Haetaan kesäisäntiä Koivuniemeen

Hämäläisten ylioppilassäätiö hakee palvelukseensa kesäisäntiä Oittiin kesälle 2021. Kesäisäntiä valitaan yksi jokaiselle kesäkuukaudelle (kesä, heinä, elo), ja tänä aikana kesäisännän oletetaan olevan tavoitettavissa kesäpaikalta. Kesäisännän vastaa toimikautensa ajan osakunnan kesäpaikan käytöstä, osakuntalaisten ja muiden vieraiden palveluista sekä kesäpaikan kunnossapidosta, siisteydestä ja kulunvalvonnasta yhdessä osakunnan kesäpaikkavastaavan kanssa Hämäläisten ylioppilassäätiö sr:n ohjeiden mukaisesti.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan Hämäläisten ylioppilassäätiön toimistoon 9.4.2021 klo 19.00 mennessä joko kirjallisesti tai sähköpostitse riikka.kauramaki@hys.net. Osakunnan hallitus tekee suositukset säätiölle, joiden perusteella säätiö valitsee kesäisännät.

Osakunnan hallitus arvioi hakemuksia seuraavien seikkojen perusteella:
1) Hakijan tuntemus Koivuniemestä ja osakunnan toiminnasta,
2) Hakijan motivaatio tehtävään,
3) Hakijan käytettävyys kesäkuukausina,
4) Muut mahdolliset toimenkuvaan liittyvät seikat

 

Lisätietoja työstä saa:

Kesäpaikkavastaava Lauri Hämäläinen puh. 045 158 8050 tai lauri.a.hamalainen@aalto.fi.
Toiminnanohjaaja Ville Hänninen puh. 040 352 7952 tai toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi.

Tutustu myös osoitteeseen hamalais-osakunta.fi/toiminta/kesapaikka-koivuniemi