Usein kysytyt koronakysymykset

Poikkeukselliset olot ovat lisänneet epävarmuutta opintojen etenemisestä ja omasta toimeentulosta. Osakuntalaiset ovat halunneet koota muille osakuntalaisille usein kysyttyä -sivun, joissa vastataan näihin kysymyksiin. Puuttuuko vastaus sinun kysymykseesi? Voit laittaa sen osoitteeseen: juristikerho@hamalais-osakunta.fi.

Kattavat tiedot kaikista koronaviruksen vaikutuksista yhteiskuntaan löydät valtioneuvoston sivuilta: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/usein-kysytyt-kysymykset

 

Mikä ihmeen korona?

Uusi koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektioita. Pienellä osalla tartunnan saaneista on vakava infektio.

 

Lisätietoa kornaviruksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Tilannekatsaus: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

THL:n vastauksia koronavirusta koskeviin kysymyksiin: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19

 

Opinnot

Milloin lähiopetus taas alkaa?

Lähiopetuksen rajoitukset poistuvat korkeakoulujen osalta 14.5. alkaen. Hallitus on kuitenkin suosittanut, että etäopetusta jatketaan rajoitusten poistumisesta huolimatta. Yliopistolla on lain nojalla oikeus itse päättää, siirrytäänkö lähiopetukseen.

Opetuksessa, jota ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, mutta joka on opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä, tulee huolehtia oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin.

 

Miten opetus järjestetään?

Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Opetuksessa on huomioitava ne oppilaat ja opiskelijat, jotka eivät pysty opiskelemaan itsenäisesti tai hyödyntämään digitaalisia oppimisympäristöjä tai verkkoyhteyksiä.

Oppilaitosten on varmistettava niiden toiminnan kannalta välttämättömien tukitoimintojen ja verkkoyhteyksien toiminta sekä huolehdittava oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön ohjeistuksesta. 

Erityisesti opintojensa loppuvaiheessa olevien, kuten tänä keväänä valmistuvien, opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa tutkinto turvataan jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisen varmistamiseksi. Juttelethan vastuuopettajien kanssa omien opintojesi etenemiseen liittyvissä asioissa.

 

Lisää tietoa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

Sekä opetushallituksen sivuilta:https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya

Ja HY:n sivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/koronavirustilanne-helsingin-yliopistossa

 

Toimeentulo

Vaikuttaako koronan aiheuttama poikkeustila opintotukiini?

Opintotukisäännökset mahdollistavat koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen huomioimisen opintotuen enimmäisajoissa ja opintojen riittävässä edistymisessä.

Jos opiskelu ei ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei ole ollut riittävä, ja opintotuen enimmäisaikaa voidaan pidentää.

Sinun ei tarvitse perua tai palauttaa opintotukea, vaikka et saisi riittävästi opintosuorituksia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.

Jos opiskelu ei poikkeusolojen vuoksi ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei olisi ollut riittävä.

 

Huomioiko ulosotto koronan?

Ulosottomies voi käyttää harkintavaltaa velallisen eduksi tietyissä tilanteissa. Näitä ovat vapaakuukauden myöntäminen tai ulosmittauksen rajoittaminen. Jos velallisen maksukyky on sairauden, työttömyyden, velallisen maksaman elatusavun tai muun erityisen syyn vuoksi olennaisesti heikentynyt, palkasta ulosmitataan toistaiseksi tai määrättynä aikana säännönmukaista pienempi määrä.

Ulosottoon on säädetty väliaikainen muutos, jolla helpotetaan velallisten mahdollisuutta saada rajoitettu tai kevennetty ulosottomenettely. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lyhennysvapaita kuukausia tai maksuaikojen myöhentämisiä.

 

Apua! Rahat eivät riitäkkään?

Ensisijaisesti pitää huolehtia välttämättömistä kuluista, kuten asumiskuluista, ruuasta, lääkkeistä ja puhelinlaskusta. Jos laskua ei pysty maksamaan, kannattaa velkojaan olla yhteydessä, ja pyytää ennen eräpäivää lisää maksuaikaa. Kirjekuorien avaamatta jättäminen ei saa laskuja häviämään, vaan oma aktiivisuus on talousasioiden hoitamisen peruskivi. Maksuajan lisäksi voit yrittää sopia uudesta maksusuunnitelmasta. Tätä varten kannattaa laskea etukäteen, millaisia kuukausieriä pystyt maksamaan. Lainoihin voi pyytää tällä hetkellä lyhennysvapaata luotonantajalta.

 

Kesätyöpaikka peruttiin. Millä selviän kesästä?

Kesäopinnot oikeuttavat kesällä haettavaan opintotukeen. Jos tähän ei ole mahdollisuutta, voi opiskelija hakea toimeentulotukea. Jos olet työttömyyskassan jäsen, selvitä, oletko oikeutettu kassan maksamaan työttömyysrahaan.

 

Vaikuttavatko poikkeusolot opintolainahyvitykseen?

Opintolainahyvityksen opiskeluaikaa voidaan pidentää, jos olet saanut esimerkiksi sairauspäivärahaa tai tartuntatautipäivärahaa vähintään 30 päivän ajalta. Opintojen keskeytyminen ja muut koronaviruksen aiheuttamat poikkeustilanteet eivät nykyisellään mahdollista opiskeluajan pidentämistä. Ministeriössä valmistellaan opintotukilain muutosta, jonka avulla poikkeusolot voidaan ottaa huomioon opintolainahyvityksen ehdoissa.

