Koivuniemen aukiolo kesällä 2020 (päivitetty 14.5.)

Hyvät hämäläiset ylioppilaat, osakunnan kesäpaikka Koivuniemi hemmottelee osakuntalaisia kesällä 2020, koronatilanteen huomioon ottaen! Tässä julkaisussa käsitellään koronapandemian vaikutuksia Koivuniemen aukioloon, yleisiä tietoja Koivuniemestä löydät esimerikiksi täältä.


14.5.2020

Aikaisempien osakunnan hallitusten päätöksiä koskien Koivuniemen kesäkäyttöä seurasi tieto kokoontumisrajoituksen nostamisesta 50 henkilöön 1.6.2020 alkaen, ja osakunnan hallitus teki muutoksia aikaisempiin päätöksiinsä. Kaikki osakunnan hallituksen päätökset perustuvat nykyiseen tilannekuvaan koronaviruksesta ja päätöksiä tarkastellaan kesän aikana, tilanteen edetessä ja viranomaistietojen päivittyessä.

 

Osakunnan hallitus ei katsonut tarpeelliseksi asettaa Koivuniemen käytölle tiukempaa rajaa kuin viranomaisten asettama kokoontumisrajoitus, joten vieraiden enimmäismääräksi Koivuniemessä nostettiin 50 henkilöä. Lisäksi kesän tapahtumat ja kerhojen sekä valiokuntien viikonloput pyritään aikatauluttamaan niin, että niihin osallistuisi koko kesän läpi tasaisen vähän osallistujia.

Koivuniemessä vierailijat velvoitetaan ilmoittamaan tulostaan etukäteen kesäisännälle. Koivuniemeen saa tulla vain täysin oireettomana ja lisäksi kaikkia Koivuniemessä oleilevia edellytetään noudattamaan viranomaisten ohjeita ja varovaisuutta, sekä tarkkailemaan terveydentilaansa taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Kesäisännät ja kesäpaikkavastaava vastaavat riittävistä käsienpesupisteistä ja käsien desinfiointimahdollisuuksista Koivuniemessä. Lisäksi kesäisännät vastaavat ovenkahvojen ym. pintojen päivittäisestä desinfioinnista. Osakunnan hallitus huolehtii, että käsidesien, käsisaippuoiden ja muiden hygieniavälineiden hankinnat eivät ole pois muista kesäpaikan hankinnoista.

Osakunnan hallitus suosittelee, että Koivuniemessä yöpyjät suosisivat mahdollisuuksien mukaan omassa teltassa majoittautumista. Lisäksi suositellaan, että kaupankäynnissä ym. asioinnissa suosittaisiin Hausjärven keskustan sijaan esimerkiksi Helsinkiä tai muita suuria taajamia matkanteon alkupäässä.

Koivuniemen kesäisännät ja viime kädessä osakunta vastaavat näiden ohjeistuksien noudattamisesta.

Koivuniemen kesätalkoot 29.–31.5. järjestetään vielä 10 hengen kokoontumisrajoitusta noudattaen.

Lisätietoja:

Lauri Hämäläinen, kesäpaikkavastaava
lauri.a.hamalainen(a)aalto.fi

Aino Lehtinen, toiminnanohjaaja
toiminnanohjaaja(a)hamalais-osakunta.fi
044-560 22 90

Topias Tolonen, kuraattori ja hallituksen puheenjohtaja
q(a)hamalais-osakunta.fi
040-534 58 96


27.4.2020

Hämäläis-Osakunnan hallitus päätti kokouksessaan 27.4.2020 seuraavaa Koivuniemeen ja koronatilanteeseen liittyen. Kaikki hallituksen päätökset perustuvat nykyiseen tilannekuvaan koronaviruksesta ja päätöksiä tarkastellaan kesän lähestyessä, tilanteen edetessä ja viranomaistietojen päivittyessä.

  • Koivuniemi on vuonna 2020 auki kesäkuun alusta elokuun loppuun.
  • Koivuniemessä saa oleskella ja yöpyä korkeintaan 10 henkeä kerrallaan.
  • Koivuniemeen saa tulla vain oireettomana.
  • Kaikkia Koivuniemessä oleilevia edellytetään noudattamaan viranomaisten ohjeita ja varovaisuutta, sekä tarkkailemaan terveydentilaansa taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Koivuniemen kesäisännät valvovat osaltaan ohjeistuksien noudattamista.

Lisäksi hallitus suosittelee, että uudelleenmatkattaessa Koivuniemeen noudatettaisiin n. kahden viikon turva-aikaa. Hallituksen päätös perustuu julkisuudessa esiintyneisiin ja viranomaisilta saatuihin tietoihin. Lisäksi päätöksessä otettiin huomioon osakunnan kokouksen keskustelu ja Hämäläisten ylioppilassäätiön edustajien huomiot. Osakuntalaisten ja Koivuniemen vierailijoiden turvallisuus on osakunnalle erittäin tärkeää, joten osakunta toivoo ymmärrystä ja rajoitusten sekä ohjeiden noudattamista.

Osakunnan hallituksen päätösten ja suositusten lisäksi Hämäläisten ylioppilassäätiö keskustelee asiasta kuluvalla viikolla ja näiltä osin joihinkin tietoihin saattaa tulla muutoksia.

Tarkemmat ohjeet Koivuniemen käyttöön, kuten mahdolliset varausmekanismit ja ohjeet kerhojen ym. kesäpaikkatoiminnalle julkaistaan toukokuun aikana. Lisäksi toukokuussa järjestettäneen Koivuniemen kevättalkoot.

Lisätietoja
Topias Tolonen
kuraattori, hallituksen puheenjohtaja
040-534 5896, q(at)hamalais-osakunta.fi