Ansio- ja harrastusmerkit vuodelle 2020 on myönnetty!

Hämäläis-Osakunnan harrastusmerkkitoimikunta sekä kunnia- ja ansiomerkkitoimikunta ovat myöntäneet osakunnan ansiomerkit vuodelle 2020. 

Osakunnan nauha- ja merkkiohjesääntö kertoo osakunnan ansiomerkeistä seuraavasti: “Ansiomerkkejä osakunta myöntää entisille tai nykyisille jäsenilleen lähinnä osakunnan ja ylioppilaiden hyväksi suoritetusta työstä.”

Osakunnan kunnia- ja ansiomerkkitoimikunta on 10.8.2020 kokouksessaan myöntänyt seuraaville henkilöille osakunnan ansiomerkin:

Häkkinen Eeva
Laine Taneli
Molin Niko
Tolonen Topias

 

Lisäksi nauha- ja merkkiohjesääntö kertoo harrastusmerkeistä seuraavaa: “Tunnustuksena jäsentensä osakunnan toimintamuotoihin kohdistamasta harrastuksesta myöntää osakunta harrastusmerkkejä. Myöntämisestä päätettäessä on otettava tasapuolisesti huomioon asianomaisen osakunnan ja sen kerhojen piirissä osoittama harrastus.”

Osakunnan harrastusmerkkitoimikunta on kokouksessaan 25.10.2020 myöntänyt seuraaville henkilöille osakunnan harrastusmerkin:

Falck Jan
Hallikas Milla
Hämäläinen Lauri
Majuri Aleksi
Mikkola Alexia
Nummelin Sylvia
Peltola Antonina
Rannisto Henri
Tenn Selene

 

Merkit jaetaan osakunnan vuosipäivää lähimpänä lauantaina 14.11. Hietaniemen hautausmaalla seppeleenlaskun yhteydessä. Tietoa tästä tapahtumasta julkaistaan myöhemmin.

Osakunta onnittelee kaikkia merkinsaajia lämpimästi!

 

Lisätietoja (ansiomerkit): osakunnan inspehtori Tiina Paunio, inspehtori@hamalais-osakunta.fi
Lisätietoja (harrastusmerkit): osakunnan kuraattori Topias Tolonen q@hamalais-osakunta.fi, 040 534 5896


Hämäläis-Osakunta jakaa vuosittain harrastus-, ansio- ja kunniamerkkejä jäsenilleen, entisille jäsenilleen sekä muille tahoille. Perinteisesti merkit jaetaan osakunnan vuosijuhlassa marraskuussa, mutta vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi merkit jaetaan pienimuotoisemmin.

Harrastus- sekä kunnia- ja ansiomerkkitoimikunnat koostuvat osakunnan kokouksen valitsemista entisistä ja nykyisistä jäsenistä. Vuonna 2020 harrastusmerkkitoimikuntaa puheenjohtaa osakunnan kuraattori Topias Tolonen, ja kunnia- ja ansiomerkkitoimikuntaa puheenjohtaa osakunnan inspehtori Tiina Paunio.

Lisää tietoa osakunnan nauha- ja merkkiohjesäännössä: https://www.hamalais-osakunta.fi/media/06.-nauha-ja-merkkiohjesaanto.pdf