie katsojan rautakauden jälkeiseen Hämeeseen. Pakanallisessa maalaiskylässä nälänhädän uhka ajaa kyläläiset etsimään ratkaisuja eri suunnista. Kiistojen keskellä jokainen saa huomata, että sitä niittää mitä kylvää. Tietääkö lopulta kukaan, mikä on kylän parhaaksi?”

Näytös on Suomen Komediateatterin Peacock-näyttämöllä 22.3. klo 19. Teatterille saavutaan omatoimisesti: tavataan Peacockin pääovien edessä klo 18.30. Lipun hinta on OVK:n tukemana 9€ kappale.

Lipunmyynti alkaa välittömästi KideAppissa

Tulevat kokoukset:

Osakunnan maaliskuun kokous 14.3.

Osakunnan maaliskuun kokous tiistaina 14.3. klo 18 osakunnan 3. kerroksessa Aulangolla. Kokouksessa valitaan tuutoreita, lipunkantajia, muutamia muita, yksi juhlamestari ja osakunnalle uusi kuraattori kaudelle 2023-2025. Kaikki äänestämään!

Hallituksen kokous 30.3.

Hallituksen kokous torstaina 30.3. klo 18 Paasikivessä (osakunnan 5. krs).

Luontokerhon kevätkokous 9.3.

Tervetuloa Luontokerhon kevätkokoukseen torstaina 9.3. klo 17. Kokous pidetään zoomissa, mutta kokoukseen on mahdollista osallistua myös paikan päällä osakuntabaarissa (2. krs).

Esityslista:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
3. Työjärjestys
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Ilmoitusasiat
6. Vuoden 2022 toimintakertomuksen vahvistaminen
7. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman vahvistaminen
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen

Viikoittain toistuvat:

Maanantaisin maanantailenkki

Kokoontuminen osakunnan viidenteen kerrokseen Hikiälle kello 19 ja lähtö kello 19.15. Lenkki kulkee vakioreittiä Seurasaaren sillalle ja takaisin. Matkaa kertyy noin 10 kilometriä. Ketään ei jätetä jälkeen, ja juosta voi myös vain osan matkasta. Lenkin jälkeen Hikiällä on tarjolla eväitä ja lämmin sauna.

Maanantailenkki järjestetään yhteistyössä Satakuntalaisen Osakunnan kanssa. Lenkin vetäjänä ja yhteyshenkilönä toimii Mikko Mäkipää, puh. 0505822386.

Maanantaisin taidekerho

Taidekerho kokoontuu viikoittain Sillanpäässä osakunnan 5. kerroksessa klo 18.30 alkaen.

Maanantaisin HOS Big Bandin treenit

HOS Big Band treenaa maanantaisin klo 19 – 21 Punaisessa Myllyssä (4. krs). Jos sinua kiinnostaisi soittaa big bandissä, tule rohkeasti mukaan! Lisätietoja saa sähköpostilla hos@hamalais-osakunta.fi tai Facebookin tai IG:n kautta @hosbigband

Tiistaisin HOLin kuorotreenit

Hämäläis-Osakunnan Laulajat treenaa tiistaisin klo 18-21 Punaisessa Myllyssä. Kuoron koelaulut järjestetään syksyisin ja keväisin kauden alussa. Jos koelaulut ehtivät mennä ohitse mutta haluaisit päästä mukaan, voit ottaa yhteyttä hol.rekrytointi@gmail.com. Kuoron toimintaa voi seurata Facebookissa tai Instagramissa @holchoir.

Tiistaisin teeilta

Teeillassa klo 19 alkaen osakunnan 3. kerroksessa aina vaihtuva osakunnan toimija – valiokunta tai kerho – tarjoilee naposteltavaa, herkkuja ja mahdollista ohjelmaa. Teeilta on matalan kynnyksen tapahtuma, johon voit tulla piipahtamaan tai viettämään aikaa pidemmäksi aikaa!

Keskiviikkoisin pelikerhon peli-ilta

Pelikerho kokoontuu pelaamaan lautapelejä keskiviikkoisin klo 18 alkaen osakunnan 3. kerroksessa Aulangolla.