Ilman aktiivisia ihmisiä osakunnalla ei järjestettäisi yhtään tapahtumaa tai kokoonnuttaisi yhteenkään kokoukseen. Usein aktiiviset jäsenet hakeutuvatkin osakunnan virkoihin, joissa pääsee toteuttamaan mitä erilaisimpia projekteja hyvässä seurassa ja nauttimaan mahtavista eduista!

Miten pääsen virkailijaksi?

Osakunnan virkailijan toimikausi on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tammikuusta joulukuuhun. Suurin osa osakunnan virkailijoista valitaan marraskuun osakunnan kokouksessa, jolloin jaossa ovat kaikki virat seuraavalle vuodelle. Mikäli virkoja on auki, jäsenet voivat hakea virkoja kuukausittain järjestettävissä yleiskokouksissa.

Kerhojen virkailijat valitaan kunkin kerhon sääntömääräisissä syyskokouksissa. Kerhot voivat valita useitakin virkailijoita, mutta vain kerhojen puheenjohtajat ovat osakunnan virallisia virkailijoita etuineen.

Virkailijaedut

 • Osakuntabaarin lounaasta arkisin 0,50€ alennus ja perjantaisin ilmaiseksi!
 • Hauskat virkailijoille tarkoitetut tapahtumat, kuten virkailijavaihto vuoden alussa ja virkailijapuuro jouluisin
 • Mahdollisuus oppia uutta; virkailijat perehdytetään tehtäviinsä ja apua on aina tarjolla
 • Mahtavia ystäviä ja uusia kokemuksia!

Virkailijavalinnat vuodelle 2024

Voit kysyä viroista lisää osakunnan nykyisiltä toimijoilta!

Päävirkailijat 3 kpl

Osakunnan päävirkailijoita ovat toiminnanohjaaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Kuhunkin päävirkaan valitaan yksi hakija osakunnan sääntöjen mukaisesti. Päävirat ovat palkkiollisia luottamusvirkoja, joiden hoitamiseen kuluu aikaa tehtävästä riippuen noin 20-30 tuntia viikossa. Päävirkailijoiden tulee olla osakunnan varsinaisia jäseniä.

 

Hallituksen jäsenet 7 kpl

Kokoustavat, ottavat kantaa ja budjetoivat – päättävät siis osakunnan isoista asioista. Edustavat myös osakuntaa muiden juhlissa. Hallituksen jäsenillä voi olla muita virkoja. Hallituksen jäsenten tulee olla osakunnan varsinaisia jäseniä.

 

Isännistö

 • Isäntä 1 kpl Voidaan valita vain yksi isäntä. Johtaa isännistöä.
 • Apuisännät 10 kpl Apuisännän virka sopii kaikille bileissä viihtyville. Isännistöllä on käytössään oma virkistysbudjetti.

Emännistö

 • Emäntä 1-2 kpl Voidaan valita hakija yksin, tai korkeintaan kaksi hakijaa mikäli nämä hakevat virkaa yhdessä. Johtaa emännistöä.
 • Apuemännät 10 kpl Emännistö loihtii herkut juhliin ja bileisiin. Emännistöllä on käytössään oma virkistysbudjetti.

Juhlavaliokunta

 • Tirehtööri 1-2 kpl Voidaan valita hakija yksin, tai korkeintaan kaksi hakijaa mikäli nämä hakevat virkaa yhdessä. Tirehtööri on juhlavaliokunnan puheenjohtaja. Hän järjestää bileitä yhdessä juhlajärjestäjien kanssa.
 • Juhlamestarit 2 kpl Juhlamestarit järjestävät vuosijuhlan sekä osakunnan kakkosjuhlan, Hämäläiset Pidot.
 • Laulunjohtaja 1 kpl Heiluttaa rapiiria ja hoilottaa sitseillä.
 • Juhlajärjestäjät 8 kpl Auttavat tirehtööriä juhlien järjestämisessä.

Tilavaliokunta

Yhteisinä tehtävinä tilavaliokunta korjaa vanhaa ja hankkii uutta huoneistomestarin johdolla. Huolehtivat tiloista ja esimerkiksi tekniikan toimivuudesta osakunnalla, järjestää esimerkiksi siivoustalkoita.