 

Lisää tietoa saat talous- ja velkaneuvonnasta: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/talous_ja_velkaneuvonta.html

Tukiin liittyvissä asioissa tietoa Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/korona-usein-kysyttya

 

Mitä saan tehdä?

Milloin harrastuksiin voi palata?

Hallitus päätti 4.5., että ulkotilat avataan 14.5., mutta kokoontumisrajoituksia noudattaen, eli 10 hengen kokoontumiset 31.5. asti ja siitä eteenpäin 50 hengen kokoontumista. Siisäliikuntatilat avataan rajoituksin 1.6. alkaen.

Hallitus suosittaa, että tartuntojen vähentämiseksi myös ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla vältetään.

 

Kirjastotoiminta

Kirjastot avataan asteittain 1.6. alkaen. Kirjastot palvelevat poikkeusolojenkin aikana asiakkaitaan monipuolisten verkkopalvelujen ja e-aineistojen avulla.

Korkeakoulujen etäopiskelun ja tutkimustyön turvaamiseksi korkeakoulujen kirjastot voivat halutessaan lainata painettua aineistoa, kuten kurssikirjoja, rajoitetusti niin, että asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus varmistetaan.

Hämiksen kirjaston kauno- ja kurssikirjat ovat kuitenkin käytettävissäsi, vaikka kirjasto onkin asiakkailta suljettu. Varaa kirjat ja sovi nouto, niin saat kirjasi valmiiksi kassiin pakattuina.

Aineistotiedustelut ja varaukset puhelimella 09-6942862 (parhaiten arkisin klo 9-18), sähköpostilla kirjasto@hys.net tai whatsappilla 0504775047.

 

Haluan pitää kotibileet. Onko se ok?

Julkiset kokoontumiset on rajattu 10 henkilöön, 1.6. alkaen 50 henkeen. Tämä ei koske yksityisiä tapahtumia, kunhan ne eivät tapahdu julkisella paikalla. Esim. puistoissa isommat kokoontumiset ovat kiellettyjä.

 

Lisätietoja mm. Oikeusministeriön sivuilla: https://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta (Mm. vastataan kysymykseen siitä, että “Onko pakko?”)

 

Miten osakunnan toiminta jatkuu?

Oleskelu osakunnalla

Tarpeetonta oleskelua ja kokoontumista osakunnalla suositellaan välttämään toistaiseksi. Osakunnan tiloista ei missään nimessä saa tehdä omaa karanteenitilaa, vaan jokaisen tulee tartuntaa epäillessään jäädä kotiin. Muistattehan pestä kädet osakunnalle saavuttaessa ja sieltä lähtiessä.

 

Tapahtumat osakunnalla

Hämäläis-Osakunnan tanssikerhon kurssit on peruttu ainakin maaliskuun loppuun asti. Hämäläis-Osakunnan laulajien harjoitukset on peruttu ainakin 17.3. Lisäksi osakuntabaari ja osakunnan kirjasto ovat suljettu toistaiseksi.

Pyrimme myös keksimään mahdollisuuksien mukaan uusia tapahtumakonsepteja, jotka kestävät muuttuvaa tilannetta ja soveltuvat epidemia-aikaan.

Kokoukset pyritään pitämään etäyhteyksillä.

 

Päivystys

Osakunnan päivystävät virkailijat päivystävät toistaiseksi etäyhteydellä. Päävirkailijat tavoittaa normaalisti sähköpostitse.

Uusia magneettiavaimia ei jaeta tällä hetkellä. Jos haluat palauttaa magneettiavaimesi, ole yhteydessä osakunnan toiminnanohjaajaan sähköpostitse (toiminnanohjaaja@hamalais-osakunta.fi). Osakunnan kulunvalvontaa hoidetaan ja ovien aukioloa hallinnoidaan etänä. Kiireellisissä asioissa voit soittaa toiminnanohjaajalle numeroon 0445602290.

Osakunnan taloudenhoitajalle toimitettavat kulukorvaukset tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen taloudenhoitaja@hamalais-osakunta.fi. Taloudenhoitaja ei käy toistaiseksi toimistolla hoitamassa paperisia kulukorvauksia.

Osakunnan sihteeriin voi ottaa normaalisti yhteyttä osoitteella sihteeri@hamalais-osakunta.fi. Osakunnan päivystyspuhelin (09 2522 5500) on auki 2h viikossa, ja ajankohdat ilmoitetaan nettisivun päivystyskalenterissa (https://hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot). Päivystyspuhelimeen vastaa osakunnan sihteeri.

 

Katso myös osakunnan aikaisemmat tiedotteet koronaviruksen vaikutuksiin liittyen:

20.7.2020: https://hamalais-osakunta.fi/toiminta/ajankohtaista/hamalais-osakunnan-toimenpiteita-koronavirukseen-liittyen (päivitetty 20.7.2020)

27.4.2020: https://hamalais-osakunta.fi/toiminta/ajankohtaista/koivuniemen-aukiolo-kesalla-2020

13.3.2020: https://hamalais-osakunta.fi/toiminta/ajankohtaista/hamalais-osakunnan-toimenpiteita-koronavirukseen-liittyen

12.3.2020: https://hamalais-osakunta.fi/toiminta/ajankohtaista/hamalais-osakunnan-tiedote-koronavirukseen-liittyen-12-3-2020