 • Huoneistomestari 1 kpl Tilavaliokunnan puheenjohtaja. Palkkiollinen luottamusvirka. Hakee lehdet, vaihtaa lamput ja johtaa tilavaliokuntaa.
 • Huoneistokisällit 4 kpl
  • Galleristi 1 kpl Huoneistokisälli, jonka vastuualueena osakunnan taidekokoelmasta huolehtiminen.
  • 2 muuta huoneistokisälliä Auttavat huoneistomestaria.
 • Arkistonhoitaja 1 kpl Pitää osakunnan tärkeät paperit järjestyksessä. Päivystää valtakunnassaan kerran viikossa.
 • Saunamajuri 1 kpl Osakunnan oma saunatonttu. Pyyhkeetkin pysyvät puhtaina.
 • Kesäpaikkavastaava 1 kpl Huolehtii Oitin kesähuvilasta Koivuniemestä.
 • Ratamestari 1 kpl Huolehtii ampumaradasta ja panosten riittävyydestä.

Fuksivaliokunta

 • Fuksivastaava 1-2 kpl Voidaan valita hakija yksin, tai korkeintaan kaksi hakijaa mikäli nämä hakevat virkaa yhdessä. Fuksivastaava on fuksivaliokunnan puheenjohtaja.
 • Tuutorit 8 kpl Tuutorit valitaan vasta maaliskuun kokouksessa 2023. Auttavat uusia osakuntalaisia mukaan pääsemisessä.

Viestintävaliokunta

Yhteisinä tehtävinä viestintävaliokunnalle kuuluu osakunnan viestinnän pitäminen yhdenmukaisena ja selkeänä. Viestintävaliokunta vastaa osakunnan nettisivujen ja some-tilien päivittämisestä sekä fuksilehti Fuksihämäyksen julkaisemisesta.

 • Puheenjohtaja 1-2 kpl Voidaan valita hakija yksin, tai korkeintaan kaksi hakijaa mikäli nämä hakevat virkaa yhdessä. Johtaa viestintävaliokuntaa.
 • Viestijät 5 kpl
  • Valokuvaajat 2 kpl Viestijä, joka ottaa valokuvia osakunnan tapahtumissa.
  • Viikkotiedotevastaava 1 kpl Viestijä, joka kokoaa viikkotiedotteen viikottain.
  • Some, nettisivut ja muu 2 kpl Viestijä, joka varmistaa, että osakunta näkyy ja kuuluu somessa sekä pitää nettisivut ajantasalla.

Ulkoasiainvaliokunta

 • Ulkoministerit 2 kpl Ulkoministerit ovat ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajia. Pitävät suhteet kunnossa Ruotsin, Viron ja Liettuan ystävyysosakuntiin. Isännöivät vieraita ja edustavat ulkomailla.

Ohjelmavaliokunta

 • Ohjelmavastaava 1 kpl Ohjelmavastaava on valiokunnan puheenjohtaja. Järjestää ohjelmaa yhdessä muun valiokunnan kanssa.
 • Hiihdonjohtaja 1 kpl Järjestää Ilveshiihdon helmikuussa.
 • Koordinaattorit 4-5 kpl
  • Liikuntavastaava 1 kpl Koordinaattori, joka vastaa osakunnan liikuntatoiminnasta.
  • Kulttuurivastaava 1 kpl Koordinaattori, joka vastaa osakunnan kulttuuritapahtumista.
  • Leffa- ja ohjelmavastaava 2 kpl Koordinaattorit, joka vastaavat osakunnan leffailloista ja muusta ohjelmasta.
  • (Vaelluksenjohtaja 1 kpl) Koordinaattori, joka järjestää Ilves-vaelluksen.

Hälläpyörän toimitus

 • Päätoimittajat 1-2 kpl Voidaan valita hakija yksin, tai korkeintaan kaksi hakijaa mikäli nämä hakevat virkaa yhdessä. Pitää toimituslangat käsissään. Tekee lehteä toimittajajoukkonsa kanssa.
 • Toimittajat 6 kpl Loihtivat Hälläpyörän neljä kertaa vuodessa. Kirjoittavat, piirtävät, kuvaavat ja taittavat. Helppo ja hauska virka kynäniekoille!